YEREL SÖZLÜK

 

 

ÇALKARA KÖYÜ ŞİVESİNİN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ

 

A HARFİBAZEN (E ),BAZEN ( I ) OLUR:

BADAL’/B(E)D(E)L,CAVİDAN/CAVİD(E)N,ÇANTA/C(E)NT(E), KİRAZ/KİR(E)Z,

GÜLCAN/GÜLCEN, ANAHTAR/AN(E)TD(E)R,ALMAYAN/ALM(I)YAN, OLMAYAN/OLM(I)YAN,

B HARFİ BAZEN (P).BAZEN (R) OLUR:

ABDAL/A(P)DAL, ,KİBRİT/Kİ(R)PİT, BANKA/(P)ANKA, PEMBE/PEM(P)E,

C

Ç HARFİ BAZEN ( C ),BAZEN (  )OLUR:

ÇIPLAK/(C)IBLAK, ÇANTA/C(E)NT(E),

D HARFİ BAZEN ( T ),BAZEN (  )OLUR:

ABDULLAH/AB(T)ULLAH,DİKEN/(T)İKEN,DÜKKAN/(T)ÜKAN,DOMATES/(T)OMATİS,

E HARFİ BAZEN ( A ),( İ ),BAZEN ()OLUR:

CEMİLE/C(A)MİLE, CEMAL/C(A)MAL, ETMEYEN/ETM(İ)YEN, GELMEYEN/GELM(İ)YEN, VERMEYEN/VERM(İ)YEN, ELEKTRİK/(A)LEKTRİK, ELMA/(A)LMA,PAKET/PAK(İ)T,

 

F HARFİ GENEL OLARAK (H) OLUR

FORS/(H)ORS, FADİME/ (HA)DİME, FAHRİ/ (H)AFRİ

 

G BAZEN(Ğ),BAZEN ( ) OLUR:

BU GECE/BO(Ğ)OCE,BUGÜN/BO(Ğ)ÜN,

 

Ğ HARFİ GENEL OLARAK DÜŞÜYOR:

AĞIZ/A( )IZ,YAĞMUR/YA( )MUR, YAĞ/YA( ),YAĞLA/YA( )LA, YAĞMALAMA/YA( )MALAMA

ĞI-ĞU) BAZEN DÜŞERKEN DEĞİŞİK HARFLER(A-Z) EKLENEREK SÖYLENİR:

BAYAĞI/BAYA( ),BAĞIŞ/BA( )AŞ,AŞAĞI/AŞAA( ),AYAĞINI/AYA( )NI,

ĞI-Ğİ) BAZEN DÜŞERKEN DEĞİŞİK HARFLER(A-Z) EKLENEREK SÖYLENİR:

AYÇİÇEĞİ/AYÇİÇE( ),YAĞIYAR/YA(  )YO,

H HARFİ BAZEN (F), (K) ,( M),OLUR,BAZENDE DÜŞER:

HÜLYA/(F)ÜLYA, HONİ/(F)ONİ, HOROZ/(F)ORUZ,/ TAHTA/TA(K)TA, TESBİH/TESBİ(K), AHMET/A( )MET,MEHMET/ME( )MET, MAHMUT/MA( )MUT, HAPİSHANE/(M)APİSHANE,

 

(HI-Hİ) BAZEN DÜŞERKEN DEĞİŞİK HARFLER(A-Z) EKLENEREK SÖYLENİR:

SAHİBİ/SA( )BI,

I HARFİ BAZEN (İ), BAZENDE (U)OLUR:

AÇIK/AÇ(U)K,AĞIL/AĞ(U)L,AYI/AY(U),ACI/AC(U),CAZI/CAZ(U),ÇALI/ÇAL(U),HIRSIZ/H(U)RS(U)Z,TANIDIK/TAN(U)D(U)K,MISIR/M(İ)S(İ)R,

İ HARFİ  BAZEN(E), (İ), (Ü),BAZENDE (Y) OLUR:

İŞİTMEK/(E)ŞİTMEK, GİT/G(E)T,CAHİL/CAH(I)L,BİBER/B(Ü)BER, ÇEKİÇ/ÇEK(Ü)Ç,

GETİR/GET(Ü)R,BİLDİK/BİLD(Ü)K,ERİK/ER(Ü)K, KENDİN/GEND(Ü)NE, SERDİK/SERD(Ü)K, PİŞİRMEK/B(Ü)Ş(Ü)MEK, NAİLE/NA(Y)DE, SAİME/SA(Y)ME, NAİME/NA(Y)ME

J HARFİ  (C) OLUR:

AJAN/A(C)AN, JANDARMA/(C)ANDARMA, JİLET/ (C)İLET, JOKEY/ (C)OKEY, JİP/ (C)İP, JETON/ (C)ETON,JÖLE/ (C)ÖLE,JANT/ (C)ANT,

K HARFİ  BAZEN (G) ,(H) OLUR,BAZENDE (K ) DÜŞER:

ÇALKARA/ÇAL(G)ARA, KAMA/(G)AMA, KARA/(G)ARA, KAZ/(G)AZ, KIZ/ (G)IZ, KIN/ (G)IN KÖMEÇ/(G)ÖMEÇ, , KİŞİ/(G)İŞİ ,KALBUR/ (H)ALBUR,YÜKSEK/ YÜ(  )SEK,

L HARFİYLE BAŞLAYAN SÖZCÜKLERİN BAŞINA(I), (İ) ( U) GETİRİLİR,BAZEN DÜŞER:

LAZ/(I)LAZ, LEĞEN/ (İ)LEĞEN,LİF/ (İ)LİF,LADİK/ (İ)LADİK,LAHANA/(İ)LAHANA,LAN/(U)LAN,

ALTMIŞ/A( )TMIŞ,

M HARFİ BAZEN (N),BAZEN ( ) OLUR:

DOMUZ/DO(N)UZ, MÜRVET/(N)ÜRBET, KOMŞU/GO(N)ŞU,

 

N HARFİ BAZEN (M), ( L) OLUR,BAZEN DÜŞER:

NİZAM/ (M)İZAM, NÖBET/(L)ÖBET, ÖDÜNÇ/ÖDÜ( )Ç,

O HARFİ BAZEN(U) OLUR

DOKTOR/DOKT(U)R,HOROZ/HOR(U)Z,

Ö

 

P HARFİ(B)OLUR:

APTAL/A(B)TAL, PARMAK/(B)ARMAK,PEMPE/PEM(B)E, PEKMEZ/(B)EKMEZ,KİPRİK/Kİ(R)PİK PİŞİRMEK/(B)ÜŞÜMEK,

R HARFİ BAZEN ( B ) ,(L),OLUR, KELİME SONLARINDA VE ÇİFT (RR)DEN BİRİ DÜŞERKEN BAZEN (RU) DÜŞER BAZENDE (R) HARFİYLE BAŞLAYAN SÖZCÜKLERİN BAŞINA (I) ,(İ)VEYA( Ü)  GETİRİLİR:

KİBRİT/Kİ(R)PİT, BİR/Bİ( ),GELİYOR/GELİYO( ), OTURMAYAN/OTU(R)M(I)YAN ÖTÜYOR/ÖTÜYO(  ), YAĞIYOR/YAĞIYO(  ),RAMAZAN/(I)RAMAZAN, RAZI/(I)RAZI, RAF/(I)RAF, RABİA/(I)RABİYE, RUM/(U)RUM, RUS/(U)RUS, RUH/(U)RUH, REMZİ/(İ)REMZİ, RÜYA/(Ü)RÜYA, RÜŞTÜ/ (Ü)RÜŞTÜ, RÜŞAN/(Ü)RÜŞAN, ŞERBET/ŞE(L)BET, HÜRRİYET/HÜR( )İYET, ZÜRRİYE/ZÜR( )İYE, REMZİ/ (L)EMZİ,REMZİYE/(L)EMZİYE, GELİYORUM/GELİYO(  )M,

S HARFİ BAZEN (Z) ,BAZEN (Ş)OLUR.

HERKES/HERKE(Z),SABAH/(Z)ABAH, SEBZE/(Z)EBZE, HERKES/HERKE(Ş),

Ş

T   HARFİ GENEL OLARAK  (D) OLUR,ÇİFT (TT)DEN BİRİ DÜŞER

AĞAÇTAN/AĞAÇ(D)AN, ANAHTAR/ANET(D)ER, TAŞ/(D)AŞ, TEF/(D)EF,TUT/(D)UT,TUZ/(D)UZ, ARMUT/ARMU(D),BOSTAN/BOS(D)AN,ÜSTÜN/ÜS(D)ÜN, TEPMEK/(D)EPMEK, TESTİ/ (D)ESTİ, TIRMIK/(D)IRMUK, TÖNGEL/(D)ÖNGEL, DOSTTAN/DOST( )AN,POSTTAN/POST( )AN,

TUTTU/TUT(D)U,

U HARFİ BAZEN (I) ,BAZEN (O)OLUR:

OLMUYAN/OLM(I)YAN, OTURMAYAN/OTUM(I)YAN, YUMURTA’YA-Y(I)M(I)RTA, ŞU/Ş(O),

ŞUNA/Ş(O)NA, BU GÜN/B(O)ĞÜN, BU GECE/B(O)ĞACE

Ü HARFİ BAZEN (O), (Ö),VE OLUR:

GÜZEL/G(O)ZEL, BÜYÜK/B(Ö)YÜK, HÜKÜMET/H(Ö)KÜMET, GÜZEL/G(Ö)ZEL, YÜRÜMEK/Y(Ö)RÜMEK,

V HARFİ BAZEN,(B),(F), (K),(Ğ ) OLUR, ÇİFT (VV)DEN BİRİ DÜŞER:

MÜRVET/NÜR(B)ET, VİŞNE/(F)İŞNE, AVUKAT/A(K)UBAT, TAVA/TA(Ğ)A,

MÜNEVVER/MÜNEV()ER, KUVVETLİ/KUV( )ETLİ,

Y HARFİ (G) ,BAZEN(S) OLUR, BAZEN DÜŞER;

YİNE/(G)ENE, BOYLU/BO(S)LU, HAYDİ/HA( )Dİ, PEYNİR/PE( )NİR,

Z HARFİBAZEN (S) OLUIR (ZZ)ÇİFT OLUNCA BİRİSİ DÜŞER:

ÇERKEZ/ÇERKE(S),MUAZZEZ/MUAZ( )EZ, ZÜRRİYET/ZÜR( )İYET,

 

                                                                                               HAZIRLAYAN :RAMAZAN ŞENGÜL

 

ÇALKARA KÖYÜ ŞİVESİYLE

  SÖZCÜKLER VE KELİMELERİN ANLAMLARI

A

 

    

ABA: 

1 – CEKET VE GİYSİ 2 ABLA

 

ABANMAK:

1- BİR ŞEYİN ÜZERİNE KAPANMAK 2- YÜKLENMEK

 

ABACUUM:

KORKMA VE HAYRET

 

ABDURAMAN:

ABDURRAHMAN

 

ABLAK:

ETİNE DOLGUN YUVARLAK VE PARLAK YÜZLÜ

 

ABOO /ABOOV:

HAYRET VE ŞAŞIRMA

 

ABU:

1- ANNE 2- ABLA    

 

ABUK SABUK:

1-   SAÇMA SAPAN 2-DÜŞÜNMEDEN SÖYLENEN SÖZ

 

ABULA:

ABLA

 

ABUR CUBUR:

RASGELE TATLI TUZLU DEMEDEN KARIŞIK YENEN ŞEYLER

 

ABRUL:

NİSAN AYI

 

ABDULLA:

ABDULLAH

 

ACAN:

CASUS

 

ACANS/ACES:

RADYO VEYA TELEVİZYON HABERLERİ

 

ACAR:

1-YENİ 2-YARAMAZ VE HAREKETLİ 3-ZEKİ

 

ACUK:

YABANİ KÜÇÜK VE EKŞİ ELMA.

 

ACCUK:

AZCIK

 

AFRA TAFRA:

ÇALIM ATMAK

 

AFUR:

AHIR

 

AĞA:

1-ABİ 2-  BÜYÜK ERKEK KARDEŞ 3-  ZENGİN ADAM 4- BEY

 

AĞARTU:

YOĞURT 

 

AĞU:

ZEHİR

 

AĞUL:

DAVAR AHIRI

 

AĞIR AYAKLU:

DOĞUMU ÇOK YAKIN OLAN

 

AĞLEŞ:

DUR

 

AĞLEŞMEK:

ALAY ETMEK

 

ANAMAK:

ANLAMAK

 

ANANMAK:

1- YERDE YATIP YUVARLANMAK 2- DEBELENMEK

 

AHA:

1-  İŞTE BURADA 2- ŞAŞIRMA  

 

AHACUK:

 İŞTE BURADA

 

AHBAP:

DOST

 

AHRAZ:

KONUŞMA ÖZÜRLÜ DİLSİZ

 

AHRETLİK:

ÇOK SEVİLEN ARKADAŞ

 

AIZ:

AĞIZ

 

AKBAĞ:

1- AKÇA 2-  BEMBEYAZ

 

AKCA:

1- BEYAZ 2- PARA

 

AKSİ:

1- TERS 2- ZIT 3- İNAT

 

AKİLDANE:

1-AKILLI 2- BİLMİŞ 3- UKALA

 

AKUBAT:

AVUKAT

 

AKULLU:

AKILLI

 

ALABULA

KARIŞIK RENKLİ

 

ALACAAM:

1-ALACAK 2-ERKEĞİN KIZA SENİNLE EVLENİRİM DEMESİ

 

ALACA BULACA:

1- KARMAŞIK RENKLİ 2- RENGÂRENK

 

ALAGARGA:

SAKSAĞAN

 

ALAF:

1-ALEVLİ ATEŞ 2- HAYVAN YİYECEĞİ

 

ALAFLANMAK:

ATEŞLENMEK

 

ALAYI:

1-HEPSİ 2- TÜMÜ 3-TAMAMI

 

 

 

ALAYU VALA:

1 – HARİKA 2- ÇOK MÜKEMMEL

 

ALÇAK:

1-TERBİYESİZ 2-SEVİYESİZ 3-YÜKSEK OLMAYAN

 

ALIK / ALUK:

1-SAF 2- APTAL 3- SERSEM VE BUDALA

 

ALİGOPTER:

HELİKOPTER

 

ALEKTRİK:

ELEKTRİK

 

ALEN:

1-DUR 2- BEKLE

 

ALEŞ:

DUR

 

ALEŞKERE:

ALENEN AÇIKÇA

 

ALENGİRLİ:

1- GÖSTERİŞLİ VE FİYAKALI 2-KARIŞIK VE DOLAMBAÇLI

 

ALEH:

1- KARŞI OLMA 2- ZIT VE TERS 3-ALEYHTE

 

ALGEL:

AL GETİR

 

ALLAK BULLAK:

1-KARMA KARIŞIK 2- ALT ÜST OLMUŞ

 

ALM A:

1-ELMA 2-BIRAK

 

ALNAÇ:

HER HANGİ BİR ŞEYİN ÖN TARAFI 

 

ALİMALLAH:

1-YEMİN ETMEK 2-SÖZ VERMEK

 

ALTUN:

ALTIN

 

AMANHERİ:

AMAN BE

 

AMET:

AHMET

 

AMANİİN:

AMAN ALLAH ANLAMINDA ALAYLI İFADE

 

AMUCA:

AMCA

 

ANACUUM:

HAYRET VE ŞAŞIRMA

 

ANCA:

1-ŞİMDİ 2- ANCAK 3- ÖYLESİNE 4-  O KADAR ÇOK Kİ 5-DEVAMLI

 

ANAÇ:

1- İŞİN KURNAZLIĞINDA USTA OLAN 2- YILLANMIŞ

 

ANADAN GÖDEN:

ÇIRIL ÇIPLAK

 

ANADUT:

BİÇİLEN OT VEY TAHIL SAPLARINI TOPLAMAYA YARAYAN ÜÇ DALLI ALET

 

ANETDER:

ANAHTAR

 

ANDAL:

1-BİR DÖNÜMÜN YARISI 2- EVLEK

 

ANDAVALLU:

1- İŞ BİLMEZ BECERİKSİZ 2- ŞAŞKIN

 

ANGUT:

1-AKILSIZ. 2-SALAK 3-ENAYİ

 

ANNAÇ:

KARŞISI

 

ANIŞDUMAK:

1-ÇAKDIRMADAN SORUP ARAŞTIRMAK 2-DOLAYLI YOLDANANLATMAK

 

ANIZ:

BİÇİLEN EKİNİN TOPRAK ÜSTÜNDE KALAN KÖK KISMI

 

AP AK/AP AKÇA:

BEMBEYAZ

 

APARDUMAN:

APARTMAN

 

APOLYA:

HOPARLÖR

 

APIŞIP GALMAK:

1-ÇOK ŞAŞIRMAK, 2- ŞOK OLMAK

 

ARABA İŞLETMEK:

ARABAYI ÇALIŞTIRMAK

 

ARAN:

TÜTÜN KURUTMA ASKISI

 

ARDAK:

1-ÇÜRÜMÜŞ VEYA ZAYIF AĞAÇ 2-HASTA 3-BETİ BENZİ SOLMUŞ

 

ARASTAK:

TAVAN ARASI

 

ARGAÇ:

ÇUL VE CECİM DOKURKEN DOKUMANIN EN LEMESİNE ATILDIĞI İP YUMAĞI.

 

ARİİY:

KORKUNÇ VE İĞRENÇ

 

ARU:

1- ARI 2-TEMİZ

 

ARMUD:

ARMUT

 

ARTUK:

1-YEMEK ARTIĞI 2- HER HENGİ BİR ŞEYDEN KALAN KISMI

 

ASES Mİ?

GERÇEK Mİ?

 

ASGELİNİ:

SİNCAP

 

AŞ:

1-ÇORBA 1-ATLAMAK 3-YİYECEK İÇECEK

 

AŞBOĞAZ:

DÜĞÜNÜN İLK GÜNÜ OĞLAN EVİNİNDEN KIZ EVİNE GİDEN YİYECEK İÇECEK

 

AŞANE/AŞEVİ:

1-YEMEK YAPILAN EV 2-MUTFAK

 

AŞŞA:

AŞAĞI

 

 

 

ATİLA

ATİLLA

 

ATGU:

1-ATKI 2-ŞAL

 

ADLEN:

ADNAN

 

ATUNTU:

1-İTİLİP KAKILMIŞ VEDIŞLANMIŞ 2-ATILMIŞ OLAN

 

AVRAT

1-KADIN 2- ERKEKEĞİN EŞİNE HİTABI

 

AVARE:

1-BOŞ 2- İŞSİZ GÜÇSÜZ

 

AVEYİT:

NİŞAN VE DÜĞÜNE GÖTÜRÜLEN HEDİYE

 

AVLU:

EVİN ÖNÜNDEKİ DUVARLA ÇEVRİLİ BAHÇE YÂDA BOŞ ALAN

 

AVLUGAPI:

EV VE BAHÇENİN TAHTADAN YAPILMIŞ DIŞ KAPISI

 

AURT:

BOĞAZ

 

AVUL UVUL:

1- DİL DOLAŞMASI 2- EVELEYE GEVELEYE KONUŞMAK

 

AVUTMAK:

1-TESELLİ ETMEK2-OYALAMAK

 

AVUZ:

YAVRULAYAN HAYVANLARIN İLK SÜTÜ

 

AYAK TOPU:

FUTBOL

 

AYAKYOLU:

1-TUVALET 2-  HELÂ. 3- YÜZNUMARA

 

AYAN:

AÇIK VE SEÇİK

 

AYAZ:

SOĞUK HAVA

 

AYARSUZ:

1- AYARI BOZUK 2- HAFİF MEŞREP

 

A’ YEL:

GÜNEYDEN VEYA GÜNEYBATIDAN ESEN SICAK VE NEMLİ YEL

 

AYÇİÇE/AYGÜLÜ:

AYÇİÇEĞİ

 

AYMAK:

ANLAMAK VE KENDİNE GELMEK

 

AYŞA:

AYŞE

 

AYU:

1- AYI 2-KABA ADAM

 

AZU:

1-AZI DİŞ 2-BÜYÜK OLAN

 

AZUK

YİYECEK NEVALE

 

 

 

 

B

 

 

BACİ:

KIZ KARDEŞ

 

BADAL / BEDEL:

1- BASAMAK 2-MERDİVEN

 

BADİ:

 KAZ VE ÖRDEK YAVRUSU

 

BAĞ:

1-ÜZÜM VE MEYVE BAHÇESİ 2-AYAKBAĞI 3-BAĞLANMIŞ EKİN BALYASI

 

BAĞIR:

1-GÖĞÜS 2-YÜKSEK SESLE KONUŞMASINI İSTEMEK3-YAMAÇ

 

BAĞUL:

  1- VALİZ 2- ÇANTA

 

BAĞURSAK:

BAĞIRSAK

 

BAĞANE / BAĞNE?

BANA NE?

