ÇALKARA KÖYÜ
Yorum yapmak!

Herkesin her konuda fikri vardır.

Neden siz de yorumlarınızla bize fikirlerinizi aktarmayasınız? Sitemizde memnun olmadığınız bir şey mi var?

Ya da sitemizde yayınladığımız bir yazı hakkında bir ekleme yapmak mı istiyorsunuz?
Yorum yapın!

Ziyaretçilerimizin fikirleri ve önerileri bizler için çok değerli!
X
Tekrar merhaba!

Sitemizde çeşitli değişiklikler yapıyoruz. Facebook stilli bu yeni duyuru sistemimizi beğeneceğinizi umarız.
X
Hoşgeldiniz!

Sitemizde,sizlere hizmet edebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sitemizi mümkün olduğunca güncel tutuyoruz.

Beğenmeniz dileğiyle...
X

YEREL SÖZLÜK

 

 

ÇALKARA KÖYÜ ŞİVESİNİN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ

 

A HARFİBAZEN (E ),BAZEN ( I ) OLUR:

BADAL’/B(E)D(E)L,CAVİDAN/CAVİD(E)N,ÇANTA/C(E)NT(E), KİRAZ/KİR(E)Z,

GÜLCAN/GÜLCEN, ANAHTAR/AN(E)TD(E)R,ALMAYAN/ALM(I)YAN, OLMAYAN/OLM(I)YAN,

B HARFİ BAZEN (P).BAZEN (R) OLUR:

ABDAL/A(P)DAL, ,KİBRİT/Kİ(R)PİT, BANKA/(P)ANKA, PEMBE/PEM(P)E,

C

Ç HARFİ BAZEN ( C ),BAZEN (  )OLUR:

ÇIPLAK/(C)IBLAK, ÇANTA/C(E)NT(E),

D HARFİ BAZEN ( T ),BAZEN (  )OLUR:

ABDULLAH/AB(T)ULLAH,DİKEN/(T)İKEN,DÜKKAN/(T)ÜKAN,DOMATES/(T)OMATİS,

E HARFİ BAZEN ( A ),( İ ),BAZEN ()OLUR:

CEMİLE/C(A)MİLE, CEMAL/C(A)MAL, ETMEYEN/ETM(İ)YEN, GELMEYEN/GELM(İ)YEN, VERMEYEN/VERM(İ)YEN, ELEKTRİK/(A)LEKTRİK, ELMA/(A)LMA,PAKET/PAK(İ)T,

 

F HARFİ GENEL OLARAK (H) OLUR

FORS/(H)ORS, FADİME/ (HA)DİME, FAHRİ/ (H)AFRİ

 

G BAZEN(Ğ),BAZEN ( ) OLUR:

BU GECE/BO(Ğ)OCE,BUGÜN/BO(Ğ)ÜN,

 

Ğ HARFİ GENEL OLARAK DÜŞÜYOR:

AĞIZ/A( )IZ,YAĞMUR/YA( )MUR, YAĞ/YA( ),YAĞLA/YA( )LA, YAĞMALAMA/YA( )MALAMA

ĞI-ĞU) BAZEN DÜŞERKEN DEĞİŞİK HARFLER(A-Z) EKLENEREK SÖYLENİR:

BAYAĞI/BAYA( ),BAĞIŞ/BA( )AŞ,AŞAĞI/AŞAA( ),AYAĞINI/AYA( )NI,

ĞI-Ğİ) BAZEN DÜŞERKEN DEĞİŞİK HARFLER(A-Z) EKLENEREK SÖYLENİR:

AYÇİÇEĞİ/AYÇİÇE( ),YAĞIYAR/YA(  )YO,

H HARFİ BAZEN (F), (K) ,( M),OLUR,BAZENDE DÜŞER:

HÜLYA/(F)ÜLYA, HONİ/(F)ONİ, HOROZ/(F)ORUZ,/ TAHTA/TA(K)TA, TESBİH/TESBİ(K), AHMET/A( )MET,MEHMET/ME( )MET, MAHMUT/MA( )MUT, HAPİSHANE/(M)APİSHANE,

 

(HI-Hİ) BAZEN DÜŞERKEN DEĞİŞİK HARFLER(A-Z) EKLENEREK SÖYLENİR:

SAHİBİ/SA( )BI,

I HARFİ BAZEN (İ), BAZENDE (U)OLUR:

AÇIK/AÇ(U)K,AĞIL/AĞ(U)L,AYI/AY(U),ACI/AC(U),CAZI/CAZ(U),ÇALI/ÇAL(U),HIRSIZ/H(U)RS(U)Z,TANIDIK/TAN(U)D(U)K,MISIR/M(İ)S(İ)R,

İ HARFİ  BAZEN(E), (İ), (Ü),BAZENDE (Y) OLUR:

İŞİTMEK/(E)ŞİTMEK, GİT/G(E)T,CAHİL/CAH(I)L,BİBER/B(Ü)BER, ÇEKİÇ/ÇEK(Ü)Ç,

GETİR/GET(Ü)R,BİLDİK/BİLD(Ü)K,ERİK/ER(Ü)K, KENDİN/GEND(Ü)NE, SERDİK/SERD(Ü)K, PİŞİRMEK/B(Ü)Ş(Ü)MEK, NAİLE/NA(Y)DE, SAİME/SA(Y)ME, NAİME/NA(Y)ME

J HARFİ  (C) OLUR:

AJAN/A(C)AN, JANDARMA/(C)ANDARMA, JİLET/ (C)İLET, JOKEY/ (C)OKEY, JİP/ (C)İP, JETON/ (C)ETON,JÖLE/ (C)ÖLE,JANT/ (C)ANT,

K HARFİ  BAZEN (G) ,(H) OLUR,BAZENDE (K ) DÜŞER:

ÇALKARA/ÇAL(G)ARA, KAMA/(G)AMA, KARA/(G)ARA, KAZ/(G)AZ, KIZ/ (G)IZ, KIN/ (G)IN KÖMEÇ/(G)ÖMEÇ, , KİŞİ/(G)İŞİ ,KALBUR/ (H)ALBUR,YÜKSEK/ YÜ(  )SEK,

L HARFİYLE BAŞLAYAN SÖZCÜKLERİN BAŞINA(I), (İ) ( U) GETİRİLİR,BAZEN DÜŞER:

LAZ/(I)LAZ, LEĞEN/ (İ)LEĞEN,LİF/ (İ)LİF,LADİK/ (İ)LADİK,LAHANA/(İ)LAHANA,LAN/(U)LAN,

ALTMIŞ/A( )TMIŞ,

M HARFİ BAZEN (N),BAZEN ( ) OLUR:

DOMUZ/DO(N)UZ, MÜRVET/(N)ÜRBET, KOMŞU/GO(N)ŞU,

 

N HARFİ BAZEN (M), ( L) OLUR,BAZEN DÜŞER:

NİZAM/ (M)İZAM, NÖBET/(L)ÖBET, ÖDÜNÇ/ÖDÜ( )Ç,

O HARFİ BAZEN(U) OLUR

DOKTOR/DOKT(U)R,HOROZ/HOR(U)Z,

Ö

 

P HARFİ(B)OLUR:

APTAL/A(B)TAL, PARMAK/(B)ARMAK,PEMPE/PEM(B)E, PEKMEZ/(B)EKMEZ,KİPRİK/Kİ(R)PİK PİŞİRMEK/(B)ÜŞÜMEK,

R HARFİ BAZEN ( B ) ,(L),OLUR, KELİME SONLARINDA VE ÇİFT (RR)DEN BİRİ DÜŞERKEN BAZEN (RU) DÜŞER BAZENDE (R) HARFİYLE BAŞLAYAN SÖZCÜKLERİN BAŞINA (I) ,(İ)VEYA( Ü)  GETİRİLİR:

KİBRİT/Kİ(R)PİT, BİR/Bİ( ),GELİYOR/GELİYO( ), OTURMAYAN/OTU(R)M(I)YAN ÖTÜYOR/ÖTÜYO(  ), YAĞIYOR/YAĞIYO(  ),RAMAZAN/(I)RAMAZAN, RAZI/(I)RAZI, RAF/(I)RAF, RABİA/(I)RABİYE, RUM/(U)RUM, RUS/(U)RUS, RUH/(U)RUH, REMZİ/(İ)REMZİ, RÜYA/(Ü)RÜYA, RÜŞTÜ/ (Ü)RÜŞTÜ, RÜŞAN/(Ü)RÜŞAN, ŞERBET/ŞE(L)BET, HÜRRİYET/HÜR( )İYET, ZÜRRİYE/ZÜR( )İYE, REMZİ/ (L)EMZİ,REMZİYE/(L)EMZİYE, GELİYORUM/GELİYO(  )M,

S HARFİ BAZEN (Z) ,BAZEN (Ş)OLUR.

HERKES/HERKE(Z),SABAH/(Z)ABAH, SEBZE/(Z)EBZE, HERKES/HERKE(Ş),

Ş

T   HARFİ GENEL OLARAK  (D) OLUR,ÇİFT (TT)DEN BİRİ DÜŞER

AĞAÇTAN/AĞAÇ(D)AN, ANAHTAR/ANET(D)ER, TAŞ/(D)AŞ, TEF/(D)EF,TUT/(D)UT,TUZ/(D)UZ, ARMUT/ARMU(D),BOSTAN/BOS(D)AN,ÜSTÜN/ÜS(D)ÜN, TEPMEK/(D)EPMEK, TESTİ/ (D)ESTİ, TIRMIK/(D)IRMUK, TÖNGEL/(D)ÖNGEL, DOSTTAN/DOST( )AN,POSTTAN/POST( )AN,

TUTTU/TUT(D)U,

U HARFİ BAZEN (I) ,BAZEN (O)OLUR:

OLMUYAN/OLM(I)YAN, OTURMAYAN/OTUM(I)YAN, YUMURTA’YA-Y(I)M(I)RTA, ŞU/Ş(O),

ŞUNA/Ş(O)NA, BU GÜN/B(O)ĞÜN, BU GECE/B(O)ĞACE

Ü HARFİ BAZEN (O), (Ö),VE OLUR:

GÜZEL/G(O)ZEL, BÜYÜK/B(Ö)YÜK, HÜKÜMET/H(Ö)KÜMET, GÜZEL/G(Ö)ZEL, YÜRÜMEK/Y(Ö)RÜMEK,

V HARFİ BAZEN,(B),(F), (K),(Ğ ) OLUR, ÇİFT (VV)DEN BİRİ DÜŞER:

MÜRVET/NÜR(B)ET, VİŞNE/(F)İŞNE, AVUKAT/A(K)UBAT, TAVA/TA(Ğ)A,

MÜNEVVER/MÜNEV()ER, KUVVETLİ/KUV( )ETLİ,

Y HARFİ (G) ,BAZEN(S) OLUR, BAZEN DÜŞER;

YİNE/(G)ENE, BOYLU/BO(S)LU, HAYDİ/HA( )Dİ, PEYNİR/PE( )NİR,

Z HARFİBAZEN (S) OLUIR (ZZ)ÇİFT OLUNCA BİRİSİ DÜŞER:

ÇERKEZ/ÇERKE(S),MUAZZEZ/MUAZ( )EZ, ZÜRRİYET/ZÜR( )İYET,

 

                                                                                               HAZIRLAYAN :RAMAZAN ŞENGÜL

 

ÇALKARA KÖYÜ ŞİVESİYLE

  SÖZCÜKLER VE KELİMELERİN ANLAMLARI

A

 

    

ABA: 

1 – CEKET VE GİYSİ 2 ABLA

 

ABANMAK:

1- BİR ŞEYİN ÜZERİNE KAPANMAK 2- YÜKLENMEK

 

ABACUUM:

KORKMA VE HAYRET

 

ABDURAMAN:

ABDURRAHMAN

 

ABLAK:

ETİNE DOLGUN YUVARLAK VE PARLAK YÜZLÜ

 

ABOO /ABOOV:

HAYRET VE ŞAŞIRMA

 

ABU:

1- ANNE 2- ABLA    

 

ABUK SABUK:

1-   SAÇMA SAPAN 2-DÜŞÜNMEDEN SÖYLENEN SÖZ

 

ABULA:

ABLA

 

ABUR CUBUR:

RASGELE TATLI TUZLU DEMEDEN KARIŞIK YENEN ŞEYLER

 

ABRUL:

NİSAN AYI

 

ABDULLA:

ABDULLAH

 

ACAN:

CASUS

 

ACANS/ACES:

RADYO VEYA TELEVİZYON HABERLERİ

 

ACAR:

1-YENİ 2-YARAMAZ VE HAREKETLİ 3-ZEKİ

 

ACUK:

YABANİ KÜÇÜK VE EKŞİ ELMA.