 

BAHA:

1-FİYAT 2-PAHALI

 

BAKRAÇ:

BAKIRDAN YAPILMIŞ SU KOVASI

 

BALA/BALAM:

ÇOCUK VEYA YAVRU

 

BALAK:

MANDA/KÖMÜŞ YAVRUSU

 

BALDIRCAN:

PATLICAN

 

BALDUZ:

BALDIZ

 

BAMİYE:

BAMYA

 

BANDİK:

ŞALVAR

 

BANDUMAK:

1-BANDIRMAK, 2- BATIRMAK

 

BANMAK:

BATIRMAK

 

BANNAK:

PARMAK

 

BAŞARITMAK:

1-ÇOK KONUŞMAK 2-BİR KONUYU UZATMAK

 

BAŞŞAK:

MAHSÜLÜN ARTAKALANLARINDAN TOPLAMAK

 

BATAK:

1-BATAKLIK YER 2-BİR TÜR KUMAR OYUNU

 

 

 

BATIK:

1-İFLAS ETMİŞ TÜCCAR 2-BATMIŞ

 

BAYRAMLIK:

GELİN, DAMAT VE ÇOCUKLARA ALINAN BAYRAMLIK GİYSİ

 

BAYRAM OTU:

IRMAK KENARLARI VE ÇEVİLLİ YERDE YETİŞEN BİR OT ÇEŞİDİ

 

BAYTAR:

VETERİNER

 

BAZLAMA:

SAÇ EKMEĞİ

 

BED/BEDBİN:

KÖTÜ HUYLU VE ÇİRKİN

 

BEDEL:

1 -MERDİVEN 2- DEĞER 3- FİYAT 4-KARŞILIK

 

BEDİRİYE:

BEDRİYE

 

BEHLEMEK:

1-SÖZLEŞMEK 2- KAPARO 3- ANTLAŞMA

 

BEK:

1-SERT 2-KIR 3-YOKUŞ

 

BEKMEZ:

PEKMEZ

 

BEKNİ:

1-AHIRDAKİ HAYVAN YEMLEME YERİ 2-YEMLİK

 

BEKSİMET:

1-FIRIN KUSU EKMEK 2-KURUMUŞ EKMEĞİN BUHARLA YUMUŞATILMASI

 

BEKÜŞTÜMEK:

SAĞLAMLAŞTIRMAK

 

BEL:

TARLA VEYA BAHÇE TOPRAĞI KARIŞTIRMAK İÇİN KULLANILAN ALET

 

BELEMEK:

BEBEĞİ BEŞİĞE YATIRARAK BAĞLAMAK

 

BELENMEK:

YERDE YUVARLANARAK ÜST BAŞIN TOZ TOPRAK OLMASI

 

BELERTMEK:

GÖZÜNÜ İYİCE AÇARAK KIZGIN VE  SERT ŞEKİLDE  BAKMAK

 

BELEŞ:

BEDAVA KARŞILIKSIZ

 

BELGÜZAR:

BERGÜZAR

 

BELLEMEK:

1-KÜREKLE TOPRAĞI ALT ÜST ETMEK 2-ÖĞRENMEK

 

BELLÜ:

1- BİLİNEN 2- BELİRLENMİŞ 3- BELLİ

 

BELÜRSÜZ:

1-BELİRSİZ 2- BİLİNMEYEN

 

BENİZ:

YÜZ VE SİMA

 

BERDELÂCUZ:

MARTTAKİ KOCA KARI SOĞUKLARI

 

BESBELLİ:

BELLİ Kİ HER HALDE

 

BETİ BENZİATMAK:

KORKUDAN YÜZÜN KIZARMASI VEYA SARARMASI

 

BEYGİR:

AT VEYA KATIR

 

BEYNAMAZ:

NAMAZ KILMAYAN

 

BEYTAMBAL:

1- UFAK TEFEK YARAMAZLIK EDEN YARAMAZ 2- AĞIR VE UYUŞUK

 

BEZİK:

1-USANMIŞ 2-BIKMIŞ

 

BİCİMCİK:

1- UFACIK 2- MİNİK 3- ÇOK AZ VE KÜÇÜK BİR PARÇA

 

BICKI:

AĞZI TESTERE DİŞLİ KÜÇÜK BIÇAK

 

BICILGAN:

1-ÇIBAN 2-  EL İLE AYAK PARMAKLARI ARASINDAKİ ÇIKAN YARA

 

BIDIK:

KÜÇÜK KISA BOYLU

 

BILLIK BILLI K:

TOMBUL VE ETLİ BUTLU

 

BIKÇI:

TESTERE

 

BILDIR:

GEÇEN YIL/GEÇEN SENE

 

BIRAKHERİ:

YAPMA BIRAK

 

BIYIL:

BU YIL/BU SENE

 

BITIRAK:

DİKENLİ OT

 

BIZDIK:

1-KISA BOYLU 2- KÜÇÜMEN ÇOCUK

 

Bİ:

BİR

 

BİCİ:

1-CİCİ 2-YENİ

 

Bİ CİMCİK:

1-ÇOK KÜÇÜK 2- ÇOK AZ

 

BİDAA:

1- BİR DEFA DAHA 2- YENİDEN

 

BİDENE:

1-BİR TANE 2-TEK

 

Bİ DIKIM:

1-BİR LOKMA 2-ÇOK AZ

 

BİDİNNAK:

1- KÜÇÜK BİR PARÇA 2- ÇOK AZ

 

BİDON:

PLASTİK SU KABI

 

BİGAYDEKİ:

1-TUTUM 2- .DAVRANIŞ 3-  TAVIR ALMA 4 – KENDİNİ BEĞENMİŞLİK

 

 

 

Bİ GIDIM:

AZICIK

 

Bİ GISIM:

BİR AVUÇ

 

BİLADER/BİRADER:  

ERKEK KARDEŞ

 

BİLDÜK:

1- BİLDİK 2-  TANIŞ 3- TANIDIK

 

BİLEKİ:

1-ÜZERİNDE EKMEK PİŞİRİLEN OCAK TAŞI 2-  KÜLDE PİŞİRİLEN EKMEK

 

BİRGÜN:

ÖBÜR GÜN

 

BİSÜRGEÇ:

EKMEK –BÖREK PİŞİRMEKTE KULLANILAN YASSI ÇEVİRME MAŞASI

 

BİŞİ:

SACDA PİŞİRİLEN İNCE YAĞLI EKMEK

 

BİYOL:

BİR KERE

 

BOÇA:

POĞAÇA

 

BODUÇ:

1- AĞAÇTAN SU TESTİSİ 2- KISA VE ŞİŞMANCA

 

BOĞAZSAK:

OBUR

 

BOĞOCE:

BU GECE

 

BOĞEZ:

1- BU KEZ 2- BU DEFA 3- BU SEFER

 

BOĞÜN/BÖĞÜN:

BU GÜN

 

BOHÇA:

İÇİNE GİYSİ VEYA AZIK KONULAN BEZ

 

BORANULU:

SARIMSAKLI VE YOĞURTLU YEMEK

 

BOSLU:

BOYLU

 

BOSDAN/BOSTAN:

1-KARPUZ 2-BAHÇE

 

BOSDANLIK:

1 - KARPUZ KAVUN VE SEBZE TARLASI 2-BAHÇE YÂDA SEBZELİK

 

BOYNA:

1-  SÜREKLİ 2-  DEVAMLI 3- HEP AYNI ŞEKİLDE

 

BOYDAK:

1-TEK BAŞINA 2-AVARE 3- AYLAK 4-AMAÇSIZCA BOŞU BOŞUNA

 

BOYUNBAĞI:

1-ATKI-KAŞKOL 2-KRAVAT

 

BOYUNDURUK:

HAYVANLARININN BOYUNLARINA TAKILIP BİRLİKTE ÇALIŞMALARINII SAĞLAYAN ALET

 

BOZ:

1-SÜRÜLMEMİŞ VEYA EKİLMEMİŞ TARLA 2-ÇORAK VE VERİMSİZ

 

BÖBÜRLENMEK:

1 – ÖĞÜNMEK 2- ÜSTÜNLÜK TASLAMAK

 

BÖCÜK:

BÖCEK

 

BÖĞET:

1 -  SU TUTMAK İÇİN HARKLARA YAPILAN SET 2- GÖLCÜK 3 – BENT

 

BÖĞRÜLCE:

FASULYE

 

BÖĞÜR:

1- GÖĞÜS 2- YOKUŞ

 

BÖĞÜRMEK:

ACIYLA BAĞIRMAK 3-YAMAÇ

 

BÖN:

BUDALA VE SAF

 

BÖRTMEK:

1-SUSUZLUKTAN YANMAK VE DUDAKLARI ÇATLAMAK 2-SICAKTAN BUNALMAK

 

BÖRTÜBÖCÜK:

BÜYÜK KÜÇÜK TÜM HAŞERELER

 

BÖYÜKLENMEK:

ÖVÜNMEK

 

BU DAY:

BUĞDAY

 

BUNCULAYIN:

BUNUN GİBİ

 

BU YANNI:

BU TARAF

 

BU YIL:

BU SENE

 

BUYMAK:

ÜŞÜMEK VE DONMAK

 

BUZAĞU:

SÜTTEN KESİLMEMİŞ SÜT EMEN HAYVAN YAVRUSU 

 

BUZALACI:

DOĞUM YAPACAK HAYVAN

 

BÜBER:

BİBER

 

BÜG /  BÜK

1- ÇALISI VE DİKENİ BOL OLAN YER 2- BÖĞÜRTLEN

 

BÜĞE / BUVE:

İNEK-DÜVE

 

BÜNELEK/BÜĞELEK:

1- KENE 2- YAZIN HAYVANLARI ISIRAN İRİ SİNEK

 

BÜNGÜLDEMEK:

1- KAYNAMAK 2-  YERİNDE DURAMAMAK

 

BÜRGÜN:

YARINDAN SONRA

 

BÜRÜK:

1- BAŞÖRTÜSÜ 2-KADINLARIN ÖRTÜNMEK İÇİN KULLANDIĞI ÇARŞAF

 

BÜŞÜMEK:

PİŞİRMEK

 

BÜZÜK:

1 -KALÇA.  2-  KIÇ 3-  POPO

 

 

 

 

C

 

 

CAA:

KÖY EVLERİNDE BANYO YAPILAN YER

 

CABBAR:

1-FEDAKÂR 2-ATILGAN

 

CABLAMA:

1-KAPI KENARINA VE TAVANA ÇAKILAN ÇITA 2-UZUN VE KALIN KERESTE

 

CADALOZ:

ÇOK KONUŞAN HUYSUZ VE ŞİRRET 

 

CAF CA F:

1- GÖSTERİŞ 2- ŞATAFATLI VE ŞİRRETLİ

 

CAĞ: 

LAVABO BULAŞIK VE EL YIKAMA YERİ 2- KORKULUK VE PARMAKLIK

 

CAĞLIK: 

BULAŞIK VE EL YIKAMA YERİ

 

CAHIL:

1-GENÇ 2-CAHİL

 

CALAK:

OLMAMIŞ KÜÇÜK KARPUZ KAVUN

 

CALAZ:

BİÇİLMİŞ EKİN VE MISIR SAPLARI

 

CAM:

PENCERE

 

CAMAL:

CEMAL

 

CAMİLE

CEMİLE

 

CANDARMA/CENDERME:

JANDARMA

 

CAR CAR:

1- GEVEZE VE YÜKSEK SESLE KONUŞAN

 

CAVİDEN:

CAVİDAN

 

CAYMAK:

VAZGEÇMEK

 

CAZU:

1-CADI 2-YARAMAZ KIZ 3- GEÇİMSİZ OLAN VE KÖTÜLÜK YAPAN KADIN

 

CEBELLEŞMEK:

1- AĞIZ MÜNAKAŞASI. 2-  ÇEKİŞMEK 3 - UĞRAŞMAK

 

CEMBER /CENBER:

1-KADIN BAŞÖRTÜSÜ 2-YAZMA 3-DAİRE 4 YUVARLAK

 

CECİM/CİCİM:

ELLE DOKUNAN KİLİM

 

CEMEK:

ÖĞEN DEREYE TAKILAN ÇAMUR SİLECEĞİ 2-KÜÇÜK ÇAPA

 

CENEBET:

1-CÜNÜP 2-PİS KÖTÜ VE HOŞLANILMAYAN

 

CENTE:

ÇANTA

 

CEREK:

1- SIRIK 2- İNCE UZUN AĞAÇ 3-MERTEK

 

CERYAN/CEYRAN:

1- ELEKTRİK 2-İKİ AÇIK YERDEN ESEN RÜZGAR

 

CETON:

JETON

 

CEVÜZ:

CEVİZ

 

CIBARTMAK:

ÇOK DÖVMEK

 

CIBIR:

1- FAKİR PARASIZ 2-  ÇIPLAK 3- CILIZ 4-  GELİŞMEMİŞ

 

CIDDIK: 

ÇOCUKLAR VE HAYVANLARIN KOŞUP TEKME ATARAK OYUN OYNAMASI

 

CILBAK:

ÇIPLAK

 

CILBAN:

1-BEZELYE 2-SOYUN

 

CILGA:

1-DAĞ YOLU 2-  PATİKA YOL 3- İZ

 

CILK:

1- BOZUK VE KOKMUŞ 2- SÖZÜNDE DURMAYAN 3- İRİN 4-SULU VE CIVIK

 

CILMAK:

1-VAZGEÇMEK 2-SÖZÜNDE DURMAMAK 3-OYUN BOZMAK

 

CILIZ:

ZAYIF

 

CIMBIRT:

KARPUZU ÜÇGEN ŞEKLİNDE KESEREK OLUP OLMADIĞINA BAKMAK

 

CINGAR:

KAVGA VE GÜRÜLTÜ

 

CINGI:

ATEŞ KIVILCIMI

 

CIPCIBIR:

1-ÇIRIL ÇIPLAK 2 - HİÇBİR ŞEYİ OLMAYAN

 

CIRCIR:

1-FERMUAR 2- DIR DI R

 

CIRCIR BÖCEĞİ

 AĞUSTOS BÖCEĞİ CIRLAVUK

 

CIRIK:

1-EZİLMİŞ 2- BOZULMUŞ

 

CIRGIT:

ÇEKİRGE

 

CIRMAK:

1- TIRNAK 2-TIRNAKLA İZ YAPMAK

 

CIRMALAMAK:

TIRNAKLAMAK

 

CIRTATAN:

1-GELİNCİK OTUNA BENZER BAŞAKLARI OLUNCA SIKILDIĞI ZAMAN TOHUM VE SU FIŞKIRAN VE İT BOSTANI DENİLEN BİR BİTKİ  2- KÜÇÜK DOMATES

 

CIVIK:

1-ŞIMARIK 2- FAZLA SULU VE KATI OLMAYAN

 

CIVITMAK:

CİDDİYETİ KAYBETMEK

 

CIZLAK:

1-MISIR EKMEĞİ 2-SAC VE TAVADA CIVIK HAMURDAN YAPILAN YAĞLI EKMEK

 

CİBİNLİK:

SİNEKLERDEN KORUNMAK İÇİN YAPILAN TÜL ÇADIR

 

CİBİLİYETSİZ:

SOYSUZ YARAMAZ

 

CİBERMEK:

1 ŞIMARIKLIK 2- SULULUK

 

 

CİBERÜK:

1 ŞIMARIK 2- .SULU 3-HAFİF MEŞREP

 

CİCİK:

MEME

 

CİCİL:

KÜÇÜK TANELİ

 

CİCLİ BİCİLİ:

SÜSLÜ PÜSLÜ

 

CİCİLİ BÜCÜLÜ:

RENGÂRENK ALLI MORLU

 

CİCİM:

1-SEVGİLİM 2-KİLİM

 

CİER:

CİĞER

 

CİĞERE:

SİGARA

 

CİLET:

1-JİLET 2- ÇOK İNCE VE KESKİN

 

CİMBİ:

KÜÇÜK ÜZÜM SALKIMI

 

CİMBEK:

AÇIKGÖZ SEVECEN ÇOCUK

 

CİMCİME:

KÜÇÜK VE SEVİMLİ

 

CİMCÜK:

ÇİMDİK

 

CİMCÜKLEMEK:

ÇİMDİK ATMAK.

 

CİMİN:

1-KÜÇÜK SİNEK 2-TATARCIK

 

CİMNASTİK:

JİMNASTİK

 

CİNBEK:  

1- CİNGÖZ 2- SEVİMLİ VE AÇIKGÖZ ÇOCUK 3-BİR ÇEŞİT KUŞ

 

CİNGENE:

ÇİNGENE

 

CİNİ:

SARIMSAK DİŞİ

 

CİP:

JİP

 

CİVEK:

AŞISIZ YABANİ ÜZÜM

 

COF COFLU:

HER HALİYLE İYİ VE GÜZEL

 

COKEY:

1-JOKER 2- AT BİNİCİSİ

 

COMBA:

1- MANDA YAVRUSU 2 - İRİ YARI ADAM

 

COR:

1- LAF 2- SÖZ 3- FITIK

 

CORUK:

ZAYIF VE BOZUK

 

COŞDAK:

1-ÇOK KONUŞAN 2- NEŞELİ

 

CÖLE:

JÖLE

 

CUĞUL / CUVUL:

BİÇİLİP BAĞLANMIŞ EKİN VEYA ÜRÜNLERİNİN ÖBEK ÖBEK TOPLANMASI

 

CULA:

KARGA YAVRUSU

 

CULUK:

HİNDİ

 

CÜCÜK:

CİVCİV

 

 

 

 

Ç

 

 

ÇAA/ /ÇAĞA:

1-ÇOCUK 2-BEBEK 3-  EVLAT

 

ÇAĞ

1-DEVİR 2-ZAMAN 3-DÖNEM

 

ÇAĞLA:

HAM VE OLMAYA YAKIN MEYVE

 

ÇAKIR:

MAVİ GÖZLÜ

 

ÇAKMAK:

1-ANLAMAK 2-SİGARA YAKACAĞI 3-TOKAT ATMAK

 

ÇALACAK:

YOĞURT MAYASI

 

ÇALGARA:

ÇALKARA

 

ÇALKAMA:

YOĞURT VE MEYVE EZMELERİNİ KARIŞTIRARAK YAPILAN İÇECEK.

 

ÇALMAK:

1-YOĞURT MAYALAMAK 2-HIRSIZLIK YAPMAK

 

ÇALU:

ÇALI 

 

ÇALUNTU:

YOĞURT

 

ÇANGAL:

1-KÖPEK TASMASI 2- EĞRİ BÜĞRÜ

 

ÇAPUT:

1-  BEZ 2- ESKİ KUMAŞ PARÇASI 3 -PAÇAVRA

 

ÇAPULCE:

1-KABA DERİDEN YAPILAN UCU SİVRİ AYAKKABI 2- ÇARIK

 

ÇAPULCU:

1-AYAKTAKIMI 2- KÖTÜ VE PİS

 

ÇARDAK:

1-SALON 2- AHŞAP EVLERDE DIŞARIYA BAKAN ÇIKINTILI OTURMA YERİ

 

ÇARUK:

TEK PARÇA DERİDEN YAPILAN BİR ÇEŞİT AYAKKABI

 

ÇATAK:

1- İKİ YOL AYRIMI/KAVŞAĞI 2- AĞAÇ DALLARININ BİRLEŞTİĞİ YER

 

ÇATLAK:

1-AKLI AZ 2-YARIK 3-ÇATLAMIŞ

 

 

ÇATMAK:

1- YETİŞİP YAKALAMAK 2- TESADÜFEN KARŞILAŞMAK 3-SATAŞMAK

 

ÇAYNIK:

ÇAYDANLIK

 

ÇEBİŞ:

OĞLAKTAN BÜYÜK KEÇİ

 

ÇEÇ: 

TANELİ VE SAPLI SAMANIN SAVRULMAK ÜZERE TAPANLA ÇEKİLEREK YIĞILMASI

 

ÇEĞİL:

TARLA, DERE VE IRMAK KENARINDAKİ İRİLİ UFAKLI TAŞLI KUMLU YER

 

ÇEKÇEK:

EL ARABASI

 

ÇEKİŞMEK:

SÖZLÜ KAVGA ETMEK

 

ÇEKÜÇ:

ÇEKİÇ

 

ÇELERME:

MORARMA

 

ÇELPEŞÜK:

KARMAŞIK İŞLER

 

ÇELTİK:

KABUĞU AYIKLANMAMIŞ PİRİNÇ

 

ÇENE:

1- KÖŞE BAŞI 2- AĞZI AÇIP KAPAYAN KISIM

 

ÇENEZEK /ÇENEBAZ:

ÇOK KONUŞAN

 

ÇENGEL:

EĞRİ AĞAÇ VE EĞRİ DEMİR

 

ÇENTİK:

1-BIÇAKLA İZ BIRAKMAK 2-KERTİK 3- ÇİZİK

 

ÇENÜLEMEK:

KÖPEKLERİN ACI ACI HAVLAMASI

 

ÇEPİL:

ÇOKBİLMİŞ

 

ÇEPÜKÇİPÜK:

ALKIŞ

 

ÇER ÇÖP:

1- SÜPRÜNTÜ HALİNDEKİ DÖKÜNTÜLER 2- ÇALI ÇIRPI KIRINTISI

 

ÇEREZ:

1-LEBLEBİ 2-KURUYEMİŞ

 

ÇETEN:

KAĞNILARIN ÜSTÜNE YÜK TAŞIMAK İÇİN AĞAÇTAN ÖRÜLEREK YAPILAN SEPET

 

ÇIĞIRMAK:

ÇAĞIRMAK

 

ÇIKI: 

BOHÇA

 

ÇIKRIK:

1-YÜN EĞİRMEKVE YÜNDEN İPLİK YAPMAYA YARAYAN ALET 2-DÖNEN SİLİNDİR

 

ÇIRPI:

1-KÜÇÜK 2-KISA 3-KÜÇÜK ÇALI

 

ÇIT ÇIT:

BİR BİRİNE GEÇMELİ METAL TUTTURMALIK

 