 

ACCUK:

AZCIK

 

AFRA TAFRA:

ÇALIM ATMAK

 

AFUR:

AHIR

 

AĞA:

1-ABİ 2-  BÜYÜK ERKEK KARDEŞ 3-  ZENGİN ADAM 4- BEY

 

AĞARTU:

YOĞURT 

 

AĞU:

ZEHİR

 

AĞUL:

DAVAR AHIRI

 

AĞIR AYAKLU:

DOĞUMU ÇOK YAKIN OLAN

 

AĞLEŞ:

DUR

 

AĞLEŞMEK:

ALAY ETMEK

 

ANAMAK:

ANLAMAK

 

ANANMAK:

1- YERDE YATIP YUVARLANMAK 2- DEBELENMEK

 

AHA:

1-  İŞTE BURADA 2- ŞAŞIRMA  

 

AHACUK:

 İŞTE BURADA

 

AHBAP:

DOST

 

AHRAZ:

KONUŞMA ÖZÜRLÜ DİLSİZ

 

AHRETLİK:

ÇOK SEVİLEN ARKADAŞ

 

AIZ:

AĞIZ

 

AKBAĞ:

1- AKÇA 2-  BEMBEYAZ

 

AKCA:

1- BEYAZ 2- PARA

 

AKSİ:

1- TERS 2- ZIT 3- İNAT

 

AKİLDANE:

1-AKILLI 2- BİLMİŞ 3- UKALA

 

AKUBAT:

AVUKAT

 

AKULLU:

AKILLI

 

ALABULA

KARIŞIK RENKLİ

 

ALACAAM:

1-ALACAK 2-ERKEĞİN KIZA SENİNLE EVLENİRİM DEMESİ

 

ALACA BULACA:

1- KARMAŞIK RENKLİ 2- RENGÂRENK

 

ALAGARGA:

SAKSAĞAN

 

ALAF:

1-ALEVLİ ATEŞ 2- HAYVAN YİYECEĞİ

 

ALAFLANMAK:

ATEŞLENMEK

 

ALAYI:

1-HEPSİ 2- TÜMÜ 3-TAMAMI

 

 

 

ALAYU VALA:

1 – HARİKA 2- ÇOK MÜKEMMEL

 

ALÇAK:

1-TERBİYESİZ 2-SEVİYESİZ 3-YÜKSEK OLMAYAN

 

ALIK / ALUK:

1-SAF 2- APTAL 3- SERSEM VE BUDALA

 

ALİGOPTER:

HELİKOPTER

 

ALEKTRİK:

ELEKTRİK

 

ALEN:

1-DUR 2- BEKLE

 

ALEŞ:

DUR

 

ALEŞKERE:

ALENEN AÇIKÇA

 

ALENGİRLİ:

1- GÖSTERİŞLİ VE FİYAKALI 2-KARIŞIK VE DOLAMBAÇLI

 

ALEH:

1- KARŞI OLMA 2- ZIT VE TERS 3-ALEYHTE

 

ALGEL:

AL GETİR

 

ALLAK BULLAK:

1-KARMA KARIŞIK 2- ALT ÜST OLMUŞ

 

ALM A:

1-ELMA 2-BIRAK

 

ALNAÇ:

HER HANGİ BİR ŞEYİN ÖN TARAFI 

 

ALİMALLAH:

1-YEMİN ETMEK 2-SÖZ VERMEK

 

ALTUN:

ALTIN

 

AMANHERİ:

AMAN BE

 

AMET:

AHMET

 

AMANİİN:

AMAN ALLAH ANLAMINDA ALAYLI İFADE

 

AMUCA:

AMCA

 

ANACUUM:

HAYRET VE ŞAŞIRMA

 

ANCA:

1-ŞİMDİ 2- ANCAK 3- ÖYLESİNE 4-  O KADAR ÇOK Kİ 5-DEVAMLI

 

ANAÇ:

1- İŞİN KURNAZLIĞINDA USTA OLAN 2- YILLANMIŞ

 

ANADAN GÖDEN:

ÇIRIL ÇIPLAK

 

ANADUT:

BİÇİLEN OT VEY TAHIL SAPLARINI TOPLAMAYA YARAYAN ÜÇ DALLI ALET

 

ANETDER:

ANAHTAR

 

ANDAL:

1-BİR DÖNÜMÜN YARISI 2- EVLEK

 

ANDAVALLU:

1- İŞ BİLMEZ BECERİKSİZ 2- ŞAŞKIN

 

ANGUT:

1-AKILSIZ. 2-SALAK 3-ENAYİ

 

ANNAÇ:

KARŞISI

 

ANIŞDUMAK:

1-ÇAKDIRMADAN SORUP ARAŞTIRMAK 2-DOLAYLI YOLDANANLATMAK

 

ANIZ:

BİÇİLEN EKİNİN TOPRAK ÜSTÜNDE KALAN KÖK KISMI

 

AP AK/AP AKÇA:

BEMBEYAZ

 

APARDUMAN:

APARTMAN

 

APOLYA:

HOPARLÖR

 

APIŞIP GALMAK:

1-ÇOK ŞAŞIRMAK, 2- ŞOK OLMAK

 

ARABA İŞLETMEK:

ARABAYI ÇALIŞTIRMAK

 

ARAN:

TÜTÜN KURUTMA ASKISI

 

ARDAK:

1-ÇÜRÜMÜŞ VEYA ZAYIF AĞAÇ 2-HASTA 3-BETİ BENZİ SOLMUŞ

 

ARASTAK:

TAVAN ARASI

 

ARGAÇ:

ÇUL VE CECİM DOKURKEN DOKUMANIN EN LEMESİNE ATILDIĞI İP YUMAĞI.

 

ARİİY:

KORKUNÇ VE İĞRENÇ

 

ARU:

1- ARI 2-TEMİZ

 

ARMUD:

ARMUT

 

ARTUK:

1-YEMEK ARTIĞI 2- HER HENGİ BİR ŞEYDEN KALAN KISMI

 

ASES Mİ?

GERÇEK Mİ?

 

ASGELİNİ:

SİNCAP

 

AŞ:

1-ÇORBA 1-ATLAMAK 3-YİYECEK İÇECEK

 

AŞBOĞAZ:

DÜĞÜNÜN İLK GÜNÜ OĞLAN EVİNİNDEN KIZ EVİNE GİDEN YİYECEK İÇECEK

 

AŞANE/AŞEVİ:

1-YEMEK YAPILAN EV 2-MUTFAK

 

AŞŞA:

AŞAĞI

 

 

 

ATİLA

ATİLLA

 

ATGU:

1-ATKI 2-ŞAL

 

ADLEN:

ADNAN

 

ATUNTU:

1-İTİLİP KAKILMIŞ VEDIŞLANMIŞ 2-ATILMIŞ OLAN

 

AVRAT

1-KADIN 2- ERKEKEĞİN EŞİNE HİTABI

 

AVARE:

1-BOŞ 2- İŞSİZ GÜÇSÜZ

 

AVEYİT:

NİŞAN VE DÜĞÜNE GÖTÜRÜLEN HEDİYE

 

AVLU:

EVİN ÖNÜNDEKİ DUVARLA ÇEVRİLİ BAHÇE YÂDA BOŞ ALAN

 

AVLUGAPI:

EV VE BAHÇENİN TAHTADAN YAPILMIŞ DIŞ KAPISI

 

AURT:

BOĞAZ

 

AVUL UVUL:

1- DİL DOLAŞMASI 2- EVELEYE GEVELEYE KONUŞMAK

 

AVUTMAK:

1-TESELLİ ETMEK2-OYALAMAK

 

AVUZ:

YAVRULAYAN HAYVANLARIN İLK SÜTÜ

 

AYAK TOPU:

FUTBOL

 

AYAKYOLU:

1-TUVALET 2-  HELÂ. 3- YÜZNUMARA

 

AYAN:

AÇIK VE SEÇİK

 

AYAZ:

SOĞUK HAVA

 

AYARSUZ:

1- AYARI BOZUK 2- HAFİF MEŞREP

 

A’ YEL:

GÜNEYDEN VEYA GÜNEYBATIDAN ESEN SICAK VE NEMLİ YEL

 

AYÇİÇE/AYGÜLÜ:

AYÇİÇEĞİ

 

AYMAK:

ANLAMAK VE KENDİNE GELMEK

 

AYŞA:

AYŞE

 

AYU:

1- AYI 2-KABA ADAM

 

AZU:

1-AZI DİŞ 2-BÜYÜK OLAN

 

AZUK

YİYECEK NEVALE

 

 

 

 

B

 

 

BACİ:

KIZ KARDEŞ

 

BADAL / BEDEL:

1- BASAMAK 2-MERDİVEN

 

BADİ:

 KAZ VE ÖRDEK YAVRUSU

 

BAĞ:

1-ÜZÜM VE MEYVE BAHÇESİ 2-AYAKBAĞI 3-BAĞLANMIŞ EKİN BALYASI

 

BAĞIR:

1-GÖĞÜS 2-YÜKSEK SESLE KONUŞMASINI İSTEMEK3-YAMAÇ

 

BAĞUL:

  1- VALİZ 2- ÇANTA

 

BAĞURSAK:

BAĞIRSAK

 

BAĞANE / BAĞNE?

BANA NE?