ÇITAK:

1-YAKIŞIKLI 2-ŞIK VE GÜZEL GİYİNEN

 

ÇITLAK:

1-ATEŞTEN SIÇRAYAN KÜÇÜK KIVILCIM 2-ÇABUK KIRILACAK ŞEKİLDE OLAN

 

ÇITURUK

1-KIVIRCIK SAÇLI 2-KARIŞIK

 

ÇİDEM:

1-ÇİĞDEM 2-ÇİĞDEM ÇİÇEĞİ 2-ÇEKİRDEK

 

ÇİĞİN:

OMUZ

 

ÇİĞİT

MEVYE ÇEKİRDEĞİ

 

ÇİLTE:

HAYVAN YÜKÜ BAĞLAMA İPİ

 

ÇİMME:

YIKANMA 

 

ÇİMMELİK:

BANYO YAPILAN YER

 

ÇİPİL:

ODUN KIYMIKLARI VEYA ODUNUMSU KÜÇÜK BİTKİ PARÇASI

 

ÇİSİL:

İNCE VE YAVAŞ YAĞAN YAĞMUR

 

ÇİPİŞ:

GÖZ ÇAPAĞI

 

ÇİRŞEF:

1-KAVGACI 2- EDEPSİZ 3- TERBİYESİZ KÖTÜ HUYLU GEÇİMSİZ

 

ÇİT:

1- DUVAR 2-  TEL VE AĞAÇLA YAPILAN SET 3-BAHÇE KORUMA SİYECİ 4-ÇİFT İKİ

 

ÇİTİL:

1- KIZAN, 2- KIZGIN 3 –BELALI 4- KAVGACI VE GEÇİMSİZ

 

ÇİTİMEK:

1-BİRBİRİNE SÜRTEREK YIKAMAK 2-SIKILAŞTIRMAK

 

ÇİY OLMAK:

HAMLAMAK

 

ÇOMAK:

1-   SOPA 2-  DEĞNEK

 

ÇON:

SITMA HASTALIĞI

 

ÇOR:

ÇOK TUZLU

 

ÇOTUK /  ÇOTUL:

AĞACIN ANA DALIYLA GÖVDESİNİN AYRILDIĞI YER

 

ÇÖÇELENMEK:

 BOŞA VAKİT GEÇİRMEK

 

ÇÖĞMEK:

1-KÜÇÜK ÇİŞ ETMEK 2-ÜSTÜNE YÜKLENMEK

 

ÇÖMÇE:

BULGUR KARIŞTIRILAN TAHTA KEPÇE

 

ÇÖMELMEK:

OTURMAK

 

ÇÖRDÜK:

YABANİ ARMUT VEYA KÜÇÜK ARMUT

 

ÇÖTE:

1- FASULYE VEYA DOMATES SIRIĞI 2-ARSIZ ÇOCUK 3- YİĞİT

 

ÇUKA/ÇUHA:

KEÇEDEN YAPILAN ÖZEL ÇOBAN GİYSİSİ

 

ÇUL:

1- YÜNDEN YAPILAN VE YERE SERİLN EL DOKUMASI KİLİM

 

ÇÜŞ:

AT VE EŞEKLERİ DURDURMAK İLE YAKIŞIKSIZ BİRDAVRANIŞA SÖYLENEN SÖZ

 

 

 

 

                                          D

 

 

DA:

1-SÖYLENEN SÖZÜ GÜÇLENDİRME VURGUSU 2-DAHA ORADA

 

DADANMAK:

BİR ŞEYE ALIŞMAK

 

DAĞ:

ORMAN

 

DAĞRE/ DARE/ DAYİRE

1- DAİRE 2- ÇEVRE VE ETRAF

 

DAĞUM  / DAUN:

 KÜÇÜK SİYAH VE SARI MEYVELERİ YENİLEN BİR AĞAÇ

 

DAHRA:

TAHRA

 

DAKILMAK:

1-SATAŞMAK 2-ŞAKALAŞAMAK3-TAKILMAK

 

DAL:

1- OMUZ 2 -AĞAÇ KOLU 

 

DALAŞMAK:

KAVGA ETMEK

 

DALLAMAK:

ATMAK VEYA FIRLATMAK

 

DAM:

1-AHIR 2- HAYVAN BARINAĞI 3- EŞLİK EDEN KADINVEYA ERKEK

 

DANGADAK:

ANİDEN VEYA APANSIZ

 

DANGALAK:

1- UKALA 2- KENDİNİ BEĞENMİŞ 3- PATAVATSIZ 4-AKILSIZ VE DÜŞÜNCESİZ

 

DANGIL DUNGUL:

KONUŞMASI VE DAVRANIŞLARI KABA

 

DARA:

1-FİRE 2- BİR ŞEYİN DOLUSU ALINDIKTAN SONRAKİ BOŞ HALİ

 

DARABA:

1- AHIRDAKİ HAYVANLARI BİRBİRLERİNDEN AYIRAN ENGEL 2- DANALIK

 

DARALMAK:

1-SIKILMAK 2-KÜÇÜLMEK

 

DARLANMA:

SIKINTIDAN BUNALMAK

 

DARI  / DARU:

MISIR

 

DARI DARINA:

1- UCU UCUNA 2-  ZORAKİ GÜÇLÜKLE

 

DASTAR:

1- HAMUR DÖKÜLEN BEZ ÖRTÜ 2-  SOFRA BEZİ 3-YÜNLÜ KILLI DOKUMA KİLİM

 

DAŞ:

TAŞ

 

DAŞOVA:

TAŞOVA

 

DAVAR:

KEÇİ VE KOYUN SÜRÜSÜ

 

DAVŞAN:

TAVŞAN

 

DAYAK: 

1-DESTEK 2- PAYANDA 3-DÖVMEK

 

DEBELENMEK:

1-TEPİNMEK2-ŞUURSUZCA HAREKET ETMEK

 

DECCAL:

1-YARAMAZ 2- FESAT 3- KIYAMETE YAKIN ÇIKACAĞINA İNANILAN YALANCI

 

DEDAHA/DEYDA:

İŞTE ORADA

 

DEDESAKALI:

 YENİLEN BİR ÇEŞİT OT TÜRÜ

 

DEDÜTTÜMEK:

SÖYLETMEK

 

DEF:

TEF

 

DEĞDÜMEK:

1-DEĞDİRMEK 2-DOKUNMAK 3-TEMAS ETTİRMEK

 

DEĞMEN /  DEMEN:

1-DEĞİRMEN 2-DOKUNMAYIN

 

DEH DEH:

AT VE EŞEKLERE HAREKET ETMESİ İÇİN SÖYLENEN SÖZ

 

DEKMÜK:

TEKME ATMAK

 

DELÜK:

DELİK

 

DEME:

1-:SÖYLEME2- DEMEK 3-AĞIT 4-ŞAŞIRMA

 

DEMECE:

1-MANİ 2- TÜRKÜ VE AĞIT

 

DEMİN:

AZ ÖNCE

 

DENE:

1- BUĞDAY 2- TANE

 

DEPPOY:

1-   DEBBOY 2-SU DEPOSU 3-DEPO 4-YIĞINAK

 

DEPMEK:

1-AYAKLA VURMAK2-HAYVANLARIN ARKA AYAKLARIYLA VURMASI

 

DEPÜK:

1- KURU YER 2-ÇİFT AYAKLA TEKME ATMAK

 

DEPİNMEK:

ZIPLAMAK

 

DESTE:

1-BİÇİLEN EKİN VE OTLARIN BİR ARADA BAĞLANMASI 2-  AYNI TÜRDEN 10’LUK KÜME

 

DESDİ:

TESTİ

 

DESENE:

SÖYLESENE

 

DEYYUS:

EŞİ VE YAKINI OLAN KADININ NAMUSSUZLUĞUNA SESSİZ KALAN

 

DIĞDIĞININ DIĞDISI:

UZAK AKRABA

 

DIĞIL:

1-KÜÇÜK KALİTESİZ MEYVE 2-KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN YUVARLAK DIŞKILARI

 

DIKIM:

1- LOKMA 2-KÜÇÜK EKMEK PARÇASI

 

DIKMAK:

ZORLA BİR YERE YERLEŞTİRMEK

 

DIKINMAK:

1- YEMEK 2- YİYECEK ATIŞTIRMAK

 

DIRIK:

1-İNCE VE ZAYIF 2-SISKA

 

DIRLAMA:

1-GEVEZE 2-KÖPEK ÜRMESİ

 

DIRMUK:

TIRMIK

 

DİBEK: 

HAVAN

 

DİDİKLEMEK:

1- PARÇALARA AYIRMAK 2-ARAŞTIRMAK

 

DİKELMEK:

1-KARŞI DURMAK 2-AYAKTA BEKLEMEK

 

DİKİLMEK:

1- AYAKTA DURMAK 2- TAKLA ATMAK

 

DİLLÜK EDEMEMEK

1-ANLAŞAMAMAK 2-BİRARADA OLAMAMAK3-GEÇİNEMEMEK

 

DİLLÜKSÜZ:

1-GEÇİMSİZ 2-ANLAYIŞSIZ 3-YARAMAZ VE ZOR ANLAŞILAN

 

DİNGÜLLÜ:

GENELLİKLE BAKIRDAN YAPILAN AĞZI KAPAKLI TABAK

 

DİREK:

1-SÜTUN 2-DOĞRU

 

DİREN:

1-DİRGEN 2-KARŞI KOY 3- İNAT ET

 

DİRGEN:

BİÇİLEN TAHIL VE OTLARI TOPLAMAYA YARAYAN ÇATALLI TARIM ALETİ

 

DİNELMEK: 

AYAKTA DURMAK

 

DİNGİLDEK:

1-EĞRETİ VE ÇOK UÇTA DURAN

 

DİŞEMEK:

KESİCİ ALETLERİN AĞZINI YONTARAK KESKİNLEŞTİRMEK

 

DİTMEK:

1-KÜÇÜK PARÇALARA AYIRMAK 2-  YÜN VE PAMUKLARI KABARTMAK

 

DODALİK:

TEPELİ ÇALI KUŞU

 

DOLAMA:

1-SARMAK 2- PARMAKLARDA OLUŞAN AĞRILI ŞİŞLİK 3-BELE SARILAN KUŞAK

 

DOLAŞMAK:

1-GEZMEK 2-KIZ VE ERKEĞİN KUR YAPMASI

 

DOLAŞUK:

1-DOLAŞMIŞ 2- KARIŞIK

 

DOMBALAK:

1-TAKLA ATMAK2-TERSYÜZ ETMEK

 

DOMUŞMA:

KÜSMEK VEYA SURAT ASMAK

 

DON:

1-İÇ ÇAMAŞIRI 2-GİYSİ 3- SOĞUK VE BUZ TUTMUŞ

 

DONMAK:

ÜŞÜMEK

 

DONUZ:

DOMUZ

 

DOZER:

GREYDER

 

DÖĞER BİÇER:

BİÇER DÖĞER

 

DÖMBELEK:

DARBUKA

 

DÖNDERME:

SAÇ VEYA TAVADA PİŞİRİLEN MAYASIZ HAMUR KIZARTMASI

 

DÖNEG/DÖNEK: 

SÖZÜNDE DURMAYAN

 

DÖNGEL:

MUŞMULA

 

DÖŞ:

GÖĞÜS

 

DÖŞEK:

YATAK

 

DÖVLET:

DEVLET

 

DULDA:

1- GÖLGE 2- KORUNAK

 

DUMAA:

NEZLE 

 

DUMAN:

SİS VE İS

 

DURDANE:

DÜRDANE

 

DURUKMAK:

TAKILIP KALMAK

 

DUT:

TUT

 

DUTAK:

1- KULP 2-TUTAÇ 3-SICAK BİR ŞEYİ TUTMAK İÇİN KULLANILAN BEZ

 

DUTAM:

1-ELLE TUTULAN MİKTAR 2-TUTAM

 

DÜĞE / DÜVE:

YAVRULAMAMIŞ BİR İKİ YAŞLARINDA DİŞİ SIĞIR

 

DÜĞÜ /DÜĞÜRCÜK:

İNCE BULGUR

 

DÜĞÜLCEK:

KÜÇÜK DOLU YAĞMURU

 

DÜĞÜNCÜ:

DÜĞÜNE GELEN MİSAFİR VE ONUN MEHTER İLE KARŞILANMASI

 

DÜMBELEK:

1-KÖTÜ VE ANLAYIŞSIZ 2- DARBUKA

 

DÜMBÜK:

1-PEZEVENK 2-AŞAĞILIK KÖTÜ ADAM 3-DÜMBELEK

 

DÜRMEK:

KATLAMAK

 

DÜRZÜ:

1-EŞİ KÖTÜ VE KAREKTERSİZ 2- EŞİNE SÖZ GEÇİREMEYEN

 

DÜŞ:

RÜYA

 

DÜVEN:

HARMANDA EKİNLERİN SAPI VE TANELERİNİ AYIRMAK İÇİN ALT YÜZÜNDE DİKİNE ÇAKILI KESKİN ÇAKMAK TAŞLARI OLAN TRAKTÖR VEYA KOŞUM HAYVANLARIYLA ÇEKİLEN KIZAK BİÇİMİNDE AĞAÇTAN YAPILAN TARIM ALETİ

 

DÜZENCİ:

1-HİLEKÂR 2-  YALANCI 3- DÜZENBAZ

 

DÜZME:

1-UYDURMA 2- ÜST ÜSTE KOYMAK 3-SIRALAMAK 4-YAPMA

 

DÜZMECE:

1-UYDURUK 2-RASTGELE 2-AĞIT

 

 

 

 

E

 

 

EBE

1-NENE 2-DOĞUM YAPTIRAN

 

EBEM BÖCÜĞÜ:

UĞUR BÖCEĞİ

 

EBEMKUŞAA:

GÖK KUŞAĞI

 

EBE KÖMECİ:

KÖMEÇ OTU

 

ECİ:

1-  KIZ KARDEŞ 2- NİNE

 

ECÜNNÜ:

CİN

 

ECÜK / ECCÜK/ECÜCÜK:

1-AZ 2- .KÜÇÜK BİR PARÇA 3- AZICIK

 

EFLETÜN:

ATEŞ GİBİ

 

EĞİN:

OMUZ

 

EĞİRMEK:

YÜNLERİN ÇIKRIK İLE İP HALİNE GETİRİLMESİ

 

EĞİŞ / EĞEYİŞ:

1-KÜL KÜREĞİ 2-HAMUR SIYIRGISI

 

EĞLEŞ:

DUR BEKLE

 

EĞLEŞMEK:

1-OYALANMAK 2-ŞAKALAŞMAK3-DURUP BEKLEMEK

 

EĞREK:

1- KÖY MEYDANI 2-EĞLENİLEN VE TOPLANILAN YER

 

EĞRETÜ:

1-ACELE İŞ 2-DERME ÇATMA 3-YIKILACAK GİBİ YANA YATIK

 

EĞSÜK:

1- EKSİK 2-NOKSAN

 

EĞÜSÜK ETEK:

YETİM / ÖKSÜZ KALMIŞ KIZ ÇOCUĞU

 

EKLEŞMEK:

1-  SATAŞMAK 2-  ŞAKALAŞMAK

 

EKELEŞMEK:

1-BÜYÜKLENMEK 2- KAFA TUTMAK

 

EL:

1-EL 2-YABANCI 3-DİYAR 4- ÇEVRE

 

EL ÂLEM:

1-YABANCI 2- BİZDEN OLMAYAN

 

ELBET:

ŞÜPHESİZ VE KUŞKUSUZ

 

ELÇİM:

 1-BİR TUTAM 2- EKİNİ ORAKLA BİÇERKEN SAPLARI EL İLE KAVRAMAK

 

ELETMEK:

1- GÖTÜRMEK 2-  İLETMEK 3-EL SALLAMAK 4-AYRIŞTIRMAK

 

ELİ UZ:

BECERİKLİ

 

ELLAAM / ELLEĞEM

1- SANMAK 2- .ZANNETMEK 3-GALİBA 4- HER HALDE

 

ELLİK:

EKİN VE ORAK BİÇERKEN ELE TAKILAN ARAÇ

 

E L ULAĞI:

GETİR GÖTÜR İŞ İ YAPAN ÇOCUK VEYA GENÇ

 

ELTİ:

ERKEK KARDEŞLERİN HANIMLARI

 

EME:

1- BABANIN KIZ KARDEŞİ 2- HALA

 

EMİ:

1-  EVET Mİ? 2- TAMAM MI? 3-  ANLADIN MI? 4-TEMBİH ETMEK 5- İYİ Mİ?

 

EMME:

1- AMMA 2- LAKİN

 

EMMİ:

1-BABANIN ERKEK KARDEŞİ 2-AMCA

 

EMSAL:

1-TERTİP 2-AKRAN 3- YAŞIT 4-ÖRNEK 5-İSİM

 

EMÜŞEK:

SÜTKARDEŞ

 

EMZÜK:

EMZİK

 

EMZÜKLÜ:

 1-MEMEDE ÇOCUĞU OLAN KADIN 2- EMZİKLİ

 

ENCAMI:

1- HEPİSİ 2-TOPU TOPU 2-TAMAMI

 

ENDAM:

BOY BOS

 

ENDAZE:

65 SANTİME DENK UZUNLUK ÖLÇÜSÜ

 

ENEK:

1- BİLYE/ MİSKET 2- BÖLÜNMÜŞ KISIM 2-İNMEK

 

ENİK / ENÜK: 

KÖPEK YAVRUSU

 

ENCİK/ENCEK:

KEDİ YAVRUSU

 

ENDEK DÖNDEK:

1-SÖZÜNE GÜVENİLMEYEN KİMSE 2-FIRILDAK

 

ENEME:

1- HAYVANLARI KISIRLAŞTIRMA 2-  HADIM ETMEK

 

ENSELEMEK:

YAKALAMAK

 

ENTARİ / ENTERİ:

KADIN ELBİSESİ

 

EPEYİ:

OLDUKÇA VEYA BİR HAYLİ

 

ERBABI:

İŞİNİ ÇOK İYİ YAPAN

 

EREK:

1- ERBAA 2- AMAÇ 3-İSTEK

 

ERBALU:

ERBAA’LI

 

ERİNMEK:

1-  ÜŞENMEK 2- İSTEKSİZLİK 3- TEMBELLİK

 

ERİŞTE:

1-EVDE YAPILAN MAKARNA 2-KÖY MAKARNASI

 

ERÜK:

ERİK

 

ESAS / ESSAH:

1-  DOĞRU SÖZ 2- GERÇEK 3- SAHİ

 

ESBAP:

ÇAMAŞIR

 

ESKAZA:

YANLIŞLIKLA

 

ESTEK KÖSTEK:

 IVIR ZIVIR

 

ESÜRÜK:

GEL GİT AKILLI

 

EŞEK TİKENİ:

YAPRAKLARINDA TOPLU İĞNEYE BENZEYENİ DİKENLER OLAN VE EŞEKLERİN SEVEREK YEDİĞİ DİKEN.

 

EŞGERE /EŞKERE:

1- AÇIK SEÇİK 2- AÇIKTAN 3-  ALENEN

 

EŞİTMEK:

İŞİTMEK

 

EŞME:

1- TOPRAĞI EL İLE KAZARAK ÇUKUR AÇMAK 2- SU KAYNAĞI 3- PINAR

 

EŞMEK:

KAZMAK

 

EŞÜK:

1-ÇUKUR 2- EŞİLMİŞ YER

 

ETEKLİK / ETEKLÜK:

1-ETEK 2-ELBİSELİK KUMAŞ

 

ETEM:

ETHEM

 

EVCÜMEN:

EĞİNE BAĞLI VE EVİNİ SEVEN

 

EVEL:

ÖNCE

 

EVERMEK:

EVLENDİRMEK

 

EVLEK:

TARLANIN BÖLÜMLERE AYRILMASI VE AYRILAN HER BÖLÜMÜNDEN BİRİ

 

EVMEK:

ACELE ETMEK

 

EYİCE/EYCE:

İYİ VE GÜZEL

 

EYEĞÜ:

KABURGA

 

EYER:

1- EĞER 2- SEMER 3-KALTAK

 

EYFEN:

1- KÖTÜNÜN İYİSİ 2-KERHEN

 

EYLENMEK:

1-BEKLEMEK 2- GÜLÜP OYNAYARAK VAKİT GEÇİRMEK 3- DALGA GEÇMEK

 

EYMEK:

1-EĞMEK 2-BÜKMEK 3-ACELE ETMEK

 

EYİ

İYİ

 

EYİP:

EYÜP

 

EZEN:

1-EZAN 2-BASKI YAPAN

 

EZME:

1-MARMELÂT 2-BASARAK ÇİĞNEME

 

EZÜCÜK:

AZ

 

 

 

 

                                          F

 

 

FAKA BASMAK:

1-ALDANMAK 2-TUZAĞA DÜŞMEK

 

FANUS:

FENER

 

FARFARA:

1- ÇOK KONUŞARAK ÖVÜNEN GÜRÜLTÜCÜ 2- BİR ÇEŞİT MEŞALE 3-ATEŞ

 

FARAŞ:

KÜÇÜK KÜREK

 

FAŞIRTI:

PARAZİT VEYA CIZIRTI

 

FEHİM:

ANLAMAK VE KAVRAMAK

 

FEHMETMEMEK:

1-  FARKINA VARAMAMAK 2-  İDRAKEDİP KAVRAYAMAMAK

 

FENE:

1-  ÇOK 2- AŞIRI

 

FER:

GÜÇ VE DERMAN

 

FERFENE / FERFANA:

PAYLAŞAMAK, ORTAKLAŞA BİRR ŞEY YAPMAK

 

FERİK/FERÜK:

1- PİLİÇ 2- GENÇ VE GÜZEL

 

FERK:

1-NADASA BIRAKMA2-SÜRÜLMÜŞ TARLA

 

FETİL / FETÜL:

1-   SAÇ EKMEĞİ 2- MAYASIZ EKMEK

 

FETTAN:

1- CİLVELİ VE GÖNÜL ÇALAN 2- KARIŞTIRICI VE FESAT

 

FIĞDIRMAK:

ATMAK

 

FINDIK:

1-KÜÇÜK KÖPEK 2-KÜÇÜCÜK 3-FINDIK

 

FIR DOLAYI

 ÇEPEÇEVRE

 

FIRILDAK:

1- DÜZENBAZ.   2- YANARDÖNER 3- GÜVENİLMEZ 4-RÜZGÂRGÜLÜ

 

FIRIL FIRIL:

DEVAMLI VE ÇABUK ŞEKİLDE

 

FIRLAMA: 1

1-ARSIZ VE TERBİYESİZ ÇOCUK 2- YARAMAZ ÇOCUK 3- ANİDEN HIZLANMAK

 

FIRTANA:

FIRTINA

 

FISLAMAK:

FISILDAMAK VEYA GİZLİCE HABER VERMEK

 

FIŞGIN:

1-FİLİZ 2- AĞAÇ SÜRGÜNÜ

 

FIŞGI/FIŞKI:

1- PİSLİK 2- DIŞKI

 

FİLİKE:

1-MUSLUK 2-KAYDIRAK VE OYUNU

 

FİNGİRDEK:

1-OYNAK 2- ÇOK HAREKETLİ

 

FİREK:

KAPI KİLİDİ

 

FİSİL:

1- UFAK-TEFEK 2-  KÜÇÜK SOĞAN 

 

FİSTAN:

UZUN KADIN ELBİSESİ VEYA KUMAŞI

 

FİŞEK:

MERMİ

 

FİŞKİLEMEK:

1- KIŞKIRTMAK 2-FİTNELEMEK 3-SALDIRTMAK

 

FİŞNE:

VİŞNE

 

FOL:

TAVUKLARIN YUMURTLAMASI İÇİN: KÜMESE BIRAKILAN YUMURTA

 

FOLLUK:

TAVUKLARIN YUMURTLAMASI İÇİN HAZIRLANAN YER 

 

FOLTAK:

1-BOL 2-GENİŞ 3-GEVŞEK

 

FONİ:

HUNİ

 

FORS :

HAVA

 

FORSLU:

SÖZÜ GEÇEN VE GÜÇLÜ

 

FORUZ:

HOROZ

 

FOSUL:

1-İÇİ YOK VE BOŞ 2- PATATES VE YUMURTANIN SUDA AZ HAŞLANMASI

 

FUZULİ:

1-BOŞUNA VE BOŞ YERE 2-GEREKSİZ

 

 

 

 

G-Ğ

 

 

GABACA:

1-TAHMİNEN 2- ÜSTÜN KÖRÜ RASTGELE

 

GABAL:

1- GÖZ KARARI 2- TOPTAN VERMEK3-GÖTÜRÜ USUL PAZARLIK

 

GABAK:

KABAK

 

GABAN:

MONT

 

GAÇ:

 KAÇ

 

GADA:

BELA

 

GADİR:

KADİR

 

GAFA KAADI:

NÜFUS CÜZDANI

 

GAHRETMEK:

KEDERLENİP ÜZÜLEREK GÖNÜL KOYMAK

 

GAHRUK:

BALGAMLI TÜKÜRÜK

 

GAKMAK:

1-ÇAKMAK 2-KALKMAK 3-İTEREK BİR YERE SOKMAK

 

GAKIŞLAMAK:

1- GÖZDAĞI VERMEK 2- İTELEMEK 3-DÜRTMEK

 

GALAN:

1-ARTIK 2- KALAN

 

GALAS:

YONTULMAMIŞ KERESTE

 

GALBUR:

1-  KALBUR 2-ELEK

 

GALE ALMAK:

1- DEĞER VERMEK 2- ÖNEMSEMEK

 

GALEM:

KALEM

 

GALENDER:

1- İYİ HUYLU 2-  KALENDER

 

GALLE:

FASULYELİ, SOĞANLI, ETLİ VE PATATESLİ SALÇALI YEMEK

 

GALTAK:

1-KALTAK2- SEMER 3- SEVİYESİZ 4-DÜŞÜK KARAKTERLİ

 

GANDUMAK:

1-KANDIRMAK 2-İKNA ETMEK

 

GAPAK:

KAPAK

 

GARA ÇORBA

DÖĞME, FASÜLYE VE NOHUT İLE YAPILAN SALÇALI ÇORBA

 

GARAGUŞ:

KARTAL

 

GARA LASTİK:

LASTİKTEN YAPILMIŞ SADE TOPUKSUZ AYAKKABI

 

GARDAŞ:

KARDEŞ

 

GARER:

KARAR VEYA TAM KIVAMINDA

 

GARI:

1- KADIN 2- ERKEĞİN EŞİ

 

GARGA:

KARGA

 

GANDUK:

1-DOYDUK 2-ALDANDIK

 

GANRUK / GUSMUK:

BALGAM

 

GALUK:

YAŞI GEÇMİŞ EVLENMEMİŞ KIZ

 

GAMA:

KAMA

 

GAMAŞUK:

UYUŞUK

 

GAMÜŞ:

PARLAYAN

 

GANCIK:

1- DİŞİ 2- KALLEŞ VE DÖNEK 3- İKİYÜZLÜ

 

GANGAL:

1-BİRDEN FAZLA DİZİN 2-KÖPEK CİNSİ

 

GANIRTMAK:

KENERINDAN ZORLAYARAK ESNETMEK

 

GANİ:

1- ÇOK VE BOL 2- MALI MÜLKÜ ÇOK ZENGİN

 

GANLICA /GANLUCA:

KANLI 

 

GANMAK:

1-ALDANMAK 2- YİYECEK VE İÇECEĞE DOYMAK

 

GANRUK:

1- KAMBUR 2-  YAN YATMIŞ VEYA KIRIK AĞAÇ

 

GAP GARA:

SİMSİYAH

 

GAPATMA:

1-METRES 2-KAPAMAK

 

GAPCIK AĞIZ:

BÜYÜK AĞIZLI VEYA GEVEZELİK EDEN

 

GAPCUK:

YİYECEKLERİN DIŞ KABUĞU, MERMİ KOVANLARI

 

GAP GAŞUK:

KAP KAŞIK

 

GAPI PARASI:

GELİN ALINIRKEN KİLİTLENEN KAPININ AÇILMASI İÇİN VERİLEN PARA

 

GARA:

SİYAH VEYA ESMER

 

GARALTU:

1-  HAYAL MEYAL GÖRÜNEN ŞEY 2- KARARTI

 

GARANNUK:

KARANLIK VE GECE

 

GARASAKIZ:

ÇAM SAKIZI

 

GARAVANA:

ÇOK BÜYÜK YEMEK KABI KAZAN

 

GAREZ :

KİN BESLEMEK VE BİLEREK KÖTÜLÜK ETMEK

 

GASGET:

ŞAPKA

 

GASNAK:

KASNAK VE ELEK

 

GASAVET:

1- SIKINTI VE DERT 2- KEDER VE ÜZÜNTÜ

 

GASIM:

KASIM

 

GASDEN/GASTEN:

2-BİLEREK VE İSTEYEREK 2- BİLE BİLE 3-KASTEN

 

GASURGA:

1-KASIRGA 2-ÇOK HIZLI ESEN YEL

 

GAŞMER:

1- ÇİRKİN 2-MASKARA VE SOYTARI

 

GAŞUK:

KAŞIK

 

GAŞUNTU:

KAŞINTI

 

GAT:

1-ÜST ÜSTE 2- BİRDEN ÇOK OLAN ŞEYLER 3-KAT

 

GATIK:

1-AYRAN 2- KATIK 3- YEMEĞİN YANINDA YENEN DİĞER YİYECEK

 

GATİYEN:

1- KESİNLİKLE OLMAZ 2 ASLA 3- KATİ SURETLE

 

GATMERLİ:

İÇİ CEVİZ, HAŞHAŞ, FINDIK VB ŞEYLERLE DOLU YAĞLI EKMEK

 

GATUĞAZ

KABA ANLAYIŞIZ VE İNATÇI

 

GAVE:

1-KAHVE 2-KAHVEHANE

 

GAVİ:

SAĞLAM

 

GAVİLLEŞMEK/GAVLETMEK:

1-SÖZLEŞMEK 2-İDDİALAŞMAK 3-ANLAŞMAK

 

GAVLAĞAN/GAVLAYAN:

MEŞE AĞACI

 

GAVLAK:

SOYULMUŞ

 

GAVRALAMAK:

1- SIKI TUTMAK 2- KAVRAMAK

 

GAVRUK:

1- YANMIŞ 2-  KAVRULMUŞ 3- FAZLA PİŞMİŞ

 

GÂVUR:

1-DÜŞMAN VE ACIMASIZ 2- MÜSLÜMAN OLMAYAN MİLLETLER 3- YARAMAZ

 

GAYBET:

GIYBET

 

GAYFALTI:

KAHVALTI

 

GAYINÇI / GAYINÇO:

ERKEĞİN EŞİNİN ERKEK KARDEŞİ

 

GAYDE:

1- HIZLI VE HAREKETLİ 2-EZGİ 3- NAĞME 4-HAVA 5-MAKAM 6-RİTİM

 

GAYFALTU:

KAHVALTI

 

GAYFE:

KAHVE VEYA KAHVEHANE 

 

GAYIM:

SAĞLAM VE SIKI

 

GAYİSİ:

KAYISI

 

GAYİŞ:

KEMER

 

GAYKILMAK:

YAN YATMAK

 

GAYLOLMAK:

1- RAZI OLMAK 2- KABUL ETMEK

 

GAYMA:

1-PARA 2-DİREĞE YANDAN ÇAKILAN DİREN AĞACI

 

GAYNANA:

KAYNANA

 

GAYNATA:

KAYINPEDER

 

GAYPAK:

1-SÖZÜNDE DURMAYAN 2- KAYPAK

 

GAYRI:

1-BUNDAN BÖYLE 2- BUNDAN SONRA

 

GAYRİ:

YETER

 

GAYTARMAK:

İŞTEN KAÇMAK

 

GAZUK:

KAZIK

 

GAZAN:

KAZAN

 

GAZEL:

1-KURUMUŞ YAPRAK 2-  UZUN HAVALI TÜRKÜ

 

GEBE:

HAMİLE

 

GEBER:

ÖL

 

GEBEŞ:

1- KISA BOYLU VE KARNI ŞİŞ OLAN 2- APTAL VE SERSEM

 

GEBERÜK:

HASTA VE ZAYIF

 

GEDİYON MU?

GİDİYOR MUSUN?

 

GELBERİ:

BÜYÜK TIRMIK VEYA TOPLAMA ALETİ

 

GELİCEN Mİ?

GELECEK MİSİN?

 

GELEĞÜ/GELENGÜ:

BÜYÜK İRİ FARE

 

GELEK Mİ?

GELELİM Mİ?

 

GELÜ MÜSÜN?

GELİR MİSİN?

 

GELİN ABU / GENNABU:

YENGE

 

GELİNTÜ:

DIŞTAN GELEN

 

GELİYO:

GELİYOR

 

GENDÜME:

AŞLIĞIN İRİSİ VEYA ÇEKİLMEMİŞİ

 

GENE:

1-YİNE 2-KENE

 

GEVSÜ:

ÇAMAŞIR

 

GEVÜK:

TAHIL VE MEYVE SAPLARINI ÇEKMEYE VEYA BİR ŞEYİ ASMAYA YARAYAN UCU ÇENGELLİ AĞAÇ

 

GET:

GİT

 

GETÜ:

GETİR

 

GEZGÜÇ/GEZEĞEN:

ÇOK GEZEN

 

GI:

KADINLARA VE KIZLARA HİTAP ŞEKLİ

 

GICIK:

1-KOYUN YAVRUSU 2- SİNİR OLMAK 3- BOĞAZ KAŞINTISI

 

GICIR:

YENİ

 

GIÇ:

1- POPO 2-ARKA TARAF 3-BASEN 4-BÜZÜK

 

GIDIK:

1-ÇENE ALTI VE GERDAN 2-KOYUN

 

GILCAN:

KUŞ YAKALAMAK İÇİN ATKUYRUĞUNDAN YAPILAN TUZAK.

 

GILIBIK:

EŞİNİN SÖZÜNDEN ÇIKMAYAN ERKEK

 

GILIF:

KIN

 

GILIK:

FASULYE TANESİ

 

GIN:

SİLAH, KILIÇ VE BIÇAK KABI

 

GINA GAŞUĞU GİBİ:

ÇOK GÜZEL VE CAZİBELİ KIZ

 

GIRAN:

YERLEŞİM DIŞINDAKİ GENİŞ BOŞ VE DÜZ ARAZİ

 

GRAN GİRMEK:

1-HASTALIK GİRMESİ SONUCU HAYVANLARIN ÖLMESİ 2-ZEHİRLENMEK

 

GIRAĞU:

KIRAĞI

 

GIRIK  / GIRUK:

KIRIK

 

GIRKMAK:

1-KESMEK VE KIRPMAK 2- TRAŞ ETMEK

 

GIRLA:

ALABİLDİĞİNCE ÇOK OLAN

 

GIRNAP / GINNAP:

İP

 

GIRNATA:

1-KLARNET 2- İNCE SAZ

 

GIRTLIK:

KOYUNYÜNÜ VE SOĞAN YAPRAĞI KESME MAKASI

 

GISMUK:

1-ELİ SIKI 2-  .CİMRİ

 

GISRAK:

DİŞİ AT

 

GISIRUK:

1-KISIRIK 2-HAİF ARALIK

 

GIT:

1-YETERİNCE OLMAYAN 2- AZ 3 -KIT

 

GIYAK:

2-İYİLİK 2- GÜZELLİK ETMEK 3- TORPİL GEÇMEK

 

GIYMUK:

KIYMIK

 

GIYNAŞUK:

HAFİF ARALIKLI.

 

GIZ:

KIZ

 

GIZBAŞI:

EVLENECEK KIZA DÜĞÜNDE YARDIMCI OLAN KIZ

 

GIZAN:

1-KEDİ VE KÖPEKLERİN ÇİFTLEŞME ZAMANI 2-ERKEK ÇOCUK

 

GİCİŞMEK:

KAŞINMAK

 

GİDEK:

GİDELİM

 

GİDEK Mİ? :

GİDELİM Mİ?

 

GİLİK:

SACDA PİŞİRİLEREK YAPILAN ELLE AÇILMIŞ KÜÇÜK EKMEK

 

GİNE:

YİNE

 

GİREBİ:

UZUN SAPLI UCU EĞRİ KESİCİ KÜÇÜK BALTA

 

GİŞİ:

1- KOCA 2- KADININ EŞİ 3-ADAM 4-KİŞİ

 

GOCA:

1- İHTİYAR 2- KOCA

 

GOCABAŞ:

1- ŞEKER PANCARI 2- BÜYÜK KAFALI

 

GOCADON:

BÜYÜK ŞALVAR

 

GOCALAK:

ÇOK BÜYÜK

 

GOCAĞİŞİ:

1-İHTİYAR 2-BÜYÜK ERKEK

 

GOCARI:

İHTİYAR KADIN

 

GOCAMAK:

1- YAŞLANMAK 2- İHTİYARLAMAK

 

GOCUK:

1-PALTO 2- MONT 3- KABAN

 

GOCUNMAK:

ALINMAK

 

GOF:

İÇİ BOŞ

 

GOLARMAK:

VURUR GİBİ YAPARAK KORKUTMAK

 

GOLANYA:

KOLANYA

 

GONŞU:

KOMŞU

 

GOPCA:

1-DÜĞME 2- KOPÇA

 

GORUK:

1-KORUK 2-MEYVE VE ÜZÜMÜN OLMAMIŞ  HALİ

 

GORULUK:

1- SAÇAKLIK 2- KORUNAK 3- ÇOK AĞAÇLI OLAN YER

 

GOSTAK:

ÇALIM ATMAK VEYA GÜZEL GİYİMLİ YAKIŞIKLI

 

GOSDİL / GOSTİL:

PATATES

 

GOTÜ:

GÖTÜR

 

GOV:

KOV

 

GOVUK:

DELİK VE OYUK

 

GOYA:

GÜYA

 

GOYNEK:

1-İÇ ÇAMAŞIRI 2-ATLET

 

GOYVERMEK:

BIRAKMAK

 

GOYUN:

1-KOYUN 2-SİNE/GÖĞÜS

 

GOYUNGÖZÜ:

PAPATYA

 

GOYÜN:

1-GÖNÜL 2-İSTEK

 

GOZALAK:

KOZALAK

 

GOZEL/GOZER:

ARPA BUĞDAY VE YULAF ELEME DE KULLANILAN İRİ GÖZLÜ KALBUR

 

GÖBEL:

1-ÖKSÜZ ÇOCUK 2-KARNI ŞİŞ VEŞİŞMAN ÇOCUK

 

GÖDEK:

10 KİLOYA YAKIN HUBUBAT ÖLÇEĞİ

 

GÖDELEK:

ŞİŞMAN

 

GÖĞ:

1-GÖKYÜZÜ 2- OLMAMIŞ HAM

 

GÖĞERMEK:

1-  OLGUNLAŞMIŞ 2-MORARMA3-YEŞERMEK

 

GÖKREM:

GÖRKEM

 

GÖMBE:

ÖZEL KAP İÇERİSİNDE KÜLDE PİŞİRİLEN EKMEK VEYA ÇÖREK

 

GÖMGÖĞ/ GÖMGÖK:

HAM VE OLGUNLAŞMAMIŞ MEYVE

 

GÖN:

DERİ

 

GÖRE:

1-SÖZ VE NİŞAN 2- BİR ŞEYİ UYGUN GÖRME

 

GÖRESİMEK:

ÖZLEMEK

 

GÖRÜM:

GELİNİN KOCASININ KIZ KARDEŞİ

 

GÖTÜN GERİ:

1- GERİ GERİ 2- ARKA ARKA

 

GÖVEL:

YEŞİL

 

GÖVEM:

SIĞIRLARA DADANAN BİR ÇEŞİT SİNEK

 

GÖVERTİ:

1-MAHSÜL 2-YEŞİLLİK, SEBZE VE ZERZEVAT

 

GÖYNEK:

GÖMLEK 

 

GÖYNÜ DÖNMEK:

MİDESİ BULANMAK

 

GÖYNÜ OLMAK:

İSTEMEK

 

GÖZEL:

1-HOŞA GİDEN İYİ 2-GÜZEL

 

GUBARMAK:

1-GURURLANMAK 2- ŞİŞİNMEK 3-KAFA TUTMAK

 

GUBARTMAÇ:

BALON

 

GUBAT:

1-KULLANIŞSIZ VE İYİ OLMAYAN 2- KABA SABA

 

GUGUK GUŞU:

BAYKUŞ

 

GULPLU:

BÜYÜK KAZAN

 

GULUÇ:

SIRT VE OMUZ KASLARIN SERTLEMESİYLE OLUŞAN AĞRI VE SIZI

 

GUMA:

1-KUMA 2- EVLİ KADININ ÜSTÜNE GELEN KADIN

 

GUNDAK:

1-BEBEKLERİN SARILDIĞI BEZ 2-KUNDAK

 

GURK:

TAVUKLARIN KULUÇKA DÖNEMİ

 

GURTULMAK:

1-DOĞUM YAPMAK 2-ÖZGÜR OLMAK

 

GUŞ:

KUŞ

 

GUŞ LASTİĞİ:

SAPAN

 

GUŞLUK:

1-SABAH ERKEN 2- EVLERİN ÇATILARINA ÇIKILACAK YER

 

GUVEYİ:

DAMAT

 

GUZ:

1-KUZEY 2-GÖLGELİK SERİN YER 3- GÜNEŞ GÖRMEYEN YER

 

GÜBÜR:

1-TÜTÜNLERİN ATILAN ÇÖPLERİ 2-ÇER ÇÖP 3-TOZLU TOPRAKLI

 

GÜCÜK:

ŞUBAT AYI

 

GÜÇCÜK:

KÜÇÜK

 

GÜDEL:

PEKMEZ VE SALÇA KARIŞMAK İÇİN KULLANILAN TAHTA KÜREK

 

GÜDÜK:

KÜÇÜK KISA BOYLU

 

GÜDÜL:

1- MISIR EKMEĞİ 2- KÜÇÜK SOMUN EKMEĞİ

 

GÜĞÜM:

BOYNU UZUN YANDAN KULPLU VE KAPAKLI SU KABI

 

GÜLCAN:

GÜLCEN

 

GÜLK:

KULUÇKAYA YATAN VEYA YENİ CİVCİVLERİ OLAN TAVUK, KAZ VEYA ORDEK

 

GÜMBEDEK /GÜMBEDEN:

ANİDEN VEYA BİRDEN BİRE

 

GÜNEBAKAN  /GÜNDÖNDÜ:

AYÇİÇEĞİ

 

GÜNNÜKÇÜ:

YEVMİYE İLE GÜNDELİKÇİ OLARAKÇALIŞAN İŞÇİ

 

GÜNÜLEMEK:

KISKANMAK

 

GÜVERMEK:

YEŞERMEK

 

GÜVENMEK:

1-SEVİNMEK 2-İNANMAK

 

GÜTMEK:

HAYVAN OTLATMAK

 

GÜZ:

SONBAHAR

 

GÜZLEK:

1-SONBAHARDA YETİŞTİRİLEN MAHSÜL 2-YAYLA

 

 

 

 

                                          H

 

 

HA/HAA:

1- KABACA EVET 2-  NE DİYORSUN

 

HABAR:

HABER

 

HABE / HAĞBE:

HEYBE

 

HABİRE:

1-SÜREKLİ 2-DURMADAN AYNI ŞEKİLDE

 

HACAT:

İHTİYAÇ

 

HADICA/HADIÇ:

HATİCE

 

HADİ:

HAYDİ

 

HADİME: 

FADİME

 

HAH:

BEĞENİLEN VEYA OLAN BİR İŞE SEVİNÇ İFADESİ

 

HAKKADDEN/HAKKATEN:

HAKİKATEN GERÇEKTEN

 

HÂLBUKİ:

OYSA

 

HALBUR / HALBIR:

KALBUR

 

HAMLE:

ATAK YAPMAK

 

HANİ:

1NERDE?  2-NERE DE?