 

BAHA:

1-FİYAT 2-PAHALI

 

BAKRAÇ:

BAKIRDAN YAPILMIŞ SU KOVASI

 

BALA/BALAM:

ÇOCUK VEYA YAVRU

 

BALAK:

MANDA/KÖMÜŞ YAVRUSU

 

BALDIRCAN:

PATLICAN

 

BALDUZ:

BALDIZ

 

BAMİYE:

BAMYA

 

BANDİK:

ŞALVAR

 

BANDUMAK:

1-BANDIRMAK, 2- BATIRMAK

 

BANMAK:

BATIRMAK

 

BANNAK:

PARMAK

 

BAŞARITMAK:

1-ÇOK KONUŞMAK 2-BİR KONUYU UZATMAK

 

BAŞŞAK:

MAHSÜLÜN ARTAKALANLARINDAN TOPLAMAK

 

BATAK:

1-BATAKLIK YER 2-BİR TÜR KUMAR OYUNU

 

 

 

BATIK:

1-İFLAS ETMİŞ TÜCCAR 2-BATMIŞ

 

BAYRAMLIK:

GELİN, DAMAT VE ÇOCUKLARA ALINAN BAYRAMLIK GİYSİ

 

BAYRAM OTU:

IRMAK KENARLARI VE ÇEVİLLİ YERDE YETİŞEN BİR OT ÇEŞİDİ

 

BAYTAR:

VETERİNER

 

BAZLAMA:

SAÇ EKMEĞİ

 

BED/BEDBİN:

KÖTÜ HUYLU VE ÇİRKİN

 

BEDEL:

1 -MERDİVEN 2- DEĞER 3- FİYAT 4-KARŞILIK

 

BEDİRİYE:

BEDRİYE

 

BEHLEMEK:

1-SÖZLEŞMEK 2- KAPARO 3- ANTLAŞMA

 

BEK:

1-SERT 2-KIR 3-YOKUŞ

 

BEKMEZ:

PEKMEZ

 

BEKNİ:

1-AHIRDAKİ HAYVAN YEMLEME YERİ 2-YEMLİK

 

BEKSİMET:

1-FIRIN KUSU EKMEK 2-KURUMUŞ EKMEĞİN BUHARLA YUMUŞATILMASI

 

BEKÜŞTÜMEK:

SAĞLAMLAŞTIRMAK

 

BEL:

TARLA VEYA BAHÇE TOPRAĞI KARIŞTIRMAK İÇİN KULLANILAN ALET

 

BELEMEK:

BEBEĞİ BEŞİĞE YATIRARAK BAĞLAMAK

 

BELENMEK:

YERDE YUVARLANARAK ÜST BAŞIN TOZ TOPRAK OLMASI

 

BELERTMEK:

GÖZÜNÜ İYİCE AÇARAK KIZGIN VE  SERT ŞEKİLDE  BAKMAK

 

BELEŞ:

BEDAVA KARŞILIKSIZ

 

BELGÜZAR:

BERGÜZAR

 

BELLEMEK:

1-KÜREKLE TOPRAĞI ALT ÜST ETMEK 2-ÖĞRENMEK

 

BELLÜ:

1- BİLİNEN 2- BELİRLENMİŞ 3- BELLİ

 

BELÜRSÜZ:

1-BELİRSİZ 2- BİLİNMEYEN

 

BENİZ:

YÜZ VE SİMA

 

BERDELÂCUZ:

MARTTAKİ KOCA KARI SOĞUKLARI

 

BESBELLİ:

BELLİ Kİ HER HALDE

 

BETİ BENZİATMAK:

KORKUDAN YÜZÜN KIZARMASI VEYA SARARMASI

 

BEYGİR:

AT VEYA KATIR

 

BEYNAMAZ:

NAMAZ KILMAYAN

 

BEYTAMBAL:

1- UFAK TEFEK YARAMAZLIK EDEN YARAMAZ 2- AĞIR VE UYUŞUK

 

BEZİK:

1-USANMIŞ 2-BIKMIŞ

 

BİCİMCİK:

1- UFACIK 2- MİNİK 3- ÇOK AZ VE KÜÇÜK BİR PARÇA

 

BICKI:

AĞZI TESTERE DİŞLİ KÜÇÜK BIÇAK

 

BICILGAN:

1-ÇIBAN 2-  EL İLE AYAK PARMAKLARI ARASINDAKİ ÇIKAN YARA

 

BIDIK:

KÜÇÜK KISA BOYLU

 

BILLIK BILLI K:

TOMBUL VE ETLİ BUTLU

 

BIKÇI:

TESTERE

 

BILDIR:

GEÇEN YIL/GEÇEN SENE

 

BIRAKHERİ:

YAPMA BIRAK

 

BIYIL:

BU YIL/BU SENE

 

BITIRAK:

DİKENLİ OT

 

BIZDIK:

1-KISA BOYLU 2- KÜÇÜMEN ÇOCUK

 

Bİ:

BİR

 

BİCİ:

1-CİCİ 2-YENİ

 

Bİ CİMCİK:

1-ÇOK KÜÇÜK 2- ÇOK AZ

 

BİDAA:

1- BİR DEFA DAHA 2- YENİDEN

 

BİDENE:

1-BİR TANE 2-TEK

 

Bİ DIKIM:

1-BİR LOKMA 2-ÇOK AZ

 

BİDİNNAK:

1- KÜÇÜK BİR PARÇA 2- ÇOK AZ

 

BİDON:

PLASTİK SU KABI

 

BİGAYDEKİ:

1-TUTUM 2- .DAVRANIŞ 3-  TAVIR ALMA 4 – KENDİNİ BEĞENMİŞLİK

 

 

 

Bİ GIDIM:

AZICIK

 

Bİ GISIM:

BİR AVUÇ

 

BİLADER/BİRADER:  

ERKEK KARDEŞ

 

BİLDÜK:

1- BİLDİK 2-  TANIŞ 3- TANIDIK

 

BİLEKİ:

1-ÜZERİNDE EKMEK PİŞİRİLEN OCAK TAŞI 2-  KÜLDE PİŞİRİLEN EKMEK

 

BİRGÜN:

ÖBÜR GÜN

 

BİSÜRGEÇ:

EKMEK –BÖREK PİŞİRMEKTE KULLANILAN YASSI ÇEVİRME MAŞASI

 

BİŞİ:

SACDA PİŞİRİLEN İNCE YAĞLI EKMEK

 

BİYOL:

BİR KERE

 

BOÇA:

POĞAÇA

 

BODUÇ:

1- AĞAÇTAN SU TESTİSİ 2- KISA VE ŞİŞMANCA

 

BOĞAZSAK:

OBUR

 

BOĞOCE:

BU GECE

 

BOĞEZ:

1- BU KEZ 2- BU DEFA 3- BU SEFER

 

BOĞÜN/BÖĞÜN:

BU GÜN

 

BOHÇA:

İÇİNE GİYSİ VEYA AZIK KONULAN BEZ

 

BORANULU:

SARIMSAKLI VE YOĞURTLU YEMEK

 

BOSLU:

BOYLU

 

BOSDAN/BOSTAN:

1-KARPUZ 2-BAHÇE

 

BOSDANLIK:

1 - KARPUZ KAVUN VE SEBZE TARLASI 2-BAHÇE YÂDA SEBZELİK

 

BOYNA:

1-  SÜREKLİ 2-  DEVAMLI 3- HEP AYNI ŞEKİLDE

 

BOYDAK:

1-TEK BAŞINA 2-AVARE 3- AYLAK 4-AMAÇSIZCA BOŞU BOŞUNA

 

BOYUNBAĞI:

1-ATKI-KAŞKOL 2-KRAVAT

 

BOYUNDURUK:

HAYVANLARININN BOYUNLARINA TAKILIP BİRLİKTE ÇALIŞMALARINII SAĞLAYAN ALET

 

BOZ:

1-SÜRÜLMEMİŞ VEYA EKİLMEMİŞ TARLA 2-ÇORAK VE VERİMSİZ

 

BÖBÜRLENMEK:

1 – ÖĞÜNMEK 2- ÜSTÜNLÜK TASLAMAK

 

BÖCÜK:

BÖCEK

 

BÖĞET:

1 -  SU TUTMAK İÇİN HARKLARA YAPILAN SET 2- GÖLCÜK 3 – BENT

 

BÖĞRÜLCE:

FASULYE

 

BÖĞÜR:

1- GÖĞÜS 2- YOKUŞ

 

BÖĞÜRMEK:

ACIYLA BAĞIRMAK 3-YAMAÇ

 

BÖN:

BUDALA VE SAF

 

BÖRTMEK:

1-SUSUZLUKTAN YANMAK VE DUDAKLARI ÇATLAMAK 2-SICAKTAN BUNALMAK

 

BÖRTÜBÖCÜK:

BÜYÜK KÜÇÜK TÜM HAŞERELER

 

BÖYÜKLENMEK:

ÖVÜNMEK

 

BU DAY:

BUĞDAY

 

BUNCULAYIN:

BUNUN GİBİ

 

BU YANNI:

BU TARAF

 

BU YIL:

BU SENE

 

BUYMAK:

ÜŞÜMEK VE DONMAK

 

BUZAĞU:

SÜTTEN KESİLMEMİŞ SÜT EMEN HAYVAN YAVRUSU 

 

BUZALACI:

DOĞUM YAPACAK HAYVAN

 

BÜBER:

BİBER

 

BÜG /  BÜK

1- ÇALISI VE DİKENİ BOL OLAN YER 2- BÖĞÜRTLEN

 

BÜĞE / BUVE:

İNEK-DÜVE

 

BÜNELEK/BÜĞELEK:

1- KENE 2- YAZIN HAYVANLARI ISIRAN İRİ SİNEK

 

BÜNGÜLDEMEK:

1- KAYNAMAK 2-  YERİNDE DURAMAMAK

 

BÜRGÜN:

YARINDAN SONRA

 

BÜRÜK:

1- BAŞÖRTÜSÜ 2-KADINLARIN ÖRTÜNMEK İÇİN KULLANDIĞI ÇARŞAF

 

BÜŞÜMEK:

PİŞİRMEK

 

BÜZÜK:

1 -KALÇA.  2-  KIÇ 3-  POPO

 

 

 

 

C

 

 

CAA:

KÖY EVLERİNDE BANYO YAPILAN YER

 

CABBAR:

1-FEDAKÂR 2-ATILGAN

 

CABLAMA:

1-KAPI KENARINA VE TAVANA ÇAKILAN ÇITA 2-UZUN VE KALIN KERESTE

 

CADALOZ:

ÇOK KONUŞAN HUYSUZ VE ŞİRRET 

 

CAF CA F:

1- GÖSTERİŞ 2- ŞATAFATLI VE ŞİRRETLİ

 

CAĞ: 

LAVABO BULAŞIK VE EL YIKAMA YERİ 2- KORKULUK VE PARMAKLIK

 

CAĞLIK: 

BULAŞIK VE EL YIKAMA YERİ

 

CAHIL:

1-GENÇ 2-CAHİL

 

CALAK:

OLMAMIŞ KÜÇÜK KARPUZ KAVUN

 

CALAZ:

BİÇİLMİŞ EKİN VE MISIR SAPLARI

 

CAM:

PENCERE

 

CAMAL:

CEMAL

 

CAMİLE

CEMİLE

 

CANDARMA/CENDERME:

JANDARMA

 

CAR CAR:

1- GEVEZE VE YÜKSEK SESLE KONUŞAN

 

CAVİDEN:

CAVİDAN

 

CAYMAK:

VAZGEÇMEK

 

CAZU:

1-CADI 2-YARAMAZ KIZ 3- GEÇİMSİZ OLAN VE KÖTÜLÜK YAPAN KADIN

 

CEBELLEŞMEK:

1- AĞIZ MÜNAKAŞASI. 2-  ÇEKİŞMEK 3 - UĞRAŞMAK

 

CEMBER /CENBER:

1-KADIN BAŞÖRTÜSÜ 2-YAZMA 3-DAİRE 4 YUVARLAK

 

CECİM/CİCİM:

ELLE DOKUNAN KİLİM

 

CEMEK:

ÖĞEN DEREYE TAKILAN ÇAMUR SİLECEĞİ 2-KÜÇÜK ÇAPA

 

CENEBET:

1-CÜNÜP 2-PİS KÖTÜ VE HOŞLANILMAYAN

 

CENTE:

ÇANTA

 

CEREK:

1- SIRIK 2- İNCE UZUN AĞAÇ 3-MERTEK

 

CERYAN/CEYRAN:

1- ELEKTRİK 2-İKİ AÇIK YERDEN ESEN RÜZGAR

 

CETON:

JETON

 

CEVÜZ:

CEVİZ

 

CIBARTMAK:

ÇOK DÖVMEK

 

CIBIR:

1- FAKİR PARASIZ 2-  ÇIPLAK 3- CILIZ 4-  GELİŞMEMİŞ

 

CIDDIK: 

ÇOCUKLAR VE HAYVANLARIN KOŞUP TEKME ATARAK OYUN OYNAMASI

 

CILBAK:

ÇIPLAK

 

CILBAN:

1-BEZELYE 2-SOYUN

 

CILGA:

1-DAĞ YOLU 2-  PATİKA YOL 3- İZ

 

CILK:

1- BOZUK VE KOKMUŞ 2- SÖZÜNDE DURMAYAN 3- İRİN 4-SULU VE CIVIK

 

CILMAK:

1-VAZGEÇMEK 2-SÖZÜNDE DURMAMAK 3-OYUN BOZMAK

 

CILIZ:

ZAYIF

 

CIMBIRT:

KARPUZU ÜÇGEN ŞEKLİNDE KESEREK OLUP OLMADIĞINA BAKMAK

 

CINGAR:

KAVGA VE GÜRÜLTÜ

 

CINGI:

ATEŞ KIVILCIMI

 

CIPCIBIR:

1-ÇIRIL ÇIPLAK 2 - HİÇBİR ŞEYİ OLMAYAN

 

CIRCIR:

1-FERMUAR 2- DIR DI R

 

CIRCIR BÖCEĞİ

 AĞUSTOS BÖCEĞİ CIRLAVUK

 

CIRIK:

1-EZİLMİŞ 2- BOZULMUŞ

 

CIRGIT:

ÇEKİRGE

 

CIRMAK:

1- TIRNAK 2-TIRNAKLA İZ YAPMAK

 

CIRMALAMAK:

TIRNAKLAMAK

 

CIRTATAN:

1-GELİNCİK OTUNA BENZER BAŞAKLARI OLUNCA SIKILDIĞI ZAMAN TOHUM VE SU FIŞKIRAN VE İT BOSTANI DENİLEN BİR BİTKİ  2- KÜÇÜK DOMATES

 

CIVIK:

1-ŞIMARIK 2- FAZLA SULU VE KATI OLMAYAN

 

CIVITMAK:

CİDDİYETİ KAYBETMEK

 

CIZLAK:

1-MISIR EKMEĞİ 2-SAC VE TAVADA CIVIK HAMURDAN YAPILAN YAĞLI EKMEK

 

CİBİNLİK:

SİNEKLERDEN KORUNMAK İÇİN YAPILAN TÜL ÇADIR

 

CİBİLİYETSİZ:

SOYSUZ YARAMAZ

 

CİBERMEK:

1 ŞIMARIKLIK 2- SULULUK

 

 

CİBERÜK:

1 ŞIMARIK 2- .SULU 3-HAFİF MEŞREP

 

CİCİK:

MEME

 

CİCİL:

KÜÇÜK TANELİ

 

CİCLİ BİCİLİ:

SÜSLÜ PÜSLÜ

 

CİCİLİ BÜCÜLÜ:

RENGÂRENK ALLI MORLU

 

CİCİM:

1-SEVGİLİM 2-KİLİM

 

CİER:

CİĞER

 

CİĞERE:

SİGARA

 

CİLET:

1-JİLET 2- ÇOK İNCE VE KESKİN

 

CİMBİ:

KÜÇÜK ÜZÜM SALKIMI

 

CİMBEK:

AÇIKGÖZ SEVECEN ÇOCUK

 

CİMCİME:

KÜÇÜK VE SEVİMLİ

 

CİMCÜK:

ÇİMDİK

 

CİMCÜKLEMEK:

ÇİMDİK ATMAK.

 

CİMİN:

1-KÜÇÜK SİNEK 2-TATARCIK

 

CİMNASTİK:

JİMNASTİK

 

CİNBEK:  

1- CİNGÖZ 2- SEVİMLİ VE AÇIKGÖZ ÇOCUK 3-BİR ÇEŞİT KUŞ

 

CİNGENE:

ÇİNGENE

 

CİNİ:

SARIMSAK DİŞİ

 

CİP:

JİP

 

CİVEK:

AŞISIZ YABANİ ÜZÜM

 

COF COFLU:

HER HALİYLE İYİ VE GÜZEL

 

COKEY:

1-JOKER 2- AT BİNİCİSİ

 

COMBA:

1- MANDA YAVRUSU 2 - İRİ YARI ADAM

 

COR:

1- LAF 2- SÖZ 3- FITIK

 

CORUK:

ZAYIF VE BOZUK

 

COŞDAK:

1-ÇOK KONUŞAN 2- NEŞELİ

 

CÖLE:

JÖLE

 

CUĞUL / CUVUL:

BİÇİLİP BAĞLANMIŞ EKİN VEYA ÜRÜNLERİNİN ÖBEK ÖBEK TOPLANMASI

 

CULA:

KARGA YAVRUSU

 

CULUK:

HİNDİ

 

CÜCÜK:

CİVCİV

 

 

 

 

Ç

 

 

ÇAA/ /ÇAĞA:

1-ÇOCUK 2-BEBEK 3-  EVLAT

 

ÇAĞ

1-DEVİR 2-ZAMAN 3-DÖNEM

 

ÇAĞLA:

HAM VE OLMAYA YAKIN MEYVE

 

ÇAKIR:

MAVİ GÖZLÜ

 

ÇAKMAK:

1-ANLAMAK 2-SİGARA YAKACAĞI 3-TOKAT ATMAK

 

ÇALACAK:

YOĞURT MAYASI

 

ÇALGARA:

ÇALKARA

 

ÇALKAMA:

YOĞURT VE MEYVE EZMELERİNİ KARIŞTIRARAK YAPILAN İÇECEK.

 

ÇALMAK:

1-YOĞURT MAYALAMAK 2-HIRSIZLIK YAPMAK

 

ÇALU:

ÇALI 

 

ÇALUNTU:

YOĞURT

 

ÇANGAL:

1-KÖPEK TASMASI 2- EĞRİ BÜĞRÜ

 

ÇAPUT:

1-  BEZ 2- ESKİ KUMAŞ PARÇASI 3 -PAÇAVRA

 

ÇAPULCE:

1-KABA DERİDEN YAPILAN UCU SİVRİ AYAKKABI 2- ÇARIK

 

ÇAPULCU:

1-AYAKTAKIMI 2- KÖTÜ VE PİS

 

ÇARDAK:

1-SALON 2- AHŞAP EVLERDE DIŞARIYA BAKAN ÇIKINTILI OTURMA YERİ

 

ÇARUK:

TEK PARÇA DERİDEN YAPILAN BİR ÇEŞİT AYAKKABI

 

ÇATAK:

1- İKİ YOL AYRIMI/KAVŞAĞI 2- AĞAÇ DALLARININ BİRLEŞTİĞİ YER

 

ÇATLAK:

1-AKLI AZ 2-YARIK 3-ÇATLAMIŞ

 

 

ÇATMAK:

1- YETİŞİP YAKALAMAK 2- TESADÜFEN KARŞILAŞMAK 3-SATAŞMAK

 

ÇAYNIK:

ÇAYDANLIK

 

ÇEBİŞ:

OĞLAKTAN BÜYÜK KEÇİ

 

ÇEÇ: 

TANELİ VE SAPLI SAMANIN SAVRULMAK ÜZERE TAPANLA ÇEKİLEREK YIĞILMASI

 

ÇEĞİL:

TARLA, DERE VE IRMAK KENARINDAKİ İRİLİ UFAKLI TAŞLI KUMLU YER

 

ÇEKÇEK:

EL ARABASI

 

ÇEKİŞMEK:

SÖZLÜ KAVGA ETMEK

 

ÇEKÜÇ:

ÇEKİÇ

 

ÇELERME:

MORARMA

 

ÇELPEŞÜK:

KARMAŞIK İŞLER

 

ÇELTİK:

KABUĞU AYIKLANMAMIŞ PİRİNÇ

 

ÇENE:

1- KÖŞE BAŞI 2- AĞZI AÇIP KAPAYAN KISIM

 

ÇENEZEK /ÇENEBAZ:

ÇOK KONUŞAN

 

ÇENGEL:

EĞRİ AĞAÇ VE EĞRİ DEMİR

 

ÇENTİK:

1-BIÇAKLA İZ BIRAKMAK 2-KERTİK 3- ÇİZİK

 

ÇENÜLEMEK:

KÖPEKLERİN ACI ACI HAVLAMASI

 

ÇEPİL:

ÇOKBİLMİŞ

 

ÇEPÜKÇİPÜK:

ALKIŞ

 

ÇER ÇÖP:

1- SÜPRÜNTÜ HALİNDEKİ DÖKÜNTÜLER 2- ÇALI ÇIRPI KIRINTISI

 

ÇEREZ:

1-LEBLEBİ 2-KURUYEMİŞ

 

ÇETEN:

KAĞNILARIN ÜSTÜNE YÜK TAŞIMAK İÇİN AĞAÇTAN ÖRÜLEREK YAPILAN SEPET

 

ÇIĞIRMAK:

ÇAĞIRMAK

 

ÇIKI: 

BOHÇA

 

ÇIKRIK:

1-YÜN EĞİRMEKVE YÜNDEN İPLİK YAPMAYA YARAYAN ALET 2-DÖNEN SİLİNDİR

 

ÇIRPI:

1-KÜÇÜK 2-KISA 3-KÜÇÜK ÇALI

 

ÇIT ÇIT:

BİR BİRİNE GEÇMELİ METAL TUTTURMALIK

 

ÇITAK:

1-YAKIŞIKLI 2-ŞIK VE GÜZEL GİYİNEN

 

ÇITLAK:

1-ATEŞTEN SIÇRAYAN KÜÇÜK KIVILCIM 2-ÇABUK KIRILACAK ŞEKİLDE OLAN

 

ÇITURUK

1-KIVIRCIK SAÇLI 2-KARIŞIK

 

ÇİDEM:

1-ÇİĞDEM 2-ÇİĞDEM ÇİÇEĞİ 2-ÇEKİRDEK

 

ÇİĞİN:

OMUZ

 

ÇİĞİT

MEVYE ÇEKİRDEĞİ

 

ÇİLTE:

HAYVAN YÜKÜ BAĞLAMA İPİ

 

ÇİMME:

YIKANMA 

 

ÇİMMELİK:

BANYO YAPILAN YER

 

ÇİPİL:

ODUN KIYMIKLARI VEYA ODUNUMSU KÜÇÜK BİTKİ PARÇASI

 

ÇİSİL:

İNCE VE YAVAŞ YAĞAN YAĞMUR

 

ÇİPİŞ:

GÖZ ÇAPAĞI

 

ÇİRŞEF:

1-KAVGACI 2- EDEPSİZ 3- TERBİYESİZ KÖTÜ HUYLU GEÇİMSİZ

 

ÇİT:

1- DUVAR 2-  TEL VE AĞAÇLA YAPILAN SET 3-BAHÇE KORUMA SİYECİ 4-ÇİFT İKİ

 

ÇİTİL:

1- KIZAN, 2- KIZGIN 3 –BELALI 4- KAVGACI VE GEÇİMSİZ

 

ÇİTİMEK:

1-BİRBİRİNE SÜRTEREK YIKAMAK 2-SIKILAŞTIRMAK

 

ÇİY OLMAK:

HAMLAMAK

 

ÇOMAK:

1-   SOPA 2-  DEĞNEK

 

ÇON:

SITMA HASTALIĞI

 

ÇOR:

ÇOK TUZLU

 

ÇOTUK /  ÇOTUL:

AĞACIN ANA DALIYLA GÖVDESİNİN AYRILDIĞI YER

 

ÇÖÇELENMEK:

 BOŞA VAKİT GEÇİRMEK

 

ÇÖĞMEK:

1-KÜÇÜK ÇİŞ ETMEK 2-ÜSTÜNE YÜKLENMEK

 

ÇÖMÇE:

BULGUR KARIŞTIRILAN TAHTA KEPÇE

 

ÇÖMELMEK:

OTURMAK

 

ÇÖRDÜK:

YABANİ ARMUT VEYA KÜÇÜK ARMUT

 

ÇÖTE:

1- FASULYE VEYA DOMATES SIRIĞI 2-ARSIZ ÇOCUK 3- YİĞİT

 

ÇUKA/ÇUHA:

KEÇEDEN YAPILAN ÖZEL ÇOBAN GİYSİSİ

 

ÇUL:

1- YÜNDEN YAPILAN VE YERE SERİLN EL DOKUMASI KİLİM

 

ÇÜŞ:

AT VE EŞEKLERİ DURDURMAK İLE YAKIŞIKSIZ BİRDAVRANIŞA SÖYLENEN SÖZ

 

 

 

 

                                          D

 

 

DA:

1-SÖYLENEN SÖZÜ GÜÇLENDİRME VURGUSU 2-DAHA ORADA

 

DADANMAK:

BİR ŞEYE ALIŞMAK

 

DAĞ:

ORMAN

 

DAĞRE/ DARE/ DAYİRE

1- DAİRE 2- ÇEVRE VE ETRAF

 

DAĞUM  / DAUN:

 KÜÇÜK SİYAH VE SARI MEYVELERİ YENİLEN BİR AĞAÇ

 

DAHRA:

TAHRA

 

DAKILMAK:

1-SATAŞMAK 2-ŞAKALAŞAMAK3-TAKILMAK

 

DAL:

1- OMUZ 2 -AĞAÇ KOLU 

 

DALAŞMAK:

KAVGA ETMEK

 

DALLAMAK:

ATMAK VEYA FIRLATMAK

 

DAM:

1-AHIR 2- HAYVAN BARINAĞI 3- EŞLİK EDEN KADINVEYA ERKEK

 

DANGADAK:

ANİDEN VEYA APANSIZ

 

DANGALAK:

1- UKALA 2- KENDİNİ BEĞENMİŞ 3- PATAVATSIZ 4-AKILSIZ VE DÜŞÜNCESİZ

 

DANGIL DUNGUL:

KONUŞMASI VE DAVRANIŞLARI KABA

 

DARA:

1-FİRE 2- BİR ŞEYİN DOLUSU ALINDIKTAN SONRAKİ BOŞ HALİ

 

DARABA:

1- AHIRDAKİ HAYVANLARI BİRBİRLERİNDEN AYIRAN ENGEL 2- DANALIK

 

DARALMAK:

1-SIKILMAK 2-KÜÇÜLMEK

 

DARLANMA:

SIKINTIDAN BUNALMAK

 

DARI  / DARU:

MISIR

 

DARI DARINA:

1- UCU UCUNA 2-  ZORAKİ GÜÇLÜKLE

 

DASTAR:

1- HAMUR DÖKÜLEN BEZ ÖRTÜ 2-  SOFRA BEZİ 3-YÜNLÜ KILLI DOKUMA KİLİM

 

DAŞ:

TAŞ

 

DAŞOVA:

TAŞOVA

 

DAVAR:

KEÇİ VE KOYUN SÜRÜSÜ

 

DAVŞAN:

TAVŞAN

 

DAYAK: 

1-DESTEK 2- PAYANDA 3-DÖVMEK

 

DEBELENMEK:

1-TEPİNMEK2-ŞUURSUZCA HAREKET ETMEK

 

DECCAL:

1-YARAMAZ 2- FESAT 3- KIYAMETE YAKIN ÇIKACAĞINA İNANILAN YALANCI

 

DEDAHA/DEYDA:

İŞTE ORADA

 

DEDESAKALI:

 YENİLEN BİR ÇEŞİT OT TÜRÜ

 

DEDÜTTÜMEK:

SÖYLETMEK

 

DEF:

TEF

 

DEĞDÜMEK:

1-DEĞDİRMEK 2-DOKUNMAK 3-TEMAS ETTİRMEK

 

DEĞMEN /  DEMEN:

1-DEĞİRMEN 2-DOKUNMAYIN

 

DEH DEH:

AT VE EŞEKLERE HAREKET ETMESİ İÇİN SÖYLENEN SÖZ

 

DEKMÜK:

TEKME ATMAK

 

DELÜK:

DELİK

 

DEME:

1-:SÖYLEME2- DEMEK 3-AĞIT 4-ŞAŞIRMA

 

DEMECE:

1-MANİ 2- TÜRKÜ VE AĞIT

 

DEMİN:

AZ ÖNCE

 

DENE:

1- BUĞDAY 2- TANE

 

DEPPOY:

1-   DEBBOY 2-SU DEPOSU 3-DEPO 4-YIĞINAK

 

DEPMEK:

1-AYAKLA VURMAK2-HAYVANLARIN ARKA AYAKLARIYLA VURMASI

 

DEPÜK:

1- KURU YER 2-ÇİFT AYAKLA TEKME ATMAK

 

DEPİNMEK:

ZIPLAMAK

 

DESTE:

1-BİÇİLEN EKİN VE OTLARIN BİR ARADA BAĞLANMASI 2-  AYNI TÜRDEN 10’LUK KÜME

 

DESDİ:

TESTİ

 

DESENE:

SÖYLESENE

 

DEYYUS:

EŞİ VE YAKINI OLAN KADININ NAMUSSUZLUĞUNA SESSİZ KALAN

 

DIĞDIĞININ DIĞDISI:

UZAK AKRABA

 

DIĞIL:

1-KÜÇÜK KALİTESİZ MEYVE 2-KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN YUVARLAK DIŞKILARI

 

DIKIM:

1- LOKMA 2-KÜÇÜK EKMEK PARÇASI

 

DIKMAK:

ZORLA BİR YERE YERLEŞTİRMEK

 

DIKINMAK:

1- YEMEK 2- YİYECEK ATIŞTIRMAK

 

DIRIK:

1-İNCE VE ZAYIF 2-SISKA

 

DIRLAMA:

1-GEVEZE 2-KÖPEK ÜRMESİ

 

DIRMUK:

TIRMIK

 

DİBEK: 

HAVAN

 

DİDİKLEMEK:

1- PARÇALARA AYIRMAK 2-ARAŞTIRMAK

 

DİKELMEK:

1-KARŞI DURMAK 2-AYAKTA BEKLEMEK

 

DİKİLMEK:

1- AYAKTA DURMAK 2- TAKLA ATMAK

 

DİLLÜK EDEMEMEK

1-ANLAŞAMAMAK 2-BİRARADA OLAMAMAK3-GEÇİNEMEMEK

 

DİLLÜKSÜZ:

1-GEÇİMSİZ 2-ANLAYIŞSIZ 3-YARAMAZ VE ZOR ANLAŞILAN

 

DİNGÜLLÜ:

GENELLİKLE BAKIRDAN YAPILAN AĞZI KAPAKLI TABAK

 

DİREK:

1-SÜTUN 2-DOĞRU

 

DİREN:

1-DİRGEN 2-KARŞI KOY 3- İNAT ET

 

DİRGEN:

BİÇİLEN TAHIL VE OTLARI TOPLAMAYA YARAYAN ÇATALLI TARIM ALETİ

 

DİNELMEK: 

AYAKTA DURMAK

 

DİNGİLDEK:

1-EĞRETİ VE ÇOK UÇTA DURAN

 

DİŞEMEK:

KESİCİ ALETLERİN AĞZINI YONTARAK KESKİNLEŞTİRMEK

 

DİTMEK:

1-KÜÇÜK PARÇALARA AYIRMAK 2-  YÜN VE PAMUKLARI KABARTMAK

 

DODALİK:

TEPELİ ÇALI KUŞU

 

DOLAMA:

1-SARMAK 2- PARMAKLARDA OLUŞAN AĞRILI ŞİŞLİK 3-BELE SARILAN KUŞAK

 

DOLAŞMAK:

1-GEZMEK 2-KIZ VE ERKEĞİN KUR YAPMASI

 

DOLAŞUK:

1-DOLAŞMIŞ 2- KARIŞIK

 

DOMBALAK:

1-TAKLA ATMAK2-TERSYÜZ ETMEK

 

DOMUŞMA:

KÜSMEK VEYA SURAT ASMAK

 

DON:

1-İÇ ÇAMAŞIRI 2-GİYSİ 3- SOĞUK VE BUZ TUTMUŞ

 

DONMAK:

ÜŞÜMEK

 

DONUZ:

DOMUZ

 

DOZER:

GREYDER

 

DÖĞER BİÇER:

BİÇER DÖĞER

 

DÖMBELEK:

DARBUKA

 

DÖNDERME:

SAÇ VEYA TAVADA PİŞİRİLEN MAYASIZ HAMUR KIZARTMASI

 

DÖNEG/DÖNEK: 

SÖZÜNDE DURMAYAN

 

DÖNGEL:

MUŞMULA

 

DÖŞ:

GÖĞÜS

 

DÖŞEK:

YATAK

 

DÖVLET:

DEVLET

 

DULDA:

1- GÖLGE 2- KORUNAK

 

DUMAA:

NEZLE 

 

DUMAN:

SİS VE İS

 

DURDANE:

DÜRDANE

 

DURUKMAK:

TAKILIP KALMAK

 

DUT:

TUT

 

DUTAK:

1- KULP 2-TUTAÇ 3-SICAK BİR ŞEYİ TUTMAK İÇİN KULLANILAN BEZ

 

DUTAM:

1-ELLE TUTULAN MİKTAR 2-TUTAM

 

DÜĞE / DÜVE:

YAVRULAMAMIŞ BİR İKİ YAŞLARINDA DİŞİ SIĞIR

 

DÜĞÜ /DÜĞÜRCÜK:

İNCE BULGUR

 

DÜĞÜLCEK:

KÜÇÜK DOLU YAĞMURU

 

DÜĞÜNCÜ:

DÜĞÜNE GELEN MİSAFİR VE ONUN MEHTER İLE KARŞILANMASI

 

DÜMBELEK:

1-KÖTÜ VE ANLAYIŞSIZ 2- DARBUKA

 

DÜMBÜK:

1-PEZEVENK 2-AŞAĞILIK KÖTÜ ADAM 3-DÜMBELEK

 

DÜRMEK:

KATLAMAK

 

DÜRZÜ:

1-EŞİ KÖTÜ VE KAREKTERSİZ 2- EŞİNE SÖZ GEÇİREMEYEN

 

DÜŞ:

RÜYA

 

DÜVEN:

HARMANDA EKİNLERİN SAPI VE TANELERİNİ AYIRMAK İÇİN ALT YÜZÜNDE DİKİNE ÇAKILI KESKİN ÇAKMAK TAŞLARI OLAN TRAKTÖR VEYA KOŞUM HAYVANLARIYLA ÇEKİLEN KIZAK BİÇİMİNDE AĞAÇTAN YAPILAN TARIM ALETİ

 

DÜZENCİ:

1-HİLEKÂR 2-  YALANCI 3- DÜZENBAZ

 

DÜZME:

1-UYDURMA 2- ÜST ÜSTE KOYMAK 3-SIRALAMAK 4-YAPMA

 

DÜZMECE:

1-UYDURUK 2-RASTGELE 2-AĞIT

 

 

 

 

E

 

 

EBE

1-NENE 2-DOĞUM YAPTIRAN

 

EBEM BÖCÜĞÜ:

UĞUR BÖCEĞİ

 

EBEMKUŞAA:

GÖK KUŞAĞI

 

EBE KÖMECİ:

KÖMEÇ OTU

 

ECİ:

1-  KIZ KARDEŞ 2- NİNE

 

ECÜNNÜ:

CİN

 

ECÜK / ECCÜK/ECÜCÜK:

1-AZ 2- .KÜÇÜK BİR PARÇA 3- AZICIK

 

EFLETÜN:

ATEŞ GİBİ

 

EĞİN:

OMUZ

 

EĞİRMEK:

YÜNLERİN ÇIKRIK İLE İP HALİNE GETİRİLMESİ

 

EĞİŞ / EĞEYİŞ:

1-KÜL KÜREĞİ 2-HAMUR SIYIRGISI

 

EĞLEŞ:

DUR BEKLE

 

EĞLEŞMEK:

1-OYALANMAK 2-ŞAKALAŞMAK3-DURUP BEKLEMEK

 

EĞREK:

1- KÖY MEYDANI 2-EĞLENİLEN VE TOPLANILAN YER

 

EĞRETÜ:

1-ACELE İŞ 2-DERME ÇATMA 3-YIKILACAK GİBİ YANA YATIK

 

EĞSÜK:

1- EKSİK 2-NOKSAN

 

EĞÜSÜK ETEK:

YETİM / ÖKSÜZ KALMIŞ KIZ ÇOCUĞU

 

EKLEŞMEK:

1-  SATAŞMAK 2-  ŞAKALAŞMAK

 

EKELEŞMEK:

1-BÜYÜKLENMEK 2- KAFA TUTMAK

 

EL:

1-EL 2-YABANCI 3-DİYAR 4- ÇEVRE

 

EL ÂLEM:

1-YABANCI 2- BİZDEN OLMAYAN

 

ELBET:

ŞÜPHESİZ VE KUŞKUSUZ

 

ELÇİM:

 1-BİR TUTAM 2- EKİNİ ORAKLA BİÇERKEN SAPLARI EL İLE KAVRAMAK

 

ELETMEK:

1- GÖTÜRMEK 2-  İLETMEK 3-EL SALLAMAK 4-AYRIŞTIRMAK

 

ELİ UZ:

BECERİKLİ

 

ELLAAM / ELLEĞEM

1- SANMAK 2- .ZANNETMEK 3-GALİBA 4- HER HALDE

 

ELLİK:

EKİN VE ORAK BİÇERKEN ELE TAKILAN ARAÇ

 

E L ULAĞI:

GETİR GÖTÜR İŞ İ YAPAN ÇOCUK VEYA GENÇ

 

ELTİ:

ERKEK KARDEŞLERİN HANIMLARI

 

EME:

1- BABANIN KIZ KARDEŞİ 2- HALA

 

EMİ:

1-  EVET Mİ? 2- TAMAM MI? 3-  ANLADIN MI? 4-TEMBİH ETMEK 5- İYİ Mİ?

 

EMME:

1- AMMA 2- LAKİN

 

EMMİ:

1-BABANIN ERKEK KARDEŞİ 2-AMCA

 

EMSAL:

1-TERTİP 2-AKRAN 3- YAŞIT 4-ÖRNEK 5-İSİM

 

EMÜŞEK:

SÜTKARDEŞ

 

EMZÜK:

EMZİK

 

EMZÜKLÜ:

 1-MEMEDE ÇOCUĞU OLAN KADIN 2- EMZİKLİ

 

ENCAMI:

1- HEPİSİ 2-TOPU TOPU 2-TAMAMI

 

ENDAM:

BOY BOS

 

ENDAZE:

65 SANTİME DENK UZUNLUK ÖLÇÜSÜ

 

ENEK:

1- BİLYE/ MİSKET 2- BÖLÜNMÜŞ KISIM 2-İNMEK

 

ENİK / ENÜK: 

KÖPEK YAVRUSU

 

ENCİK/ENCEK:

KEDİ YAVRUSU

 

ENDEK DÖNDEK:

1-SÖZÜNE GÜVENİLMEYEN KİMSE 2-FIRILDAK

 

ENEME:

1- HAYVANLARI KISIRLAŞTIRMA 2-  HADIM ETMEK

 

ENSELEMEK:

YAKALAMAK

 

ENTARİ / ENTERİ:

KADIN ELBİSESİ

 

EPEYİ:

OLDUKÇA VEYA BİR HAYLİ

 

ERBABI:

İŞİNİ ÇOK İYİ YAPAN

 

EREK:

1- ERBAA 2- AMAÇ 3-İSTEK

 

ERBALU:

ERBAA’LI

 

ERİNMEK:

1-  ÜŞENMEK 2- İSTEKSİZLİK 3- TEMBELLİK

 

ERİŞTE:

1-EVDE YAPILAN MAKARNA 2-KÖY MAKARNASI

 

ERÜK:

ERİK

 

ESAS / ESSAH:

1-  DOĞRU SÖZ 2- GERÇEK 3- SAHİ

 

ESBAP:

ÇAMAŞIR

 

ESKAZA:

YANLIŞLIKLA

 

ESTEK KÖSTEK:

 IVIR ZIVIR

 

ESÜRÜK:

GEL GİT AKILLI

 

EŞEK TİKENİ:

YAPRAKLARINDA TOPLU İĞNEYE BENZEYENİ DİKENLER OLAN VE EŞEKLERİN SEVEREK YEDİĞİ DİKEN.

 

EŞGERE /EŞKERE:

1- AÇIK SEÇİK 2- AÇIKTAN 3-  ALENEN

 

EŞİTMEK:

İŞİTMEK

 

EŞME:

1- TOPRAĞI EL İLE KAZARAK ÇUKUR AÇMAK 2- SU KAYNAĞI 3- PINAR

 

EŞMEK:

KAZMAK

 

EŞÜK:

1-ÇUKUR 2- EŞİLMİŞ YER

 

ETEKLİK / ETEKLÜK:

1-ETEK 2-ELBİSELİK KUMAŞ

 

ETEM:

ETHEM

 

EVCÜMEN:

EĞİNE BAĞLI VE EVİNİ SEVEN

 

EVEL:

ÖNCE

 

EVERMEK:

EVLENDİRMEK

 

EVLEK:

TARLANIN BÖLÜMLERE AYRILMASI VE AYRILAN HER BÖLÜMÜNDEN BİRİ

 

EVMEK:

ACELE ETMEK

 

EYİCE/EYCE:

İYİ VE GÜZEL

 

EYEĞÜ:

KABURGA

 

EYER:

1- EĞER 2- SEMER 3-KALTAK

 

EYFEN:

1- KÖTÜNÜN İYİSİ 2-KERHEN

 

EYLENMEK:

1-BEKLEMEK 2- GÜLÜP OYNAYARAK VAKİT GEÇİRMEK 3- DALGA GEÇMEK

 

EYMEK:

1-EĞMEK 2-BÜKMEK 3-ACELE ETMEK

 

EYİ

İYİ

 

EYİP:

EYÜP

 

EZEN:

1-EZAN 2-BASKI YAPAN

 

EZME:

1-MARMELÂT 2-BASARAK ÇİĞNEME

 

EZÜCÜK:

AZ

 

 

 

 

                                          F

 

 

FAKA BASMAK:

1-ALDANMAK 2-TUZAĞA DÜŞMEK

 

FANUS:

FENER

 

FARFARA:

1- ÇOK KONUŞARAK ÖVÜNEN GÜRÜLTÜCÜ 2- BİR ÇEŞİT MEŞALE 3-ATEŞ

 

FARAŞ:

KÜÇÜK KÜREK

 

FAŞIRTI:

PARAZİT VEYA CIZIRTI

 

FEHİM:

ANLAMAK VE KAVRAMAK

 

FEHMETMEMEK:

1-  FARKINA VARAMAMAK 2-  İDRAKEDİP KAVRAYAMAMAK

 

FENE:

1-  ÇOK 2- AŞIRI

 

FER:

GÜÇ VE DERMAN

 

FERFENE / FERFANA:

PAYLAŞAMAK, ORTAKLAŞA BİRR ŞEY YAPMAK

 

FERİK/FERÜK:

1- PİLİÇ 2- GENÇ VE GÜZEL

 

FERK:

1-NADASA BIRAKMA2-SÜRÜLMÜŞ TARLA

 

FETİL / FETÜL:

1-   SAÇ EKMEĞİ 2- MAYASIZ EKMEK

 

FETTAN:

1- CİLVELİ VE GÖNÜL ÇALAN 2- KARIŞTIRICI VE FESAT

 

FIĞDIRMAK:

ATMAK

 

FINDIK:

1-KÜÇÜK KÖPEK 2-KÜÇÜCÜK 3-FINDIK

 

FIR DOLAYI

 ÇEPEÇEVRE

 

FIRILDAK:

1- DÜZENBAZ.   2- YANARDÖNER 3- GÜVENİLMEZ 4-RÜZGÂRGÜLÜ

 

FIRIL FIRIL:

DEVAMLI VE ÇABUK ŞEKİLDE

 

FIRLAMA: 1

1-ARSIZ VE TERBİYESİZ ÇOCUK 2- YARAMAZ ÇOCUK 3- ANİDEN HIZLANMAK

 

FIRTANA:

FIRTINA

 

FISLAMAK:

FISILDAMAK VEYA GİZLİCE HABER VERMEK

 

FIŞGIN:

1-FİLİZ 2- AĞAÇ SÜRGÜNÜ

 

FIŞGI/FIŞKI:

1- PİSLİK 2- DIŞKI

 

FİLİKE:

1-MUSLUK 2-KAYDIRAK VE OYUNU

 

FİNGİRDEK:

1-OYNAK 2- ÇOK HAREKETLİ

 

FİREK:

KAPI KİLİDİ

 

FİSİL:

1- UFAK-TEFEK 2-  KÜÇÜK SOĞAN 

 

FİSTAN:

UZUN KADIN ELBİSESİ VEYA KUMAŞI

 

FİŞEK:

MERMİ

 

FİŞKİLEMEK:

1- KIŞKIRTMAK 2-FİTNELEMEK 3-SALDIRTMAK

 

FİŞNE:

VİŞNE

 

FOL:

TAVUKLARIN YUMURTLAMASI İÇİN: KÜMESE BIRAKILAN YUMURTA

 

FOLLUK:

TAVUKLARIN YUMURTLAMASI İÇİN HAZIRLANAN YER 

 

FOLTAK:

1-BOL 2-GENİŞ 3-GEVŞEK

 

FONİ:

HUNİ

 

FORS :

HAVA

 

FORSLU:

SÖZÜ GEÇEN VE GÜÇLÜ

 

FORUZ:

HOROZ

 

FOSUL:

1-İÇİ YOK VE BOŞ 2- PATATES VE YUMURTANIN SUDA AZ HAŞLANMASI

 

FUZULİ:

1-BOŞUNA VE BOŞ YERE 2-GEREKSİZ

 

 

 

 

G-Ğ

 

 

GABACA:

1-TAHMİNEN 2- ÜSTÜN KÖRÜ RASTGELE

 

GABAL:

1- GÖZ KARARI 2- TOPTAN VERMEK3-GÖTÜRÜ USUL PAZARLIK

 

GABAK:

KABAK

 

GABAN:

MONT

 

GAÇ:

 KAÇ

 

GADA:

BELA

 

GADİR:

KADİR

 

GAFA KAADI:

NÜFUS CÜZDANI

 

GAHRETMEK:

KEDERLENİP ÜZÜLEREK GÖNÜL KOYMAK

 

GAHRUK:

BALGAMLI TÜKÜRÜK

 

GAKMAK:

1-ÇAKMAK 2-KALKMAK 3-İTEREK BİR YERE SOKMAK

 

GAKIŞLAMAK:

1- GÖZDAĞI VERMEK 2- İTELEMEK 3-DÜRTMEK

 

GALAN:

1-ARTIK 2- KALAN

 

GALAS:

YONTULMAMIŞ KERESTE

 

GALBUR:

1-  KALBUR 2-ELEK

 

GALE ALMAK:

1- DEĞER VERMEK 2- ÖNEMSEMEK

 

GALEM:

KALEM

 

GALENDER:

1- İYİ HUYLU 2-  KALENDER

 

GALLE:

FASULYELİ, SOĞANLI, ETLİ VE PATATESLİ SALÇALI YEMEK

 

GALTAK:

1-KALTAK2- SEMER 3- SEVİYESİZ 4-DÜŞÜK KARAKTERLİ

 

GANDUMAK:

1-KANDIRMAK 2-İKNA ETMEK

 

GAPAK:

KAPAK

 

GARA ÇORBA

DÖĞME, FASÜLYE VE NOHUT İLE YAPILAN SALÇALI ÇORBA

 

GARAGUŞ:

KARTAL

 

GARA LASTİK:

LASTİKTEN YAPILMIŞ SADE TOPUKSUZ AYAKKABI

 

GARDAŞ:

KARDEŞ

 

GARER:

KARAR VEYA TAM KIVAMINDA

 

GARI:

1- KADIN 2- ERKEĞİN EŞİ

 

GARGA:

KARGA

 

GANDUK:

1-DOYDUK 2-ALDANDIK

 

GANRUK / GUSMUK:

BALGAM

 

GALUK:

YAŞI GEÇMİŞ EVLENMEMİŞ KIZ

 

GAMA:

KAMA

 

GAMAŞUK:

UYUŞUK

 

GAMÜŞ:

PARLAYAN

 

GANCIK:

1- DİŞİ 2- KALLEŞ VE DÖNEK 3- İKİYÜZLÜ

 

GANGAL:

1-BİRDEN FAZLA DİZİN 2-KÖPEK CİNSİ

 

GANIRTMAK:

KENERINDAN ZORLAYARAK ESNETMEK

 

GANİ:

1- ÇOK VE BOL 2- MALI MÜLKÜ ÇOK ZENGİN

 

GANLICA /GANLUCA:

KANLI 

 

GANMAK:

1-ALDANMAK 2- YİYECEK VE İÇECEĞE DOYMAK

 

GANRUK:

1- KAMBUR 2-  YAN YATMIŞ VEYA KIRIK AĞAÇ

 

GAP GARA:

SİMSİYAH

 

GAPATMA:

1-METRES 2-KAPAMAK

 

GAPCIK AĞIZ:

BÜYÜK AĞIZLI VEYA GEVEZELİK EDEN

 

GAPCUK:

YİYECEKLERİN DIŞ KABUĞU, MERMİ KOVANLARI

 

GAP GAŞUK:

KAP KAŞIK

 

GAPI PARASI:

GELİN ALINIRKEN KİLİTLENEN KAPININ AÇILMASI İÇİN VERİLEN PARA

 

GARA:

SİYAH VEYA ESMER

 

GARALTU:

1-  HAYAL MEYAL GÖRÜNEN ŞEY 2- KARARTI

 

GARANNUK:

KARANLIK VE GECE

 

GARASAKIZ:

ÇAM SAKIZI

 

GARAVANA:

ÇOK BÜYÜK YEMEK KABI KAZAN

 

GAREZ :

KİN BESLEMEK VE BİLEREK KÖTÜLÜK ETMEK

 

GASGET:

ŞAPKA

 

GASNAK:

KASNAK VE ELEK

 

GASAVET:

1- SIKINTI VE DERT 2- KEDER VE ÜZÜNTÜ

 

GASIM:

KASIM

 

GASDEN/GASTEN:

2-BİLEREK VE İSTEYEREK 2- BİLE BİLE 3-KASTEN

 

GASURGA:

1-KASIRGA 2-ÇOK HIZLI ESEN YEL

 

GAŞMER:

1- ÇİRKİN 2-MASKARA VE SOYTARI

 

GAŞUK:

KAŞIK

 

GAŞUNTU:

KAŞINTI

 

GAT:

1-ÜST ÜSTE 2- BİRDEN ÇOK OLAN ŞEYLER 3-KAT

 

GATIK:

1-AYRAN 2- KATIK 3- YEMEĞİN YANINDA YENEN DİĞER YİYECEK

 

GATİYEN:

1- KESİNLİKLE OLMAZ 2 ASLA 3- KATİ SURETLE

 

GATMERLİ:

İÇİ CEVİZ, HAŞHAŞ, FINDIK VB ŞEYLERLE DOLU YAĞLI EKMEK

 

GATUĞAZ

KABA ANLAYIŞIZ VE İNATÇI

 

GAVE:

1-KAHVE 2-KAHVEHANE

 

GAVİ:

SAĞLAM

 

GAVİLLEŞMEK/GAVLETMEK:

1-SÖZLEŞMEK 2-İDDİALAŞMAK 3-ANLAŞMAK

 

GAVLAĞAN/GAVLAYAN:

MEŞE AĞACI

 

GAVLAK:

SOYULMUŞ

 

GAVRALAMAK:

1- SIKI TUTMAK 2- KAVRAMAK

 

GAVRUK:

1- YANMIŞ 2-  KAVRULMUŞ 3- FAZLA PİŞMİŞ

 

GÂVUR:

1-DÜŞMAN VE ACIMASIZ 2- MÜSLÜMAN OLMAYAN MİLLETLER 3- YARAMAZ

 

GAYBET:

GIYBET

 

GAYFALTI:

KAHVALTI

 

GAYINÇI / GAYINÇO:

ERKEĞİN EŞİNİN ERKEK KARDEŞİ

 

GAYDE:

1- HIZLI VE HAREKETLİ 2-EZGİ 3- NAĞME 4-HAVA 5-MAKAM 6-RİTİM

 

GAYFALTU:

KAHVALTI

 

GAYFE:

KAHVE VEYA KAHVEHANE 

 

GAYIM:

SAĞLAM VE SIKI

 

GAYİSİ:

KAYISI

 

GAYİŞ:

KEMER

 

GAYKILMAK:

YAN YATMAK

 

GAYLOLMAK:

1- RAZI OLMAK 2- KABUL ETMEK

 

GAYMA:

1-PARA 2-DİREĞE YANDAN ÇAKILAN DİREN AĞACI

 

GAYNANA:

KAYNANA

 

GAYNATA:

KAYINPEDER

 

GAYPAK:

1-SÖZÜNDE DURMAYAN 2- KAYPAK

 

GAYRI:

1-BUNDAN BÖYLE 2- BUNDAN SONRA

 

GAYRİ:

YETER

 

GAYTARMAK:

İŞTEN KAÇMAK

 

GAZUK:

KAZIK

 

GAZAN:

KAZAN

 

GAZEL:

1-KURUMUŞ YAPRAK 2-  UZUN HAVALI TÜRKÜ

 

GEBE:

HAMİLE

 

GEBER:

ÖL

 

GEBEŞ:

1- KISA BOYLU VE KARNI ŞİŞ OLAN 2- APTAL VE SERSEM

 

GEBERÜK:

HASTA VE ZAYIF

 

GEDİYON MU?

GİDİYOR MUSUN?

 

GELBERİ:

BÜYÜK TIRMIK VEYA TOPLAMA ALETİ

 

GELİCEN Mİ?

GELECEK MİSİN?

 

GELEĞÜ/GELENGÜ:

BÜYÜK İRİ FARE

 

GELEK Mİ?

GELELİM Mİ?

 

GELÜ MÜSÜN?

GELİR MİSİN?

 

GELİN ABU / GENNABU:

YENGE

 

GELİNTÜ:

DIŞTAN GELEN

 

GELİYO:

GELİYOR

 

GENDÜME:

AŞLIĞIN İRİSİ VEYA ÇEKİLMEMİŞİ

 

GENE:

1-YİNE 2-KENE

 

GEVSÜ:

ÇAMAŞIR

 

GEVÜK:

TAHIL VE MEYVE SAPLARINI ÇEKMEYE VEYA BİR ŞEYİ ASMAYA YARAYAN UCU ÇENGELLİ AĞAÇ

 

GET:

GİT

 

GETÜ:

GETİR

 

GEZGÜÇ/GEZEĞEN:

ÇOK GEZEN

 

GI:

KADINLARA VE KIZLARA HİTAP ŞEKLİ

 

GICIK:

1-KOYUN YAVRUSU 2- SİNİR OLMAK 3- BOĞAZ KAŞINTISI

 

GICIR:

YENİ

 

GIÇ:

1- POPO 2-ARKA TARAF 3-BASEN 4-BÜZÜK

 

GIDIK:

1-ÇENE ALTI VE GERDAN 2-KOYUN

 

GILCAN:

KUŞ YAKALAMAK İÇİN ATKUYRUĞUNDAN YAPILAN TUZAK.

 

GILIBIK:

EŞİNİN SÖZÜNDEN ÇIKMAYAN ERKEK

 

GILIF:

KIN

 

GILIK:

FASULYE TANESİ

 

GIN:

SİLAH, KILIÇ VE BIÇAK KABI

 

GINA GAŞUĞU GİBİ:

ÇOK GÜZEL VE CAZİBELİ KIZ

 

GIRAN:

YERLEŞİM DIŞINDAKİ GENİŞ BOŞ VE DÜZ ARAZİ

 

GRAN GİRMEK:

1-HASTALIK GİRMESİ SONUCU HAYVANLARIN ÖLMESİ 2-ZEHİRLENMEK

 

GIRAĞU:

KIRAĞI

 

GIRIK  / GIRUK:

KIRIK

 

GIRKMAK:

1-KESMEK VE KIRPMAK 2- TRAŞ ETMEK

 

GIRLA:

ALABİLDİĞİNCE ÇOK OLAN

 

GIRNAP / GINNAP:

İP

 

GIRNATA:

1-KLARNET 2- İNCE SAZ

 

GIRTLIK:

KOYUNYÜNÜ VE SOĞAN YAPRAĞI KESME MAKASI

 

GISMUK:

1-ELİ SIKI 2-  .CİMRİ

 

GISRAK:

DİŞİ AT

 

GISIRUK:

1-KISIRIK 2-HAİF ARALIK

 

GIT:

1-YETERİNCE OLMAYAN 2- AZ 3 -KIT

 

GIYAK:

2-İYİLİK 2- GÜZELLİK ETMEK 3- TORPİL GEÇMEK

 

GIYMUK:

KIYMIK

 

GIYNAŞUK:

HAFİF ARALIKLI.

 

GIZ:

KIZ

 

GIZBAŞI:

EVLENECEK KIZA DÜĞÜNDE YARDIMCI OLAN KIZ

 

GIZAN:

1-KEDİ VE KÖPEKLERİN ÇİFTLEŞME ZAMANI 2-ERKEK ÇOCUK

 

GİCİŞMEK:

KAŞINMAK

 

GİDEK:

GİDELİM

 

GİDEK Mİ? :

GİDELİM Mİ?

 

GİLİK:

SACDA PİŞİRİLEREK YAPILAN ELLE AÇILMIŞ KÜÇÜK EKMEK

 

GİNE:

YİNE

 

GİREBİ:

UZUN SAPLI UCU EĞRİ KESİCİ KÜÇÜK BALTA

 

GİŞİ:

1- KOCA 2- KADININ EŞİ 3-ADAM 4-KİŞİ

 

GOCA:

1- İHTİYAR 2- KOCA

 

GOCABAŞ:

1- ŞEKER PANCARI 2- BÜYÜK KAFALI

 

GOCADON:

BÜYÜK ŞALVAR

 

GOCALAK:

ÇOK BÜYÜK

 

GOCAĞİŞİ:

1-İHTİYAR 2-BÜYÜK ERKEK

 

GOCARI:

İHTİYAR KADIN

 

GOCAMAK:

1- YAŞLANMAK 2- İHTİYARLAMAK

 

GOCUK:

1-PALTO 2- MONT 3- KABAN

 

GOCUNMAK:

ALINMAK

 

GOF:

İÇİ BOŞ

 

GOLARMAK:

VURUR GİBİ YAPARAK KORKUTMAK

 

GOLANYA:

KOLANYA

 

GONŞU:

KOMŞU

 

GOPCA:

1-DÜĞME 2- KOPÇA

 

GORUK:

1-KORUK 2-MEYVE VE ÜZÜMÜN OLMAMIŞ  HALİ

 

GORULUK:

1- SAÇAKLIK 2- KORUNAK 3- ÇOK AĞAÇLI OLAN YER

 

GOSTAK:

ÇALIM ATMAK VEYA GÜZEL GİYİMLİ YAKIŞIKLI

 

GOSDİL / GOSTİL:

PATATES

 

GOTÜ:

GÖTÜR

 

GOV:

KOV

 

GOVUK:

DELİK VE OYUK

 

GOYA:

GÜYA

 

GOYNEK:

1-İÇ ÇAMAŞIRI 2-ATLET

 

GOYVERMEK:

BIRAKMAK

 

GOYUN:

1-KOYUN 2-SİNE/GÖĞÜS

 

GOYUNGÖZÜ:

PAPATYA

 

GOYÜN:

1-GÖNÜL 2-İSTEK

 

GOZALAK:

KOZALAK

 

GOZEL/GOZER:

ARPA BUĞDAY VE YULAF ELEME DE KULLANILAN İRİ GÖZLÜ KALBUR

 

GÖBEL:

1-ÖKSÜZ ÇOCUK 2-KARNI ŞİŞ VEŞİŞMAN ÇOCUK

 

GÖDEK:

10 KİLOYA YAKIN HUBUBAT ÖLÇEĞİ

 

GÖDELEK:

ŞİŞMAN

 

GÖĞ:

1-GÖKYÜZÜ 2- OLMAMIŞ HAM

 

GÖĞERMEK:

1-  OLGUNLAŞMIŞ 2-MORARMA3-YEŞERMEK

 

GÖKREM:

GÖRKEM

 

GÖMBE:

ÖZEL KAP İÇERİSİNDE KÜLDE PİŞİRİLEN EKMEK VEYA ÇÖREK

 

GÖMGÖĞ/ GÖMGÖK:

HAM VE OLGUNLAŞMAMIŞ MEYVE

 

GÖN:

DERİ

 

GÖRE:

1-SÖZ VE NİŞAN 2- BİR ŞEYİ UYGUN GÖRME

 

GÖRESİMEK:

ÖZLEMEK

 

GÖRÜM:

GELİNİN KOCASININ KIZ KARDEŞİ

 

GÖTÜN GERİ:

1- GERİ GERİ 2- ARKA ARKA

 

GÖVEL:

YEŞİL

 

GÖVEM:

SIĞIRLARA DADANAN BİR ÇEŞİT SİNEK

 

GÖVERTİ:

1-MAHSÜL 2-YEŞİLLİK, SEBZE VE ZERZEVAT

 

GÖYNEK:

GÖMLEK 

 

GÖYNÜ DÖNMEK:

MİDESİ BULANMAK

 

GÖYNÜ OLMAK:

İSTEMEK

 

GÖZEL:

1-HOŞA GİDEN İYİ 2-GÜZEL

 

GUBARMAK:

1-GURURLANMAK 2- ŞİŞİNMEK 3-KAFA TUTMAK

 

GUBARTMAÇ:

BALON

 

GUBAT:

1-KULLANIŞSIZ VE İYİ OLMAYAN 2- KABA SABA

 

GUGUK GUŞU:

BAYKUŞ

 

GULPLU:

BÜYÜK KAZAN

 

GULUÇ:

SIRT VE OMUZ KASLARIN SERTLEMESİYLE OLUŞAN AĞRI VE SIZI

 

GUMA:

1-KUMA 2- EVLİ KADININ ÜSTÜNE GELEN KADIN

 

GUNDAK:

1-BEBEKLERİN SARILDIĞI BEZ 2-KUNDAK

 

GURK:

TAVUKLARIN KULUÇKA DÖNEMİ

 

GURTULMAK:

1-DOĞUM YAPMAK 2-ÖZGÜR OLMAK

 

GUŞ:

KUŞ

 

GUŞ LASTİĞİ:

SAPAN

 

GUŞLUK:

1-SABAH ERKEN 2- EVLERİN ÇATILARINA ÇIKILACAK YER

 

GUVEYİ:

DAMAT

 

GUZ:

1-KUZEY 2-GÖLGELİK SERİN YER 3- GÜNEŞ GÖRMEYEN YER

 

GÜBÜR:

1-TÜTÜNLERİN ATILAN ÇÖPLERİ 2-ÇER ÇÖP 3-TOZLU TOPRAKLI

 

GÜCÜK:

ŞUBAT AYI

 

GÜÇCÜK:

KÜÇÜK

 

GÜDEL:

PEKMEZ VE SALÇA KARIŞMAK İÇİN KULLANILAN TAHTA KÜREK

 

GÜDÜK:

KÜÇÜK KISA BOYLU

 

GÜDÜL:

1- MISIR EKMEĞİ 2- KÜÇÜK SOMUN EKMEĞİ

 

GÜĞÜM:

BOYNU UZUN YANDAN KULPLU VE KAPAKLI SU KABI

 

GÜLCAN:

GÜLCEN

 

GÜLK:

KULUÇKAYA YATAN VEYA YENİ CİVCİVLERİ OLAN TAVUK, KAZ VEYA ORDEK

 

GÜMBEDEK /GÜMBEDEN:

ANİDEN VEYA BİRDEN BİRE

 

GÜNEBAKAN  /GÜNDÖNDÜ:

AYÇİÇEĞİ

 

GÜNNÜKÇÜ:

YEVMİYE İLE GÜNDELİKÇİ OLARAKÇALIŞAN İŞÇİ

 

GÜNÜLEMEK:

KISKANMAK

 

GÜVERMEK:

YEŞERMEK

 

GÜVENMEK:

1-SEVİNMEK 2-İNANMAK

 

GÜTMEK:

HAYVAN OTLATMAK

 

GÜZ:

SONBAHAR

 

GÜZLEK:

1-SONBAHARDA YETİŞTİRİLEN MAHSÜL 2-YAYLA

 

 

 

 

                                          H

 

 

HA/HAA:

1- KABACA EVET 2-  NE DİYORSUN

 

HABAR:

HABER

 

HABE / HAĞBE:

HEYBE

 

HABİRE:

1-SÜREKLİ 2-DURMADAN AYNI ŞEKİLDE

 

HACAT:

İHTİYAÇ

 

HADICA/HADIÇ:

HATİCE

 

HADİ:

HAYDİ

 

HADİME: 

FADİME

 

HAH:

BEĞENİLEN VEYA OLAN BİR İŞE SEVİNÇ İFADESİ

 

HAKKADDEN/HAKKATEN:

HAKİKATEN GERÇEKTEN

 

HÂLBUKİ:

OYSA

 

HALBUR / HALBIR:

KALBUR

 

HAMLE:

ATAK YAPMAK

 

HANİ:

1NERDE?  2-NERE DE?

 

HARK:

TOPRAKTAN KÜÇÜK SU KANALI

 

HARAL/HARAR:

BÜYÜK ÇUVAL

 

HARP:

SAVAŞ

 

HAPAZ:

AVUÇ DOLUSU

 

HASET/HASÜT:

1- KISKANÇ 2- İSTEMEYEN 3- FESAT

 

HASUDA:

1-NİŞASTA İLE YAPILAN ÇOCUK MAMASI 2- NİŞASTALI MUHALLEBİ

 

HAŞAT:

YORGUNLUK VE HALSİZLİK

 

HAŞERİ:

1-YARAMAZ 2- HAYLAZ

 

HAŞLIK

HARÇLIK

 

HATIL:

TAŞ DUVAR ÜZERİNE KONULAN BÜYÜK VE KALIN KALAS

 

HAVAN:

DİBEK

 

HAVAS:

İSTEK/ARZU VE HEVES

 

HAYA:

1-TESTİS YUMURTALIK 2-UTANMA/ SIKILMA

 

HAYAD/HAYAT:

1-  EV GİRİŞİ 2- AVLU 3- SALON 4-YAŞAMAK

 

HAYVA:

AYVA

 

HAYIFLANMAK:

ÜZÜLMEK

 

HAYIN:

1-HAİN 2-ÇOK YARAMAZ

 

HAYIT:

 ZEYTİN YAPRAĞI GİBİ YAPRAĞI VE ÇİÇEĞİ OLUP DALINDAN SELE YAPILAN  ÇALI

 

HAYREDDÜN

HAYRETTİN

 

HAYTA:

1-YARAMAZLIK EDEN VE ZORBA 2-ÇOK GEZEN

 

HAZİTMEK / HAZETMEK:

SEVMEK VE BEĞENMEK

 

HE:

1- EVET 2- ONAYLAMAK 3-DOĞRU

 

HEÇ:

1-HİÇ 2- PİS OLMAK 2-YOK 3-OLMAZ

 

HEDİK:

HAŞLANMIŞ BUĞDAY YADA MISIR

 

HEĞ:

1-KÜFE 2BÜYÜK MEYVE SEPETİ 3-KÖPEK ÇAĞIRMA SESİ

 

HEL:

KARTAL

 

HELÂ:

TUVALET

 

HELBET:

1-ELBET 2-HER HALDE 3-TABİ

 

HELİK:

1-SELLE İLE GELEN VE BİRİKEN KÜÇÜK KURU AĞAÇ PARÇACIKLARI 2-ESKİ AYAKKABI

 

HELKE:

1-BAKRAÇ 2-KOVA

 

HELLE:

UN ÇORBASI

 

HE Mİ?   : 

ÖYLEMİ?

 

HENGÂME:

1-KARIŞIK DURUM 2-PATIRTILI GÜRÜLTÜLÜ

 

HEP:

1-HER ZAMAN 2