 

HARK:

TOPRAKTAN KÜÇÜK SU KANALI

 

HARAL/HARAR:

BÜYÜK ÇUVAL

 

HARP:

SAVAŞ

 

HAPAZ:

AVUÇ DOLUSU

 

HASET/HASÜT:

1- KISKANÇ 2- İSTEMEYEN 3- FESAT

 

HASUDA:

1-NİŞASTA İLE YAPILAN ÇOCUK MAMASI 2- NİŞASTALI MUHALLEBİ

 

HAŞAT:

YORGUNLUK VE HALSİZLİK

 

HAŞERİ:

1-YARAMAZ 2- HAYLAZ

 

HAŞLIK

HARÇLIK

 

HATIL:

TAŞ DUVAR ÜZERİNE KONULAN BÜYÜK VE KALIN KALAS

 

HAVAN:

DİBEK

 

HAVAS:

İSTEK/ARZU VE HEVES

 

HAYA:

1-TESTİS YUMURTALIK 2-UTANMA/ SIKILMA

 

HAYAD/HAYAT:

1-  EV GİRİŞİ 2- AVLU 3- SALON 4-YAŞAMAK

 

HAYVA:

AYVA

 

HAYIFLANMAK:

ÜZÜLMEK

 

HAYIN:

1-HAİN 2-ÇOK YARAMAZ

 

HAYIT:

 ZEYTİN YAPRAĞI GİBİ YAPRAĞI VE ÇİÇEĞİ OLUP DALINDAN SELE YAPILAN  ÇALI

 

HAYREDDÜN

HAYRETTİN

 

HAYTA:

1-YARAMAZLIK EDEN VE ZORBA 2-ÇOK GEZEN

 

HAZİTMEK / HAZETMEK:

SEVMEK VE BEĞENMEK

 

HE:

1- EVET 2- ONAYLAMAK 3-DOĞRU

 

HEÇ:

1-HİÇ 2- PİS OLMAK 2-YOK 3-OLMAZ

 

HEDİK:

HAŞLANMIŞ BUĞDAY YADA MISIR

 

HEĞ:

1-KÜFE 2BÜYÜK MEYVE SEPETİ 3-KÖPEK ÇAĞIRMA SESİ

 

HEL:

KARTAL

 

HELÂ:

TUVALET

 

HELBET:

1-ELBET 2-HER HALDE 3-TABİ

 

HELİK:

1-SELLE İLE GELEN VE BİRİKEN KÜÇÜK KURU AĞAÇ PARÇACIKLARI 2-ESKİ AYAKKABI

 

HELKE:

1-BAKRAÇ 2-KOVA

 

HELLE:

UN ÇORBASI

 

HE Mİ?   : 

ÖYLEMİ?

 

HENGÂME:

1-KARIŞIK DURUM 2-PATIRTILI GÜRÜLTÜLÜ

 

HEP:

1-HER ZAMAN 2-SÜREKLİ 3-DAİMA

 

HERK:

1-  SÜRÜLÜP EKİLMEMİŞ TARLA 2- NADAS

 

HERİ:

1-YANİ 2- YAHU3-SESLENME NİDASI 4- OLUMLU VEYA OLUMSUZ İSTEK VURGUSU

 

HERİF:

1-  KADINLARIN KOCALARINA HİTAP ŞEKLİ 2- KİŞİ

 

HERKEZ:

1-HERKES 2- HER DEFA

 

HEYBE / HABE:

İKİ GÖZLÜ TORBA

 

HEZEN:           

AHŞAP EVLERDEKİ KALIN VE UZUN AĞAÇ SÜTUN

 

HIDIT:

KURUYAN ÇİÇEK SAPLARDİŞ KÜRDANI GİBİKULLANILAN OT

 

HIMBIL:

1- AĞIRDAN ALAN 2-   TEMBEL 3- UYUŞUK

 

HINKIRMAK/ HÜNKÜRMEK:

SÜMKÜRMEK

 

HINZIR:

AFACAN YARAMAZ

 

HISIM:

AKRABA

 

HIŞIR:

1-   İŞE YARAMAZ 2-YIKILIP VİRAN OLMUŞ 3- ÇOK ESKİ

 

HIYAR:

SALATALIK

 

HIZAR:

BÜYÜK TESTERE

 

HODUL:

KONUŞMASI VE DAVRANIŞI KABA OLAN

 

HOĞLAMAK:

SALDIRMAK

 

HOOHO:

KOŞU HAYVANLARINI HAREKETLENDİRMEK İÇİN KULLANILAN SÖZ

 

HOKUC:

KORKUNÇ KILIK VE KIYAFETLİ

 

HOKUCUK:

ÇOCUKLARI KORKUTMAK İÇİN UYDURULMUŞ KORKUNÇ HAYALET

 

HOL:

 KÜMESE KONULAN YUMURTA

 

HOLLUK:

 HAYVANLARIN YUMURTLAMA YERİ

 

HONİ:

HUNİ

 

HOPALAK:

TOMBUL

 

HOPLAMAK:

ATLAMAK

 

HORUZ:

HOROZ

 

HOŞAF:

KOMPOSTO

 

HÖBEK:

1- ÖBEK 2- TOPRAK, MISIR, EKİN YA DA SAMAN YIĞINI

 

HÖDÜK:

1-KORKAK 2-  DENSİZ

 

HÖKÜMET:

HÜKÜMET

 

HÖLLÜ K:

BEBEKLERİN ALTINA ISITILARAK KONULAN ELENMİŞ KİLLİ TOPRAK

 

HÖRPÜM / HÖRPÜK /HÖRTÜM:

BİR YUDUM

 

HÖST:

1- HAYVANLARI DURDURMAK İÇİN SÖYLENEN SÖZ   2-UYARMAK SÖZÜ

 

HÖŞÜL:

1- ÖRSELENMİŞ DİPTE KALAN 2 -KİRLİ VE PİS 3- PERİŞAN

 

HÖYÜK:

TEPE

 

HURSUZ:

HIRSIZ

 

HUY:

KARAKTER KİŞİLİK YAPISI

 

HÜRÜYET:

1-HÜRRİYET 2-BAĞIMSIZLIK

 

HÜSAMEDDÜN

HÜSAMETTİN

 

 

 

 

I

 

 

ICCAK

SICAK

 

IĞIL IĞIL:

1- YAVAŞ YAVAŞ DERİNDEN AKAN 2-   USUL USUL YAĞAN

 

IKBALA:

KADERE VE ŞANSA

 

ILINCAK:

BEBEK SALINCAĞI

 

ILINGIR:

AĞZINAKADAR VEYA TIKA BASA DOLU

 

IMIK:

NE SOĞUK NE SICAK

 

IRABİYE:

RABİA

 

IRABBİM:

RABBİM

 

IRAF:

1-RAF 2-TEREK

 

IRAFET:

RAFET

 

IRAHAN

HIZLI

 

IRAHAT:

RAHAT VE KONFORLU

 

IRAHİME:

RAHİME

 

IRAK:

UZAK

 

IRAMAK:

UZAKLAŞMAK

 

IRAHMİ:

RAHMİ

 

IRAMAZAN:

RAMAZAN

 

IRBIK:

İBRİK

 

IRIZ:

NAMUS

 

IRIZA:

RIZA

 

IRAZI:

1-  RAZI 2- RIZA GÖSTEREN

 

IRGALAMAK:

1-SALLAMAK 2 -İLGİLENMEK

 

IRGAT:

1-TARIM İŞÇİSİ 2- İŞÇİ,  3- YEVMİYECİ 4- GÜNDELİKÇİ

 

ISICAK:

SICAK

 

ISITMA:

SITMA HASTASI

 

ISLAK:

YAŞ

 

ISMARIÇ:

SİPARİŞ

 

IŞILIK:

ISLIK ÇALMAK

 

IŞGIN:

AĞAÇ SÜRGÜNÜ FİLİZ

 

IŞMAR:

KAŞ VE GÖZLE YAPILAN İŞARET

 

 

 

 

İ-J

 

 

İBRİK

HEM AĞZI VE HEMDE AĞZINDAN BAŞKA İNCE BİR SUBORUSU OLAN GÜĞÜME BENZER METAL SU KABI

 

İBO:

İBRAHİM

 

İCAR:

KİRALAMA

 

İÇLİK:

ATLET VE BAZEN GÖMLEK İÇİNDE KULLANILIR

 

İD DİRSEĞİ:

1 – GÖZDE ÇIKAN ARPACIK 2- GÖZ ÇIBANI

 

İDİRİS:

İDRİS

 

İĞDİŞ:

KISIR EDİLMİŞ

 

İKİRCÜKLENMEK:

1-ŞÜPHELENMEK 2-KUŞKUYA DÜŞMEK

 

İKRAM:

1-SUNU  2-EKREM

 

İLAAN/İLEĞEN:

LEĞEN

 

İLADİK:

LÂDİK

 

İLAAM  /  İLLAM

1 – İLAHİ 2-  HAYRET VE ŞAŞMA

 

İLEÇBER:

1 –ÇİFTÇİ 2 –KÖYLÜ

 

İLEĞÜN / İLEKİ GÜN:

ÖNCEKİ GÜN

 

İLENGERİ:

DERİN OLMAYAN YEMEK KABI

 

İLEZİR:

1-KÖTÜ 2-REZİL 3-PİS 4-PAS PAYE 5-PERİŞAN

 

İLİF:

BANYO KESESİ

 

İLİK:

1-DÜĞME DELİĞİ 2- KEMİKLERİN İÇİNDEKİ BEYAZ SIVI

 

İLİNGİR:

ZAYIF VE GÜÇSÜZ 2- SÜZÜLMÜŞ ÜZÜM SİRKESİ

 

İLİSTİR:

1-  SÜZGEÇ 2-  KEVGİR

 

İLİŞMEK:

1-RAHATSIZ ETMEK 2-  DOKUNMAK

 

İLLA/İLLE:

OLMAZSA OLMAZ

 

İMECE:

ORTAKLAŞA ELBİRLİĞ İLE İŞ YAPMAK

 

İMÜK:

BOĞAZ

 

İNNE:

İĞNE

 

İNNİK:

1-ISSIZ VE SESSİZ YER 2- EVDE OTURULAN SICAK YER 3-İN YERİ

 

İPSİZ SAPSIZ:

BAŞIBOŞ

 

İRDEMEK:

HOR GÖRMEK

 

İRDELEME:

1-ÇOK ARAŞTIRMA 2- İNCELEME VE TARTIŞMA

 

İRBAAM

İBRAHİM

 

İRECEP:

RECEP

 

İREÇBER:

1-ÇİFTÇİ 2- TARIMLA UĞRAŞAN 3- KÖYLÜ

 

İREFİK:

REFİK

 

İREMZİ:

REMZİ

 

İREMZİYE:

REMZİYE

 

İRESİM:

RESİM

 

İREŞİT:

1-RAŞİT 2-AKILLI VE ERGİN 3-REŞİT OLAN

 

İREYHAN:

1-REYHAN 2-REYHAN ÇİCEĞİ

 

İREZİL:

1-REZİL 2-KÖTÜ

 

İSDİDA:

DİLEKÇE

 

İSGEMBİ /İSKEMLE:

SANDALYE

 

İSMARİŞ:

SİPARİŞ ETMEK

 

İSMAYİL:

İSMAİL

 

İSSOT:

ACI KIRMIZI VEYAYEŞİLBİBER

 

İSTİĞFAR ETMEK:

:KUSMAK

 

İŞKİLİ/İŞKİLLİ:

KUŞKULU

 

İSRİF:

1- TUTUMSUZ OLAN 2- SAVURGAN

 

İŞGEFE / İŞKEFE:

1-GÖZLEME 2-YUFKA

 

İŞGİLLENMEK / İŞKİLLENMEK:

1-ŞÜPHELENMEK 2-KUŞGULANMAK

 

İŞLEME:

OYA VE ÖRGÜ ÖRMEK

 

İŞLİK:

1- GÖMLEK 2-YAKASIZ GÖMLEK

 

İŞMAR:

1- GÖZETMEK 2-KAŞ VE GÖZLE İŞARET EDEREK ÇAĞIRMAK

 

İT:

KÖPEK

 

İT BOSTANI:

DOKUNUNCA KÜÇÜK MEYVESİ ATAN YABANİ OT

 

İT GÜLÜ:

1-YABANİ GÜL 2-KUŞBURNU REÇELİ YAPILAN GÜL ÇİÇEĞİ

 

İT ÜZÜMÜ:

BÖĞÜRTLEN

 

İVAZ:

MUŞMULAYA BENZERİ YEMİŞ

 

İZİNNAME /İZİNNEME:

1-NİKÂH İŞLEMLERİNİ YAPTIRMAK 2- NİKÂH BELGESİ

 

İZET

İZZET

 

 

 

 

                                         K

 

 

KADİRİYE:

KADRİYE

 

KÂHYA:

1-DÜĞÜN SEVK VE İDARECİSİ 2-AĞA YAMAĞI

 

KAPÇUK:

FASULYE, NOHUT VE TAHILLARIN DIŞ KABUĞU

 

KAPİŞON:

GİYECEK BAŞLIĞI VEYA BAŞLIKLI MONT

 

KART:

1-ZAMANI GEÇMİŞ 2-KARTON 3-DÜĞÜN DAVETİYESİ

 

KÂSE:

1-BARDAK 2-DİŞİLİK ORGANI

 

KAŞ:

1-  YAMAÇ 2- UÇURUM

 

KATAKULLİ:

1-YALAN DOLAN 2- OYUN İÇİNDE OYUN VE ÜÇKÂĞIT

 

KATIK /KATUK:

1-AYRAN2-HER HANGİ BİR ŞEYİN YANINDA YENİLEN YİYECEK

 

KAVİ:

1-SAĞLAM 2- SIKI

 

KAZİM:

KAZIM

 

KAYDE:

1-KAİDE 2-KURAL 3-MELEDİK AHENK

 

KEF:

1-KÖŞE 2-YÜKSEK BİR YERİN UÇ KISMI 2- KENAR  3-YAR BAŞI

 

KEFE:

TERAZİ GÖZÜ

 

KEĞÜK

UCU ÇENGELLİ ASKI

 

KELAM:

TATLI GÜZEL SÖZ

 

KELEK:

1-HAM KAVUN/ KARPUZ 2-HAYVANLARIN BOYNUNA ASILAN ZİL

 

KELEM:

LAHANA

 

KELEP:

İP YUMAĞI

 

KELEŞ:

1- GÜZEL 2- SAÇSIZ VEYA DAZLAK

 

KELEZ:

ÇELİMSİZ VE ZAYIF

 

KELİK:

1-ESKİ AYAKKABI 2-KÜÇÜK KULÜBE

 

KEM:

 KÖTÜ

 

KEMÇÜK:

1- DİŞLERİ DÖKÜLMÜŞ 2-AĞZIN BURNU YAMULMUŞ 3-ÇİRKİN 

 

KEMLİK:

EKİN DESTESİNİ BAĞLAMAK İÇİN OT VEYAEKİNDEN YAPILAN BAĞ

 

KEMRE/KERME:

HAYVAN GÜBRESİ

 

KEMÜK:

KEMİK

 

KENEF:

1-TUVALET 2- YÜZNUMARA 3-AYAKYOLU 4-HELA

 

KENGEL:

1-EĞRİ BÜĞRÜ ÇENGEL 2-KÖKÜNDEN SAKIZ ÇIKARILAN YABANİ OT

 

KEPENEK:

1-KEÇEDEN YAPILMIŞ BAŞLIKLI ÇOBAN PALTOSU 2 -  KELEBEK

 

KERATA:

1 - YARAMAZ SEVİMLİ ÇOCUK 2- AYAKKABI ÇEKECEĞİ

 

KERTEL:

1-HAYVANLARA VERİLEN YAL KABI 2-GENİŞ AĞIZLI KAZAN

 

KERTMEK:

1-YONTMAK 2-ÇENTİK AÇMAK 3-CİNSİ MÜNASEBET ETMEK

 

KERTÜK:

1-ÇENTİK 2- GEDİK 3-KESİLEN YER

 

KES:

1-TANEYLE KARIŞIK İRİ SAMAN 2-SUS 3-YETER BİTİR

 

KESE:

1-KESTİRME YOL 2- PARA TORBASI 3- BANYODA KULLANILAN ÖZEL BEZ

 

KESME:

1- KESME ŞEKER 2-  KESTİRME KISAYOL

 

KESMÜK:

1-MEYVENİN YENDİKTEN SONRA KALAN ATIK KISMI 2- TANELİ KALIN SAMAN

 

KESTEK:

ÇÖKÜK YASSI BURUN

 

KEŞEN:

TOHUMLARI TOPRAKLA KARIŞTIRMA VE TEZEK KIRMA ALETİ

 

KEŞGEK / KEŞKEK:

ET, NOHUT VE YARMA İLE YAPILAN YEMEK

 

KEŞKE:

1-PİŞMANLIK 2- NE OLURDU? OLSAYDI VEYA OLMASAYDI ŞEKLİNDE DİLEK

 

KEŞİK:

1-SIRA 2-NÖBET

 

KEVGİR/KEVGÜR:

1-İLİSTİR 2-SÜZGEÇ

 

KEZBAN:

KEZİBAN

 

KEZEK:

1- SÜRÜLMÜŞ TARLADAKİ KATI TOPRAK YIĞINI 2-TEZEK

 

KIRIK/KİRİK:

1-EŞEK ÇAĞIRMA SESİ 1-EŞEK YAVRUSU

 

KIRTUŞLU:

KENARLARI KIRTIŞLI OLAN TABAK VEYA EŞYALAR

 

KİSGİLEMEK:

1-  GAZA GETİRMEK 2- SALDIRTMAK

 

KİLE:

200 KİLOYA EŞİT HUBUBAT ÖLÇÜSÜ

 

KİLER:

AMBAR

 

KİP:

SIKI VE SAĞLAM

 

KİREMÜT:

KİREMİT

 

KİREZ:

KİRAZ

 

KİRKİT:

1- HALI DOKUMADA KULLANILAN ALET 2- HAMURUN KIVAMININ GELMESİ

 

KİRLİÇIKI:

1-  ZENGİN 2-  SAKLAYAN 3-TUTUMLU

 

KİRMAN:

İP BÜKME ALETİ

 

KİRPİT:

KİBRİT

 

KİRTİK:

KÜÇÜCÜK PARÇA

 

KOMİK:

GÜLDÜREN

 

KÖFNE:

1- ESKİMİŞ VE YIPRANMIŞ 2- SAPADA KALMIŞ

 

KÖFE:

BÜYÜK TÜTÜN VE ÜZÜM TOPLAMA SEPETİ

 

KÖFTERE:

TARLA SULANIRKEN TARLA İÇİNDE AÇILAN SUYOLU

 

KÖFÜ:

1-TARLANIN ALT TARAFI 2-BİRŞEYİN ALTBAŞI

 

KÖLÜK:

KUYRUĞU ÇOK İRİ VEYA DOĞURMAMIŞ KOYUN

 

KÖMEÇ:

1- YENİLEN BİR BİTKİ ÇEŞİDİ 2- KURU AĞAÇ PARÇASI

 

KÖMÜŞ:

1-MANDA 2- CAMIZ 3- CAMIŞ

 

KÖP:

KAĞNININ HAYVAN BAĞLANAN YERİNİN ARKASINDAKİ KALIN TAHTA BÖLÜM

 

KÖRKÖPELEK/KÖSTENKÖPELEK:

KÖSTEBEK

 

KÖS:

1-KAPI KAMA YERİ2-KAPIYI ARKADAN KAPAMA DEĞNEĞİ

 

KÖSKÖS:

YAPTIĞINDAN UTANARAK BULUNDUĞU YERDEN UZAKLAŞMAK

 

KÖSÜRE:

BİLEĞİ TAŞI

 

KÖSTEK:

1-SAAT ZİNCİRİ 2-ENGEL

 

KÖTEK:

1-DEĞNEK 2-  SOPA

 

KÖTÜLEMEK:

1-HASTALANMAK 2- YERMEK

 

KÖY GÖÇÜREN:

HIZLA BÜYÜYEN VE ÇABUK YAYILANYABANİ DİKENLİ OT

 

KUMPİRİ:

KIZGIN KÜLÜN İÇERİSİNDE PATATES PİŞİRİLMESİ

 

KUPA:

AV KÖPEĞİ

 

KÜFÜK:

1-İÇİ BOŞ 2- ÇÜRÜMÜŞ

 

KÜLEK:

AĞAÇTAN YAPILMIŞ YUVARLAK TEREYAĞI VE PEKMEZ KABI

 

KÜLLÜK:

1 - ÇÖPLÜK 2-SİGARA TABLASI

 

KÜLÜSTÜR:

1- ESKİ VE HURDA 2- ARIZALI

 

KÜRÜMEK:

1- TOPLAMAK 2- TEMİZLEMEK

 

KÜRTÜK:

KAR BİRİKİNTİSİ VEYA BUZLANMIŞ KAR

 

KÜSGÜ/KÜSKÜ:

1-UZUN VE KALIN SOPA 2-KAPIYI ARKADAN KAPAMA TAHTASI

 

KÜSKÜÇ:

1-ÇABUK KÜSEN 2- KÜÇÜK SOPA3- ÇİĞDEM SÖKME SOPASI

 

KÜTÜK:

1- KESİLMİŞ AĞAÇ GÖVDESİ 2-TOMRUK 3-KISA KESİLMİŞ AĞAÇ PARÇASI 4-NÜFUSA KAYITLI OLDUĞUN YER

 

 

 

 

L

 

 

LAF:

SÖZ

 

LAFAZAN:

1-ÇOK KONUŞAN 2-HATİP

 

LAFIGÜZAF:

BOŞ LAF

 

LAKIRDI:

1- KONUŞMAK 2- SOHBET ETMEK

 

LALEK:

LEYLEK

 

LAN:

1-HEY VE EY ANLAMINDA SESLENİŞ 2- ARGO HİTAP 3- ULAN

 

LANLUN:

ORADAN BURADAN RASGELE KONUŞAN

 

LAPPADAK:

1 ANİDEN 2-   DİKKAT VE ÖZEN GÖSTERMEDEN

 

LAYLON:

1-NAYLON 2-SAHTE

 

LEMZİ:

REMZİ

 

LEMZİYE:

REMZİYE

 

LIĞIRT:

1-BALÇIK 2-SULU ÇAMUR BATAKLIĞI

 

LOĞ:

1-AĞIR 2- SİLİNDİRİK MERDANE

 

LOĞ TAŞI:

TAŞ MERDANE

 

LOR:

YAĞLI ÇÖKELEK

 

LÖBET:

1- SITMA 2-NÖBET

 

LÖMBEDEN:

ANİ VE ÖLÇÜSÜZ HAREKET

 

LÖK:

1- TOPAÇ 2-  TÜM AĞIRLIĞIYLA OTURUP KALMAK 3-ÇÖKMEK

 

LÖKÜS / LÜKÜS:

GAZLI VEYA TÜPLÜ LÜKS LAMBASI

 

LÜTFÜ:

1-LÜTFİ 2-İYİLİK ETMEK VE BAĞIŞLAMAK

 

 

 

 

M

 

 

MABAL:

1-VEBAL 2-GÜNAH3-SUÇ

 

MADA:

1-İŞTAH 2-İSTEK

 

MADALI:

İŞTAHLI

 

MADAMYOK:

1-YEMEK İSTEĞİ OLMAMAK 2- İŞTAHSIZLIK

 

MADIMAK:

KIRLARDAN TOPLANIP YEMEK YAPILAN YEŞİL OTSU SEBZE

 

MAĞ:

TÜTÜN ASILAN ARAN

 

MAĞSUZ:

1- ŞAKADAN 2-YALANDAN

 

MAHNA/ MAHANA:

1- BAHANE 2- SEBEP

 

MAHSUS:

1- ÖZEL 2-YALAN

 

MAKAT:

1-SEDİR 2-POPO 3-OTURMAK İÇİN TAHTADAN YAPILMIŞ YER

 

MAKBUL:

1-KABUL EDİLEN 2-HOŞ GÖRÜLEN 3-BEĞENİLEN

 

MAKGULA:

MAKBULE

 

MAKİNE:

1-KAMYON

 

MAKSUZ / MASUZ:

1- MAHSUS 2-BİLEREK VE İSTEYEREK 3- BİLE BİLE 4-ŞAKADAN

 

MAL:

1-BÜYÜK BAŞ HAYVANLAR 2-VARLIK 3- AKILSIZ

 

MALAMAT:

1-BERBAT 2- KÖTÜ 3- UTANÇ VERİCİ DURUM 4-BOZUK VE PİS

 

MAMUR:

İYİ

 

MAMUT:

MAHMUT

 

MAMÜR:

1-MEMUR 2- İYİ YAPILMIŞ

 

MARAZ:

1- ZAYIF 2-CILIZ 3-HASTA

 

MANGAŞ:

CIMBIZ

 

MAPİSHANE:

 HAPİSHANE

 

MARSIK:

1-KARA KURU PİS 2-KÖTÜ ODUN KÖMÜRÜ

 

MASUZDAN:

YALANDAN ŞAKA YAPMAK

 

MAŞUŞLAMAK:

UYKUSU GELMEK

 

MAVZER:

OTAMATİK TÜFEK

 

MAYDE:

MAİDE

 

MAYİŞ:

AYLIK MAAŞ

 

MAZAK:

DOMATES

 

MAZARAT:

YARAMAZ

 

MAZU:

KAĞNININ TEKERLEĞİNİN BAĞLI OLDUĞU YER

 

MECEL:

1-GÜÇ VE KUVVET 2-HAL VE TAKAT

 

MEHEL:

UYGUN VE MÜNASİP GÖRMEK

 

MEHELSİMEMEK:

ÖNEMSEMEMEK

 

MEĞEL:

1-ÇAPA 2-UYGUN

 

MEĞER:

1-OYSA 2-FAKAT

 

MEKTEP:

OKUL

 

MELERCEN:

TAZE UÇ SÜRGÜNLERİ YENİLEN DİKENLİ BİR OT ÇEŞİDİ

 

MELMEKET:

MEMLEKET

 

MELUN:

LANETLENMİŞ VE NEFRETLE ANILAN KÖTÜ

 

MEMET:

MEHMET

 

MEMED ALİ

MEHMET ALİ

 

MENDEBUR:

1-ÇOK PİS 2-UĞURSUZ VE HAYIRSIZ

 

MENEVŞE:

MENEKŞE

 

MERDİMEN:

MERDİVEN

 

MERKEP:

EŞEK

 

MENŞUR:

1-MENŞURE 2-ÜNLÜ

 

MERTEK:

1- EV YAPIMINDA KULLANILAN BÜYÜK KALAS 2-KALIN KERESTE

 

MESEĞÜ/MESEVÜ:

1-LAF TAŞIYARAK ŞİKÂYET ETMEK 2-DEDİKODU

 

MESEL/METEL:

MASAL-HİKÂYE

 

MEŞAGGETLİ:

1-ÇOK EZİYETLİ İŞ 2-ÇOK UĞRAŞI VE EMEK İSTEYEN

 

METETMEK:

ÖVMEK

 

MEVTA:

1-CESET 2-ÖLÜ

 

MEYMENETSÜZ:

1-TİPSİZ 2-   HAYIRSIZ 3- UĞURSUZ VE YÜZSÜZ

 

MEZELLİK:

MEZARLIK

 

MIDARA:

1-İŞE YARAMAZ VE GÜÇSÜZ 2- İDARETEN TUTAN

 

MIK:

ÇİVİ

 

MIKLAMAK:

1- VURMAK 2- ÇAKMAK

 

MIKLAMA/MIHLAMA

 ISPANAK, SOĞAN, PATATES VE YUMURTA İLE YAPILAN MELEMEN

 

MINCIKLAMAK:

1- ELLEMEK 2-  KARIŞTIRMAK

 

MINDAR:

1-PİS KİRLİ 2-MÜSLÜMANLARA GÖRE HELAL OLMAYAN HAYVAN ETİ

 

MIRIK:

CIVIK ÇAMUR

 

MIS MIL:

1-DERLİ TOPLU VE DÜZGÜN 2- TEMİZ 3- İYİ

 

MISTAFA/MISTIK:

MUSTAFA

 

MIYMINTI:

BECERİKSİZ VE PISIRIK

 

MIZIKCI:

OYUNBOZAN

 

MIZIRDAMAK:

1-HUYSUZLUK YAPMAK 2-  LÜZUMSUZ KONUŞMAK

 

MIZMIZ:

1-GEÇİMSİZ 2- HUYSUZ

 

MİMBAR:

HAYVANIN KALIN BAĞIRSAĞI

 

MİNTAN:

GÖMLEK

 

MİSAL:

ÖRNEK

 

MİSİR:

MISIR

 

MİTAT:

MİTHAT

 

MİTİL:

1- YÜZSÜZ YATAK VE YORGAN 2-İYİCE SARHOŞ

 

MİYANÇİ:

ARABULUCU

 

MİZAM:

NİZAM

 

MODUL / MUDUL:

ÖĞENDERE VE SOPANIN UCUNA TAKILAN ÇİVİ

 

MODURDANMAK:

KENDİ KENDİNE KIZARAK SÖYLENMEK

 

MORUK:

1- İHTİYAR 2-MOR BÖĞÜRTLEN

 

MOTUR:

TRAKTÖR

 

MOSTURALIK:

1- YARAMAZ KÖTÜ 2-  MASKARALIK 3-GÖSTERİ YERİ

 

MUALLİM:

ÖĞRETMEN

 

MUAZEZ:

MUAZZEZ

 

MUDARA:

SAĞLAM VE DAYANIKLI OLMAYAN

 

MUHAREM:

MUHARREM

 

MUHKEM:  

SIKI VE SAĞLAM

 

MUHAMMED

MUHAMMET

 

MUHANET:

1-HAYIRSIZ 2- KÖTÜ

 

MUHUDDİN:

MUHUTTİN

 

MUKAYET OL:

1- SAHİP OL 2- KORU

 

MUMBAR:

SAKATAT

 

MUNDAR / MURDAR:

1-KOKMUŞ 2- ÇÜRÜK VE BOZULMUŞ 3- PİS 4- DİNEN YENMEYEN

 

MUNGARİZ:

1-İŞE YARAMAZ 2-KÖTÜ VE HAYIRSIZ

 

MUŞAVARALI:

DANIŞIKLI VE ÖNCEDEN ANLAŞMALI

 

MUZAFER:

1-MUZAFFER 2-GALİP

 

MUZURLUK:

YARAMAZLIK

 

MÜCVER:

OTLU YUMURTA YEMEĞİ

 

MÜNEVER:

MÜNEVVER

 

MÜSTAMEL

KULLANILMIŞ İKİNCİ EL

 

MÜSTEHAK:

1-LAYIK 2-UYGUN 3-REVA

 

MÜZEYEN:

MÜZEYYEN

 

MÜZEVİR:

1- LAF TAŞIYAN 2-  İSPİYONCU 3- ARABOZUCU 4-DEDİKODUCU

 

MÜZUMSUZ:

1-LÜZUMSUZ 2- GEREKSİZ 3- PATAVATSIZ

 

 

 

 

N

 

 

NABAL:

SUÇ VE GÜNAH

 

NABER?

NE HABER?

 

NACAK:

KÜÇÜK BALTA 

 

NAÇAR:

ÇARESİZ

 

NADAR? / NAĞDAR?

NE KADAR?

 

NAYDE:

NADİYE

 

NAYLE

NAİLE

 

NAYME:

NAİME

 

NAYİL:

NAİL

 

NAKIS:

1- CİMRİ 2- AKSİ

 

NAKIT?

NE ZAMAN?

 

NALET:

LANET

 

NALIN:

TAKUNYA

 

NAMAZLAĞU:

SECCADE

 

NA PACAAN?

NE YAPACAKSIN?

 

NAPIYON?

NE YAPIYORSUN?

 

NASİP

1-KISMET 2-PAY

 

NASSIN?

NASILSIN?

 

NAZİM:

NAZIM

 

NE BİLİM?

1-  NE BİLEYİM 2-   BİLMEM

 

NECLE:

NEJLA

 

NECMEDDÜN:

NECMETTİN

 

NEDİCEN?

1-NE EDECEKSİN? 2- NE YAPACAKSIN?

 

NEDECOOK:

NE YAPACAĞIZ?

 

NEDİYON?

1-NE YAPIYORSUN? 2-NE DİYORSUN

 

NENE:

1-NİNE 2-ANNEANNE/BABAANNE

 

NE? NE?

SORULAN SORUYU ANLAMADIĞINI SORAN SORMA

 

NEYAPACAAN?

NE YAPACAKSIN?

 

NETAMALİ:

1- DAYANIKLI 2-  SABIRLI 3- OLGUN VE TEMKİNLİ 4-TAM BİLİNMEYEN

 

NETDİN?

1- NE YAPTIN? 2- NASIL YAPTIN?

 

NEVİRİ/NEVRİ:

1-YÜZÜ 2-  SİMASI 3-  SURATI

 

NE YANNA?

HANGİ TARAFA?

 

NEZÜK:

1- GÜZEL VE TATLI 2-NAZİK VE KİBAR 3-BAYAN İSMİ

 

NİYEZİ:

NİYAZİ

 

NİZA:

AĞIZ DALAŞI YAPMAKVE ÇEKİŞMEK 2-KAVGA

 

NİZAMEDDÜN:

NİZAMETTİN

 

NÖRİYON?

1-NE YAPIYORSUN? 2-NE ÖRÜYORSUN?

 

NUREDDİN

NURETTİN

 

NÜRBET:

MÜRVET

 

 

 

 

O

 

 

ODUN VURMAK:

ATEŞE ODUN ATMAK

 

O HAA:

KOŞU HAYVANLARINI DURDURMAK İÇİN KULLANILAN SÖZ

 

OĞLAK:

KEÇİ YAVRUSU

 

OĞMAK:

OVALAMAK

 

OĞUŞLAMAK:

EL İLE OVALAMAK

 

OKLAĞA:

OKLAVA

 

OKUNTU:

SÖZ, NİŞAN VE DÜĞÜN DAVETİYESİ

 

OKUYUCU:

DÜĞÜN DAVETİYESİ DAĞITIMI İÇİN GÖREVLENDİRİLEN

 

OLDUM OLASI:

ESKİDEN BERİ

 

OLUK:

1- ÇEŞMEDE AKAN SU BORUSU 2-   TAHTA SU BORUSU

 

OMAÇ:

EKMEK VE PEKMEZLE KARIŞIK TATLI ÇEŞİDİ

 

ONCA:

1- ÇOK 2- O KADAR ÇOK Kİ

 

ONCACUK:

1-ÇOK AZ MİKTARDA 2- AZ BULMAK 3-KÜÇÜK ÇOCUK

 

ONMAK:

1- İYİLEŞMEK 2-DURUMUNUN DÜZELMESİ 3-  KENDİNE GELMEK

 

ORAK:

1-Ç HARFİ ŞEKLİNDE EKİN BİÇME ALETİ 2-  TEMMUZ AYI

 

OTURAK:

TABURE

 

 

 

 

Ö

 

 

ÖDLEK:

1-KORKAK 2-ÇEKİNGEN

 

ÖDÜÇ:

ÖDÜNÇ

 

ÖĞENDERE/ ÖVENDERE:

UCU ÇİVİLİ UZUN İNCE HAYVAN YÖNLENDİRME SOPASI

 

ÖĞNÜK:

BELE BAĞLANAN ÖNLÜK

 

ÖĞSEĞÜ:

UCUNDA ISLAK BEZ OLAN FIRIN TEMİZLEME SÜPÜRGESİ

 

ÖĞÜRMEK:

1-BAĞIRIP ÇAĞIRMAK 2-BÖĞÜREREK KUSMAK

 

ÖĞÜRSEK:

HAYVANLARI ÇİFTLEŞME İSTEĞİ

 

ÖKSEĞU:

1-UCU YANARAK KÖZ OLMUŞ ODUN 2-ATEŞ KARIŞTIRMA SOPASI

 

ÖLÜK:

HALSİZ VE CANLILIĞI OLMAYAN SOLUK BENİZLİ

 

ÖLLÜĞÜN KÖRÜ:

LAF ANLAMAYANA VE ANLAMAK İSTEMEYENE SÖYLENEN KIZGIN ŞEKİLDEE SÖYLENEN MEMMUNSUZLUK İFADESİ

 

ÖNMEK:

TAKİP ETMEK

 

ÖNÜCEK

1-ÖNLÜK 2-TAKİP EDİP İZLEYECEK

 

ÖREKE:

YÜN EĞİRMEK VE İP BÜKÜP KIVIRMAYA YARAYAN BİR ALET

 

ÖRÜ:

1-SAÇ ÖRGÜSÜ 2-OTLAK

 

ÖRSELEMEK:

1-SEBZELERİATEŞDE HAFİHÇE KIZARTMAK 2-SARSMAK 3-AZ ÜZMEK

 

ÖRTMEN/ÖRETMEN:

ÖĞRETMEN

 

ÖRÜK:

1- ÖRÜLMÜŞ 2  - HAYVAN YULARI YADA HAYVANIN İPLE KAZIĞA BAĞLANMASI

 

ÖRÜKLEME:

1- TEPELEMESİNE DOLDURMAK 2-HAYVANLARIN BİR YERE BAĞLANMASI

 

ÖRÜSGAR/ÖRÜSGER:

RÜZGÂR ESENYEL

 

ÖTAÇE/ÖTEÇE:

DERE, IRMAK VEYA BİR ŞEYİN KARŞI TARAFI

 

ÖTEĞÜN:

GEÇEN GÜN

 

ÖTEBERİ:

ÇEŞİTLİ EŞYA VEYA YİYECEK İÇECEK

 

ÖTE GİTMEK:

UZAKLAŞMAK

 

ÖTEYANI:

1-  ÖBÜR DÜNYA.  2-  AHRET 3- ÖTE TARAF

 

ÖTÜRÜK:

1-İSHAL 2- AMEL

 

 

 

 

P

 

 

PAAÇ/PAĞAÇ:

KÜLDE VEYA FIRINDA YAPILAN YAĞLI HAŞHAŞLI VEYA CEVİZLİ EKMEK

 

PAÇA:

1-PANTOLON UCU 2-  HAYVAN SAKADATINDAN YAPILAN ÇORBA

 

PAHLA/PAKLA:

1-BEZELYE BENZERİ YENEN BİR BİTKİ 2-BAKLA -FASÜLYE

 

PAKİT:

PAKET

 

PALAN:

AT VE EŞEKLERE VURULAN SEMER, EYER-KALTAK BAĞI

 

PALAS PANDIRAS:

ACELE APAR TOPAR

 

PALKU:

PALTO

 

PALLA:

1-FIRLA ÇABUK 2-HAYDİ KOŞ

 

PANCAR:

İNCE, UZUN YAPRAKLI, YEMEĞİ YAPILAN BİR ÇEŞİT OT

 

PANGA:

BANKA

 

PANGONOT:

PARA

 

PANTUL:

PANTOL

 

PANUS:  

GAZLI EL FENERİ

 

PAPAK: 

1-BERE 2- YÜNLÜ FES

 

PAPARA:

1-AZARLAMAK2-DAYAK 4-EKMEK PARÇALARIYLA YAPILAN ŞEKERLİ YAĞLI TATLI

 

PARABELLİ:

TABANCA TÜRÜ

 

PARPU:

 FIRIN SÜPÜRGESİ

 

PARPULAMA:

AZARLAMA

 

PARTAL:

YALAN

 

PASA:

1-SÜREKLİ 2- DEVAMLI AYNI ŞEKİLDE

 

PATA/PATAPAT:

1-  BERABERE 2-  DENK 3- EŞİT

 

PATAKLAMAK:

DÖVMEK

 

PATİK:

BEBEK AYAKKABISI

 

PATOZ:

TAHIL, FINDIK VE MISIR SAPLARIYLA TANELERİNİ AYIRMA MAKİNES İ

 

PAY:

1-HİSSE 2- HAK

 

PAYANDA:

HER HANGİ BİR ŞEYİ AYAKTA TUTMAK İÇİN YAPILMIŞ DESTEK

 

PEFLÜVAN:

PEHLİVAN

 

PEKLEMEK:

TEMİZLEMEK

 

PELİT:

MEŞE AĞACI

 

PELVER:

SALÇA

 

PEMPE

PEMBE

 

PENİR:

PEYNİR

 

PERÇEM:

1-SAÇIN ALINA DÖKÜLEN KISMI 2-KÂKÜL3-ZÜLÜF

 

PERVAZ:

KAPI VE PENCERE KENARI

 

PEŞKİR:

HAVLU 

 

PEŞTAMAL:

1- HAMAM HAVLUSU 2- DOKUMA BEZDEN YAPILAN KADIN ŞALI 3-ÖNLÜK

 

PILI PIRTI:

GÜNÜ BİRLİK KULLANILAN ÇAMAŞIR VEYA EŞYALAR

 

PIRLAMAK:

1-UÇMAK 2- HIZLA KOŞMAK

 

PIRSMAK /  PISMAK:

1-KORKMAK 2- ÇEKİNMEK 3-GERİ ÇEKİLMEK

 

PIRSIMIŞ:

1-YUMUŞAMIŞ 2- -SUYU ÇEKİLİP BOZULMAYA BAŞLAYAN

 

PIRT I:

1-KUMAŞ 2- ELBİSELİK

 

PIS:

1-SUS İŞARETİ 2-UYU EMRİ

 

PİN /PİNEKLİK:

1-KÜMES 2-AHIRDA DANA VE MALAKLARIN KONULDUĞU KÜÇÜK BÖLME

 

PİRPİRİ/ PÜRPÜRÜM:

SEMİZOTU

 

PİSİKLET:

BİSİKLET

 

PİSİPİSİ:

KEDİ ÇAĞIRMA

 

PORTİKEL/PORTEKEL:

PORTAKAL

 

POSTAL:

AYAKKABI

 

POŞU: 

1-ATKI 2- BOYUN BAĞI

 

POTATAN:

YÜZERKEN AYNI ANDA AYAKLARI SUYA VURARAK YÜZMEK

 

POTPOT:

MOTORSİKLET

 

POTİN:

KUNDURA VE BOT

 

POTİK / POTUK:

1- TOPUK 2- ÇOCUK AYAKKABISI

 

PÖÇ:

KALÇA

 

PÖÇÜK:

KUYRUĞA YAKIN YER

 

PÖĞREK:

TOPRAK, BETON VEYA AĞAÇTAN YAPILMIŞ YUVARLAK SU BORUSU

 

PÖTLEK/ PÖRTLEK:

1- GÖZÜ BÜYÜK 2- PATLAK İRİ GÖZLÜ

 

PUL:

DÜĞME

 

PULLUK:

SABAN

 

PUNAR

1-PINAR 2-ÇEŞME

 

PÜRÇEK:

1-ÇAM YAPRAĞI 2-MISIR PÜSKÜLÜ

 

PÜSKÜL:

1-PÜRÇEK 2-FES, BERE TEPESİ 3-TESBİH UCUNDAKİ İPLİ ŞEKİL

 

PÜSKÜT:

BİSKÜVİ

 

 

 

 

R

 

 

RAHMET:

YAĞMUR

 

RAMUK:

RÖMORK

 

REMÜK:

VAGON

 

RIZIK:

YİYECEK İÇECEK

 

 

 

 

S    

                                                                                                                                   

 

SABİ/SIBYAN:

1-BEBEK 2- KÜÇÜK ÇOCUK

 

SACIYAK:

SAÇ AYAĞI

 

SAÇAK:

DAM KENARI

 

SAÇAKLIK:

BİNALARIN KİREMİTLE ÖRTÜLEN ÇATIDAKİ KENAR KISIMLARI

 

SADIR:

İDRAR

 

SAĞDIÇ/SADUÇ:

DAMADA EŞLİK EDEN ERKEK ÇOCUK VEYA GENÇ

 

SAĞULU:

SÜT SAĞILAN HAYVAN 

 

SAHAN:

1-GENİŞ KAPAKLI YEMEK TABAĞI 2-TEPSİ 3-KAPAKLI TABAK

 

SAHAT/SAHET

 SAAT

 

SAYME:

SAİME

 

SAKADAT:

İÇ ORGANLAR

 

SAKAĞU:

1-TİTREME 2- ÇALI SÜPÜRGESİ

 

SAKU:

CEKET

 

SALMA:

1-KÖY MUHTARLIĞINCA HANE BAŞINA ALINAN YILLIK PARA 2- SALMAK

 

SALAHANA:

ÇOK GEZEN VE TEMBELLİK EDEN

 

SALİÇ:

SALİHA

 

SAMANLIK:

SAMAN, YONCA VE OT KURUSU KONULAN YER

 

SAMURTLAMAK:

1-SAYIKLAMAK 2-ANLAMSIZ KONUŞMA 3-SAÇMALAMAK 

 

SAP:

ARPA, BUĞDAY VE MISIR GİBİ BİÇİLMİŞ BİTKİLERİN GÖVDESİ

 

SAPA:

1-ISSIZ 2-AZ GİDİLEN YER 3- TALİ YOL

 

SAPAK:

1-YOL AYRIMI 2-TENHA VE AZ GİDİLEN YER

 

SAPUK:

1-SAPIK 2-YOLSUZLAR 3- KÖTÜ VE PİS İŞLER YAPAN

 

SARDIRMAK:

1-ANLAŞMAK 2-AYNI KAFA VE DÜŞÜNCEDE OLMAK

 

SARMAK:

1-DOLAMAK 2-BAĞLAMAK3-SATAŞMAK

 

SARSUK:

1-PATAVATSIZ 2-  KAFASI ÇALIŞMAYAN APTAL 3-DANGALAK

 

SASUK/SASUH:

1- TATSIZ 2- TUZSUZ

 

SATIK:

SATILMIŞ

 

SAVAK: 

SU TAHLİYE YERİ

 

SAVRUK:

1-UMURSAMAZ VE SAVURGAN 2-DAĞINIK 3-MALININ KIYMETİNİ BİLMEYEN

 

SAYIR SAYIR:

TAKILMADAN HIZLA GİDEN

 

SAYİ Mİ?/

GERÇEK Mİ?

 

SAYDENMİ?

GERÇEKTENMİ?

 

SAYME:

SAİME

 

SAYU:

1-RAKAM 2-SAYI

 

SAZLIK/SAZLUK:

BATAKLIK

 

SEDE:

SADE

 

SEDİR:

1-TAHTADAN YAPILAN DİVAN 2-MAKAT

 

SEF:

YANLIŞ

 

SEĞİRT:

KOŞ

 

SEĞİRTMEK/SEYİRTMEK:

KOŞMAK

 

SEKLEM:

BİR ÇUVALIN YARISIKADAR TAHIL YÜKÜ

 

SELE:

SÖĞÜT DALLARINDAN ÖRÜLMÜŞ SEPET 

 

SELEHATTİN:

SELAHADDÜN

 

SELAVATLAMAK:

1- YOLCU ETMEK 2- UĞURLAMAK 3-OKUYUP ÜFLEMEK

 

SEME:

APTAL VE UYANIK OLMAYAN

 

SEME SERSEM:

1- YORGUN VE UYKULU 2-APTAL

 

SEPGEN:

1-İNCE VE HIZLI YAĞAN YAĞMUR 2-KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE DOLU

 

SEPTÜMEK:

ÇİŞ ETMEK

 

SEREN/ SEVÜK:

KUYUDAN SU ALMAK İÇİN KULLANILAN UCU ÇENGELLİ UZUN SIRIK

 

SERGEN

1- RAF 2-TEREK 3-VİTRİN 4-SEBZE VE MEYVE KURUTMA YERİ

 

SERMEK:

YAYMAK

 

SETEN:

BULGUR VE YARMA DÖVÜLEN BÜYÜK DİBEK TAŞI

 

SEYHEDDÜN:

SEYHETTİN

 

SEYVAN:

BAĞ, BAHÇE VE MAHSÜL BEKLEMEK İÇİN YAPILAN ETRAFI AÇIK GÖLGELİK

 

SIÇAN:

FARE

 

SIHYE / SIHİYE:

1-SAĞLIK MEMURU 2- İĞNE VURAN

 

SINAMAK:

DENEMEK

 

SINAR:

1- TARLA SINIRI 2- HUDUT

 

SIRACALI:

1-BELALI 2-ZAYIF VE HASTALIKLI

 

SIRIK:

UZUN İNCE SOPA VEYA DEĞNEK

 

SIRNAŞUK:

1-YAPIŞKAN 2-   KOLAYAYRILIP VAZGEÇMEYEN

 

SIRTARMA:

1-KARŞI GELMEK 2-  GÜLMEK 3-GÜLÜYORMUŞ GİBİ YAPMAK

 

SIRTLAN:

1-KAZMA DİŞLİ ÇİRKİN SURATLI SEVİMSİZ 2- BİR KÖPEK ÇEŞİDİ

 

SIS:

1-SUS 2-KONUŞMA

 

SIVIŞMAK:

SESSİZCE KAÇIP KURTULMAK

 

SIYIRGU:

DÜVENLE DÖVÜLEN EKİN SAPLARINI TOPLAMAYA YARAYAN BİR ALET

 

SİBEK:

AĞAÇ KÖKÜ

 

SİFTAH:

İLK

 

SİĞNENMEK:

SAKLANMAK

 

SİLKMEK:

AĞACI SALLAMAK

 

SİLLE:

TOKAT

 

SİMA:

1- ÇEHRE 2- YÜZ 3- SURAT

 

SİN:

MEZAR

 

SİNE

1-GÖĞÜS 2-BAĞIR 3-GÖNÜL

 

SİNİ:

ÜZERİNDE YEMEK YENİLEN GENİŞ BÜYÜK TEPSİ

 

SİRKE:

1-BİT YUMURTASI 2-ÜZÜM VE ELMA SUYU

 

SİTİL:

1-SU KOVASI VE AĞZI DELİKLİ SULAMA KABI 2-TARZ

 

SİVİŞMEK:

ORTALIKTAN KAYBOLMAK

 

SİYMEK:

AYAKTA İŞEMEK

 

SİYEÇ:

1-ÇİT 2.BAHÇE VE BAĞ
ETRAFINA DİKİLEN DİKEN, SÖĞÜT, KAVAK VE MEYVESİZ AĞAÇLAR

 

SOBE / SÖME:

SAKLAMBAÇ

 

SÖĞMEK:

KÜFÜR ETMEK SÖVMEK

 

SOĞRA/SONA:

SONRA

 

SOĞULCAN:

SOLUCAN

 

SOKU:

1- TAŞ DİBEK 2-SETEN

 

SOKRANMAK:

1- SÖYLENMEK 2- ÇOK KIZMAK

 

SOLAK:

SOL ELİNİ KULLANAN

 

SOMAK:

1-MISIR KOÇANI 2-MISIR FİDANI

 

SOMURTMA:

KÜSÜP SURAT ASMAK

 

SOMUN:

YUVARLAK Ç.ARŞI EKMEĞİ

 

SORMAK:

1- EMMEK 2-FİKİR VE GÖRÜŞ ALMAK

 

SORUTMAK:

1-AYAKTA DURMAK 2- DİNELMEK

 

SOYKA:

1- KÖTÜ İŞE YARAMAZ 2-BET 3- UYGUNSUZ ŞEY

 

SÖNGE:

FIRIN İÇİNİ SİLMEK İÇİN UCUNDA ISLAK BEZ OLAN UZUN SIRIK

 

SU DÖKMEK:

KÜÇÜK ABDEST

 

SULUSEPKEN:

KARLA KARIŞIK YAĞMUR

 

SURFA/SORFA:

SOFRA

 

SUSA:

1-ŞOSE YOL 2- ANA YOL 3-ASFALTLANMIŞ YOL

 

SU SALMAK/SU SULAMAK:

TARLADAKİ VEYA BAHÇEDEKİ MAHSÜLÜ SULAMAK

 

SÜDÜK:

SİDİK

 

SÜMSÜK:

1- HER ŞEYİ YİYEN PİSBOĞAZ 2- ARSIZ VEYÜZSÜZ

 

SÜKSÜN:

ÇENE, BOYUN VE ENSE KISMI

 

SÜLÜK:

SALYANGOZ.

 

SÜNEPE:

1-BAKIMSIZ 2- DAĞINIK 3-BECERİKSİZ 4- KENDİSİNE BAKAMAYAN

 

SÜNGÜT:

SU KAYNATILAN KAPLARIN İÇİNDEKİ KİREÇ TORTUSU

 

SÜRTÜK:

ÇOK GEZEN

 

SÜT HAKKI:

DÜĞÜNDE KIZ ANNESİNE VERİLEN PARA

 

SÜTUN:

DİREK

 

SÜYEM:

BAŞPARMAK İLE İŞARET PARMAĞI ARASINDAKİ ARALIK

 

 

 

 

Ş

 

 

ŞADUMAN:

ŞADIMAN

 

ŞALAK:

KÜÇÜK OLMAMIŞ KAVUN-KARPUZ

 

ŞALLAK:

1-FAKİR 2-ÇIPLAK

 

ŞAMAK  / ŞEMEK/

KOKULU SÜS KAVUNU

 

ŞAMAR:

1-EL AYASI İLE YÜZE TOKAT ATMAK 2-DAYAK

 

ŞANTAF:

1-GÖSTERİŞ 2- FİYAKA

 

ŞAPLAK:

ELLE VURMAK

 

ŞAPŞAL:

1-APTAL 2 -ŞAŞKIN

 

ŞART OLSUN:

İNANKİ

 

ŞARTOLSUN MU? : 

1 YEMİN VERMEK 2-  ŞART ETMEK

 

ŞAŞKAL 

1-ŞAŞI 2-APTAL 3-SERSEM

 

ŞEBEK:

1-ÇİRKİN YÜZLÜ 2-MASKARA 3-ÇOK KÜÇÜK4-DEVE YAVRUSU

 

ŞEER/ŞEHER:

ŞEHİR

 

ŞEFDELÜ:

ŞEFTALİ

 

ŞELBET:

1-ŞERBET 2-ŞEKERLİ TATLI

 

ŞENNİK:

DÜĞÜN VE EĞLENCE

 

ŞERAFEDDÜN:

ŞERAFETTİN

 

ŞERBET:

1-ŞEKERLİ VE LİMONLU İÇECEK 2- NİŞAN VEYA SÖZ

 

ŞIK/ŞUF:

1-GÜZEL 2- GÜZEL GİYİNEN

 

ŞİBİK:

1-KÖŞE 2-ÇELİK ÇOMAK OYUNUNDAKİ ÇELİK 3-ISITILAN YUFKA

 

ŞİLTE:

DÖŞEK YAPILIRKEN İÇİNE YÜN KONULAN KUMAŞ

 

ŞİMCİK:

1-HEMEN 2-ŞİMDİ

 

ŞİMERMEK:

ŞIMARMAK

 

ŞİNCİ/ŞİNDİ:

1-ŞİMDİ 2- HEMEN

 

ŞİNİK:

1-TAHIL ÖLÇEĞİ 2-ÖLÇEĞİN YARISI 3-GÖDEK YARISI

 

ŞİP:

1- HIZLI 2-ACELECİ 3- ÇABUK

 

ŞİRET /ŞİRNET:

1-ŞIMARIK 2-YILIŞIK 3 –BELALI 4- KÖTÜ

 

ŞİŞEK:

GENÇ KOYUN

 

ŞİŞÜRTMEÇ:

BALON

 

ŞO:

ŞU

 

ŞOYANNI:

ŞU TARAF

 

ŞUĞACUK:

ŞU KADAR CIK

 

ŞUNCAAZ:

1- KÜÇÜCÜK 2-AZ

 

ŞÜŞÜMEK:

ŞİŞİRMEK

 

 

 

 

T

 

 

TA/TAA:

1- UZAK 2- DAHA

 

TABİYETSİZ:

1-TERBİYESİZ 2- HUYSUZ

 

TAĞA:

TAVA

 

TAFRA:

1-KABACA DAVRANIŞ 2- SİNİR 3- ÇALIM ATMAK

 

TAKAT:

1- GÜÇ 2- KUVVET 3-DERMAN

 

TALLA:

TARLA

 

TAMARDI:

1-  EVİN ARKA TARAFI 2-ARKASI

 

TAPAN:

TARLAYA ATILAN TOHUMU ÖRTMEK İÇİN GEZDİRİLEN AĞAÇTAN GENİŞ ARAÇ

 

TAPUL:

BİÇİLMİŞ EKİN VE OTLARIN ORAKLA DESTELENMESİ

 

TAVATUR:

1- ÇOK İYİ 2-GÜZEL 3-MÜKEMMEL 4- ÇOK BEĞENMEK

 

TAVSUR:

1-FOTOĞRAF 2-RESİM

 

TAY:

1- AT YAVRUSU 2-  BİR BİRİNE DENK YÜK VEYA PARÇA

 

TAYYARE/TEYYARE:

UÇAK

 

TAYYİP:

TAYİP

 

TAZU:

1-TAZI 2-AV KÖPEĞİ

 

TEBELLEŞ OLMAK:

1-MUSALLAT OLMAK 2-SATAŞMAK 3-İSTENMESEDE AYRILIP GİTMEYEN

 

TECCAL:

1 AÇIKGÖZLÜ 2- AFACAN 2- ZEKİ KIZ ÇOCUK

 

TEF:

KASNAK ÜZERİNE DERİ GEÇİRİLEREK YAPILAN ÇALGI ALETİ

 

TEKER:

TEKERLEK

 

TEKNEDİBİ:

1-AİLENİN KÜÇÜK ÇOCUĞU 2- BİR ÇEŞİT EKMEK

 

TEKÜÇEK:

ALT VE ÜST TARAFI KULLANILAN KÜÇÜK ÇAPA

 

TEKÜLCEN:

ÇİĞ OLARAK YENİLEN VE YEMEĞİDE YAPILAN BİR ÇEŞİT OT

 

TELEK:

TAVUK, KAZ VEYA ÖRDEK KANADI

 

TELLİK:

TERLİK

 

TELTÜK: 

1-SAKAR 2-DAĞINIK 3-HOPPA 4-SALLAPATİ YÜRÜYEN

 

TEKNE GAZUNTUSU:

AİLEDEKİ SON ÇOCUK

 

TEMBİHLEME:

BİR ŞEYİ YAPIP YAPMAMASI İÇİN UYARMAK

 

TEMEK:

TAVUK, KAZ VE ÖRDEKLERİ KÜMESLERİNE GİRİP ÇIKTIKLARI YER

 

TEMELLÜ:

TAMAMEN VE KESİN

 

TEMREĞÜ:

EGZAMA BENZERİ CİLT HASTALIĞI

 

TEMSİLİ:

1- MESELA 2- ÖRNEĞİN

 

TENTENE:

1-TIĞ İLE YAPILAN EL İŞİ OYA 2-  DANTEL

 

TENÜKE:

TENEKE

 

TEREFÜ:

TERAVİH

 

TEREK:

1- RAF2-TAHTADAN YAPILMIŞ KAPAKSIZ MUTFAK DOLABI

 

TERES:

1-TERS VE SİNİRLİ 2-PEZEVENK 3-AŞAĞILIK

 

TEREZ:

YAKIŞIKLI VE UFAK TEFEK YARAMAZLIK EDEN GENÇ

 

TEREZÜ:

TERAZİ

 

TERKİ:

AT VE EŞEĞE BİNENİN ARKASI

 

TERPOŞLU:

KAPAKLI KAP YÂDA TABAK

 

TERTİP:

1-AYNI DÖNEM ASKER OLMA 2-YAŞIT AKRAN

 

TESBİK:

TESBİH

 

TEYİZE:

TEYZE

 

TEVELLÜT:

DOĞUM TARİHİ.

 

TEVÜR:

1- TÜRLÜ 2- ÇEŞİTLİ

 

TEVATUR:

ÇOK ABARTILI ÖVGÜ

 

TEVEK:

ASMA VE ÜZÜM YAPRAĞI

 

TEYİN:

SİNCAP

 

TEZ:

1- ÇABUK 2- HIZLI 3-ACELE 4-İDDİA

 

TEZE:

1- TAZE 2- YENİ 3-AZ ÖNCE

 

TEZEK:

1-KURUMUŞ HAYVAN DIŞKISI 2-TOPAKLAŞMIŞ SERT TOPRAK

 

TEZİKMEK:

ÜRKMEK VE KORKARAK ANİDEN HAREKET ETMEK

 

TEZELLİ / TEZELLÜ:

ÇOK ACELECİ

 

TIĞ:

1-HARMAN YERİNDEKİ SAMAN YIĞINI 2- UCU KERTİKLİ DANTEL İĞNESİ

 

TIKIR:

1- FAKİR 2-  PARASI AZ 3- BOM BOŞ

 

TIMAR:

HAYVAN BAKIMI

 

TINAZ:

SAMANLA KARIŞIK TANELİ SAVRULMAMIŞ TAHIL YIĞINI

 

TIRAMPA:

1- MAL DEĞİŞİMİ 2- TAKAS ETMEK

 

TIRPAN:

ÇELİK VE DEMİRDEN YAPILAN AĞZI KESKİN EKİN VE OT BİÇME ALETİ

 

TINMAMAK:

1-ALDIRIŞ ETMEMEK 2- ÖNEMSEMEMEK 3- DUYMAZDAN GELMEK

 

TIS:

İÇİNDE GAZ VEYA SIVI YAĞ VE FİTİLİ OLAN AYDINLATMA ARACI

 

TİKAN / TÜKAN:

1-DÜKKÂN 2-BAKKAL

 

TİKEN:

DİKEN

 

TİLLE:

1- UZUN VE İNCE 2-HAYVAN YÜKÜ BAĞLAMA İPİ

 

TİRİL TİRİL:

1- İNCECİK GİYİNMEK 2-TERTEMİZ

 

TİRİT:

1 - YEMEĞİN SALÇASI 2- SAÇ EKMEĞİ

 

TOKAÇ:

ÇAMAŞIR YIKAMADA KULLANILAN YASSI AĞAÇ TOKMAK

 

TOKLU:

1- BİR YAŞLARINDA OLAN ERKEK KOYUN 2- İRİ VE TOPLU

 

TOMATİS:

DOMATES

 

TOMBEK:

TÜMSEK

 

TOMBİLİK:

1-TON TON 2- APALAK 3-TORAMAN

 

TOMBUL:

YUVARLAK VE ŞİŞMAN

 

TONGA:

1-TÜTÜN BALYASI 2-HİLE VE TUZAK

 

TORBA:

ÇUL VE CECİMDEN YAPILAN VE SIRTA TAKILAN EKMEK ÇANTASI

 

TORMUŞAK:

SARI, MAVİ-MOR EFLATUN ÇİĞDEM ÇİÇEĞİ

 

TOSBA /TOSBAĞA:

KAPLUMBAĞA

 

TOSUN:

ERKEK SIĞIR

 

TOTİK/TOTUK:

1-TOPAÇ 2-GÜÇLÜ

 

TOYGA:

YOĞURTLU BUĞDAY, BULGUR VEYA PİRİNÇ ÇORBASI

 

TÖKEZİMEK:

1- AYAĞI DOLAŞMAK 2-AYAĞI TAKILIP DÜŞECEK GİBİ OLMAK

 

TÖMEK:

AHIR PENCERESİ

 

TÖNGEL:

MUŞMULA

 

TÖREMEK:

1-ÇOĞALMAK 2-ÜREMEK

 

TÖYFE:

1- TUHAF 2- ACAYİP

 

TUMAN / TUMMAN: 

1-DON 2-ŞALVAR 3-PANTOLON 4-ELBİSE

 

TUT:

1- DUT AĞACI 2- TUTMAK

 

TUTMAÇ:

1-KARE ŞEKLİNDE KESİLEN KÜÇÜK HAMUR PARÇALARINDAN YAPILAN YOĞURTLU ÇORBA 2- ÇOBAN VEYA SIĞIRCI

 

TÜH:

YAZIK

 

TÜLEK:

1-YOLUK 2-KUŞ TÜYÜ

 

TÜNEK:

TAVUK, HOROZ, KAZ VE ÖRDEKLERİN DİNLENDİKLERİ YÜKSEK YER

 

TÜNEMEK:

TAVUK, HOROZ, KAZ VE ÖRDEKLERİN UYUMA YERİ

 

 

 

 

U

 

 

UÇ U Ç BÖCEĞİ:

UĞUR BÖCEĞİ

 

UÇKUR:

DONLARIN TUTDURMAK İÇİN BEL BAĞLAMA İPİ 2 –BEL LASTİĞİ

 

UÇMAK:

1-ÇOK ÇABUK OLMAK 2- HIZLI KOŞMAK

 

UĞRA:

1-EKMEK HAMURUNUN YAPIŞMAMASI İÇİN KULLANILAN UN2-UĞRAMAK

 

UĞMAK:

YANACAK DERECEYE KADAR KIZARMAK

 

ULAA/ULAAN:

1-ÖYLE Mİ? 2 –TAMAM MI?3-SESLENMEK VE HAYRET  4-EKLE BAĞLA

 

ULAMA/ULAMAK:

1-EKLEMEK 2- İLAVE YAPARAK UZATMAK

 

ULAK:

1- YARDIMCI 2- HİZMETÇİ 3-GETİR GÖTÜR İŞİ YAPAN

 

ULAN:

KIZGINLIK VE NEFRET BELİRTEN HİTAP ŞEKLİ

 

ULUMAK

KÖPEK HAVLAMASI.

 

ULUYOL:

1- ASFALTLANMIŞ BÜYÜK ANAYOL 2-ŞOSE

 

UPUSLU:

1-AKILLI VE USLU DURAN ÇOCUK 2-OLGUN VE EFENDİ

 

URBA:

1-TAKIM ELBİSE 2-GİYSİ

 

URGAN:

YÜK BAĞLAMAYA YARAYAN ÖRÜLMÜŞ KALIN İP

 

URUH:

RUH

 

URUHİ

1-RUHİ 2-RUHSAL

 

URUF OLMAK:

ÜZÜNTÜDEN ZAYIFLAMAK

 

URUŞFAT:

1-ŞVET 2-SUSPAYI VERMEK

 

URUM:

RUM

 

URUS:

RUS

 

US:

AKIL

 

USLU:

1-AKLI BAŞINDA 2- OLGUN 3-  YARAMAZ OLMAYAN ÇOCUK

 

UŞAK:

1- ÇOCUK 2- HİZMETKÂR 3-HİZMETLİ

 

UYY:

HAYRETLE KARIŞIK ŞAŞIRMA

 

UYARTMAK:

1-UYANDIRMAK 2-FARKINDA OLMASINI SAĞLAMAK

 

UYMAK:

1- BULAŞMAK 2- ÇATMAK 3- .SATAŞMAK 4-KATILMAK

 

UYLAŞMAK:

ANLAŞMAK

 

 

 

 

Ü

 

 

ÜFÜLÜK:

DİL YARDIMIYLA AĞIZDAN ÇIKARILAN RİTİMLİ MELODİK SESLER

 

ÜLEŞ:

1-LEŞ 2-PAY 3-ÖLÜ

 

ÜLEŞMEK:

1- BÖLÜŞMEK 2-PAYLAŞMAK

 

ÜMÜK:

1-BOĞAZ 2-GRTLAK

 

ÜMÜT / ÜMİT:

1-UMUT 2-BEKLENTİ

 

ÜRMEK:

1- KÖPEK HAVLAMASI 2-BAĞIRMAK

 

ÜRÜSVA OLMAK:

REZİL KEPAZE OLMAK

 

ÜRÜŞAN:

RÜŞHAN

 

ÜRÜŞTÜ:

RÜŞTÜ

 

ÜRÜYA:

RÜYA

 

ÜRÜZGAR:

RÜZGÂR

 

ÜSÜYÜN:

HÜSEYİN

 

ÜST BAŞ:

1- ELBİSE 2-YUKARI

 

ÜSTÜN KÖRÜ:

1- GELİŞİ GÜZEL 2-  RASTGELE 3- DÜZENSİZ

 

ÜTMEK:

KAZANMAK

 

ÜTÜLMEK:

KUMAR VEYA İDDİADA KAYBETMEK

 

ÜZELLİK

BEYAZ ÇİÇEKLİ KOKULU VE TÜTSÜ YAPILANNAZARLIK OTU

 

ÜVEZ/ÜYEZ /İVEZ:

İNSAN VE HAYVANLARI RAHATSIZ EDEN KÜÇÜK SİNEK

 

 

 

 

V

 

 

VAK V A K:

ÖRDEK

 

VALLA/VALLAHİ

1-YEMİN ETMEK 2- DOĞRU SÖYLEDİĞİNE ALLAHI ŞAHİT ETME

 

VAR GEL:

GİT GEL

 

VARİYETLİ:

VARLIKLI VE ZENGİN

 

VARMAK:

1-KIZIN ERKEĞE EVLENME SÖZÜ 2-GİDİLEN YERE ULAŞMAK

 

VASAYİT/VASEYİT:

1- VASITA 2- ARAÇ

 

VELASILI KELAM:

1-SÖZÜN KISASI 2-SÖZÜN ÖZÜ

 

VELED:

1- ÇOCUKLARI AZARLARKEN SÖYLENEN SÖZ 2-PİÇ

 

VELVELE:

1-  PANİK 2-GÜRÜLTÜ 3- YAYGARA

 

VERAN:

1-YIKIK DÖKÜK 2-YANIP YOK OLMUŞ 3- VİRAN

 

VİYH:

1- VAH VAH 2-   VAY VAY

 

VİR:

VER

 

VİRE VİR/VER VER

1- DEVAMLI 2-SÜREKLİ

 

VİRECEK:

VERECEK

 

 

 

 

Y

 

 

YAA:

1-HAYIR OLMAZ 2-YAĞ 3-ŞAŞIRMA İFADESİ

 

YABA:

 ÇOK PARMAKLI SAMAN ATMA VE SAVURMA ARACI

 

YABAN:

1-TANIDIK OLMAYAN 2- UZAK 3-EL

 

YABANCILADI:

1-TANIMADI 2- ÇOCUĞUN İSTEMEMESİ

 

YAĞANNI/YAĞARNI:

1- OMUZ 2- SIRTIN SAĞ VE SOL ARKA TARAFI 3-BEL KISMI

 

YAĞLAÇ/YAĞLANGAÇ:

SAÇ EKMEĞİ YAPARKEN KULLANILAN SOPALI YAĞ BEZİ

 

YAĞNIŞ/YANIŞ:

1-YANLIŞ 2-DOĞRU DEĞİL

 

YAĞIR/YANIR:

1- KİR 2-   PASAK VE PİSLİK 3-SIRT İKİ KÜREK ARASI

 

YAHU:

1- HEY 2- BANA BAK 3- BAKSANA

 

YAHNİ:

SOĞANLI, FASÜLYELİ,  NOHUTLU VE ETLİ, SALÇALI SULU YEMEK

 

YAKU:

ÇEŞİTLİ OTLAR VE NESNELERDEN YAPILIP, AĞRIYAN, YERİN ÜSTÜNE KONULAN İLAÇ VEYAKARASAKIZLI BELE SARILAN SARGI BAZİ

 

YAL:

HAYVANLARA YAPILAN SULU YEMLİ YEMEK

 

YALAK:

1-TERBİYESİZ 2-YALAKA 3- HAYVANLARIN SU İÇTİĞİ SU KABI 4-KURNA

 

YALINTU:

EKMEK PİŞİRMEK İÇİN FIRINA ATILAN İLK ODUN

 

YALLAH:

HAYDİ, YÜRÜ GİT

 

YAMALIK:

YIRTILAN GİYSİLERİN YIRTILAN YERİNE DİKİLEN KUMAŞ PARÇASI

 

YAMUR:

YAĞMUR

 

YAN:

1-TARAF 2-EĞRİ 3-YANMAK

 

YALUN AYAK:

ÇIPLAK AYAK

 

YA NE?

1-NE SANDIN? 2-NE?

 

YANUÇ:

YENGEÇ

 

YANİ:

1-DEMEK Kİ 2- DOĞRUSU 3- SÖZÜN KISASI

 

YANPİRİ:

YAN YAN GİDEN

 

YAR:

1- UÇURUM 2- SEVGİLİ 3-ORTADAN KES

 

YARMA:

1-ARPA VE BUĞDAYIN İRİ ÖĞÜTÜLMESİ 2-  İNSAN AZMANI 3-İRİ YARI

 

YARIMAĞIZ

1-İSTEKSİZ VE GÖNÜLSÜZCE 2-ZORAKİ

 

YARSIMAK:

1-BEĞENMEK 2- İMRENMEK

 

YASSU/YASSI:

1- YATSI VAKTİ 2-DÜZ

 

YAVAN:

1-KATIKSIZ 2-YAĞI AZ 3-TATSIZ TUZSUZ

 

YAVUKLU:

1- NİŞANLI VEYA SÖZLÜ 2- SEVGİLİ

 

YAVŞAK:

1- BİT YAVRUSU 2- YERLİ-YERSİZ KONUŞAN 3-YILIŞIK VE GEVEZE

 

YAVŞAMA:

LÜZUMSUZ KONUŞMA

 

YAŞMAK:

1-YENİ GELİNLERİN BÜYÜKLERİN YANINDA KONUŞMAMASI 2-YAZMA

 

YAVUZ:

1- YARAMAZ 2- AFACAN ÇOCUK 3- KÖTÜ VE FENA

 

YAYGARA:

1-DEDİKODU 2-YAYMAK

 

YAYKAMAK:

YIKAMAK

 

YAYUK:

1-YAYIK2-YOĞURDU AYRAN YAPMAK İÇİN KULLANILAN YAYGI

 

YAZLUK:

1-EV BALKONU 2-YAZ AYLARINDA KULLANILAN YER 3-SALON

 

YAZMAK:

1-  HAMUR AÇMAK 2-İNCE BİR ŞEKİLDE YAYMAK

 

YAZU/YAZZI:

1-  ARAZİ 2- OVA 3- DÜZLÜK 4-YAZI

 

YEĞEN:

KARDEŞ VE YAKINLARININ ÇOÇUKLARI

 

YEĞİN:

1-ÇOK VE BOL 2-GÜZEL VE YİĞİT 3-BEĞENMEK 4-HIZLI GİDEN

 

YEĞNİ:

1-HAFİF 2-CİDDİ OLMAYAN 3-HOPPA

 

YEĞNİCEK:

1-  TEZ CANLI VE RAHAT 2-HAFİF MEŞREP 3-ŞIMARIK

 

YEL:

1-RÜZGÂR/ESİNTİ 2-AĞRI VE SIZI 3-BAĞRSAK GAZI

 

YELTENMEK:

1- BİR İŞE GİRİŞMEK 2- NİYET ETMEK

 

YEMENİ:

1- AYAKKABI 2-KADIN BAŞÖRTÜSÜ

 

YEMİŞ:

1-İNCİR 2-TAZE MEYVE VE SEBZE

 

YEMİŞEN:

KÜÇÜK KIRMIZI-PEMBE RENKLİ MEYVELERİ OLAN BİR AĞAÇ

 

YENGE:

AĞABEY, AMCA VE DAYI EŞİ

 

YENİ YETME:

ON O N BEŞ YAŞLARI ARASINDAKİ ÇOCUK

 

YESİR:

1- ESİR 2-TUTSAK

 

YEYGÜ:

1-YİYECEK İÇECEK 2-HAYVAN YEMİ

 

YIĞIN:

BİÇİLEN EKİNLERİN BAĞLANDIKTAN SONRA YIĞILMASI 2-KALABALIK 3-ÇOK

 

YIKDUK:

YIKTIK

 

YILANUS:

YAYINBALIĞI

 

YILAR/YULAR:

HAYVANLARIN BAŞINA BAĞLANIP GETİRİP GÖTÜRMEYE YARAYAN İP

 

YILGUN:

1-YORGUN 2-KORKAK 3-GÖVDESİ VE DALI SİYAH ÜRÇEKLİ AĞAÇSI ÇALI

 

YILIŞUK

ŞIMARIK

 

YIMIRTA:

YUMURTA

 

YİĞİT:

1-CESUR 2-KORKUSUZ 3-GÜÇLÜ VE KUVVETLİ

 

YİĞİTBAŞI:

DÜĞÜNDE DAMADA YARDIMCI OLAN ERKEK

 

YİRİLME:

1-YARILMA 1- AYRILMA

 

YİRİK:

1-YIRTIK 2- YARIK

 

YİTİ:

1-SERT 2-ACI 3-SALÇASI BOL 4-YOĞUN

 

YİTÜK:

1-KAYIP 2-   ORTALIKLARDA GÖRÜNMEYEN

 

YİTÜMEK/YÜTÜMEK:

1- YİTİRMEK 2- KAYBETMEK

 

YOĞURT ÇALMAK:

YOĞURT MAYALAMAK

 

YOĞŞUMAK:

1-ESKİMEK 2-   KIRIŞIK VE YIPRANMIŞ

 

YOKA/YUKA:

1-YUFKA EKMEĞİ 2- DERİNDEĞİL3-SIĞ

 

YOLALEN/YOLAGELEN:

1- YEMEĞİ YAPILAN BİR ÇEŞİT OT 2-İKNA EDİLEN

 

YOLLUK:

1-KİLİM 2- YOLA GİDEN İÇİN HAZIRLANAN YİYECEK VE İÇECEK

 

YONGA:

1-TAHTA PARÇASI 2-AĞAÇ KABUĞU

 

YOZ:

1-KABA VE ANLAYIŞSIZ 2- KISIR KOYUN 3-KIRAÇ ARAZİ

 

YÖRÜMEK:

YÜRÜMEK

 

YUFKA:

LAVAŞ VE SAÇ EKMEĞİ

 

YUMAK:

1-YIKAMAK 2-  BANYO YAPTIRMAK 3- İP YUMAĞI

 

YUNAK:

1-YIKANMA ODASI 2-ÇAMAŞIR YIKAMA YERİ -HAMAM

 

YUNACAK:

1- PİS 2-YIKANMAMIŞ 3-ÖNEMSEMEMEK

 

YUNDU:

1-YIKANDI 2- TEMİZLENDİ

 

YUNMAK:

YIKANMAK VE TEMİZLENMEK

 

YÜĞRÜK:

1-ÇALIŞKAN 2- HIZLI GİDEN 3- ÇEVİK VE İYİ KOŞAN

 

YÜKLÜ:

1- HAMİLE 2-GEBE 3-YÜKÜ OLAN

 

YÜKLÜK:

EVLERDE DÖŞEK VE YORGAN KONULAN YER

 

YÜLEMEK:

1-SAÇ VE SAKALI KESMEK 2-TIRAŞ OLMAK 3- KESKİNLEŞTİRMEK

 

YÜZNUMARA:

1- TUVALET 2-  HELÂ 3- AYAKYOLU 4- KENEF

 

 

 

 

Z

 

 

ZAAN:            

DEMİR VEYA BAKIR TABAK

 

ZAAR:                  

KÖPEK

 

ZABAH:

SABAH

 

ZABACCADAN:

SABAH ERKENDEN  

 

ZABANAN/ZABAĞNAN:            

SABAHLEYİN

 

ZAĞAR:

BÜYÜK İRİ KÖPEK

 

ZAĞZULUK:

SEBZELİK

 

ZAHAN:

BÜYÜK TABAK

 

ZAHİR:

1-GERÇEK VE SAHİ 2-ZİRA

 

ZAMAZİNGO:

DOST VEYA METRES

 

ZAN:

1-SANI 2-YEŞİL CEVİZ KABUĞU

 

ZARTLAK/ZARTALAK:

1-İRİ YARI 2- PATAVATSIZ

 

ZARZALAK:

LEYLAK ÇİÇEĞİ

 

ZERZEVAT:

1- YİYECEK İÇECEK GİBİ ÖTEBERİ 2- SEBZELERE VERİLEN GENEL İSİM

 

ZATİ:

ZATEN

 

ZAVRAK:

SALATALIK

 

ZAVZU:

SEBZE

 

ZAYİT:

1-ZAHİT 2-KAYIP OLMUŞ

 

ZEBELLAH:

BÜYÜK

 

ZEBİL:

BOL VE ÇOK

 

ZEBZE:

SEBZE

 

ZEDELENME:

MEYVELERİN YARALANIP BERELENMESİ

 

ZEFİL:

1-SEFİL 2-KARNI AÇ

 

ZEKLENMEK:

1-TAKLİT YAPMAK 2-DALGA GEÇMEK

 

ZELVE:

HAYVANLARI BOYUNDURUĞA BAĞLAMAK İÇİN AĞAÇDAN YAPILAN ALET

 

ZELZELE:

DEPREM

 

ZEMBİL:

1-  BÜYÜK HASIR SEPETİ 2- SIRT TORBASI

 

ZEMHERİ:

KARAKIŞ

 

ZERE:

1-HELE 2- OYSA 3- ÇÜNKÜ 4-GERÇEK

 

ZERHOŞ:

 SARHOŞ İÇMİŞ

 

ZERİM ZEFİL:

1- ÇOK FAKİR 2- PERİŞA

 

ZEKLENMEK:

1- ALAYLI TAKLİT ETMEK 2- DALGA GEÇMEK

 

ZERZE:

KAPI KİLİDİ

 

ZEVZEK:

1- ÇOK KONUŞAN 2-  BOŞ BOĞAZ 3-ŞIMARIK VE SEVİYESİZ

 

ZIBARMAK:

ÖLMEK

 

ZIBIN:

1-BEBEK İÇ ÇAMAŞIRI K 2-KOLSUZ DIŞ GİYSİSİ 3-İÇ GÖMLEĞİ

 

ZIKIM:

1-ZEHİR 2-ZAKKUM

 

ZILGIT:

1- AZAR 2-DİL VE EL YARDIMIYLA UZUN ÇIĞLIKLAR ATMAK

 

ZIMZIK:

YUMRUK

 

ZINGIRDAMAK:

1- BOŞU BOŞUNA KONUŞMAK 2- TİTREMEK VE SARSILMAK

 

ZIPIR:

1-İRİ YARI VE SAĞLAM 2-DELİŞMEN VE HAREKETLİ ÇOCUK

 

ZIRLAMA:

AĞLAMA

 

ZIRNIK:

AZICIK

 

ZIRTAPOZ:

 KENDİNİ BEĞENMİŞ

 

ZİBİDİ:

1-  SERSERİ 2- BAŞIBOŞ 3- AVARE 4-YARAMAZLIK EDEN

 

ZİPCİK:

AĞAÇ DALINDAN SOYULARAKVEYA EKİN SAPINDAN DÜDÜK

 

ZİRZOP:

1-DELİCESİNE HAREKETLER YAPAN 2- DELİŞMEN 3- DENSİZ

 

ZOBU:

1- İRİ YARI KABA VE GÜÇLÜ 2- DELİKANLI VE YİĞİT

 

ZOĞAL/ZOVAL:

KIZILCIK

 

ZOLLU:

1- GÜÇLÜ VE DAYANIKLI 2- İŞE YARAR 3-  İYİ VE ÇOK GÜZEL

 

ZONGUR:

1-İRİ KIYIM KABA ADAM 2- YAŞLANMIŞ BÜYÜK KÖPEK

 

ZOPA:

1-SOPA 2-DAYAK

 

ZORUNAN:

ZORLA VE ZORAKİ

 

ZÖHRE:

ZEHRA

 

ZÖHÜR:

SAHUR

 

ZÖHÜRLÜK:

SAHUR İÇİN HAZIRLANAN YEMEK

 

ZÜRİYE:

1-ZÜRRİYE 2-AYNI SOYDAN GELENLER

 

ZÜRİYET

1-ZÜRRİYET 2-SOY-SOP 3-DÖL 4-ÇOCUK

 

 

 

 

 

                                                                      DERLEYEN: RAMAZAN ŞENGÜL

 

 

 

 

EK:Sizlerden gelen  kelimeleri  sözlüğümüze eklemeye başladık...

Ilıngır:Ağzına kadar dolu  olan,taşmak  üzere  olan...    

 Tellik:Terlik

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
    YEREL SÖZLÜK
 
KELİME: 
  *
 
ANLAMI: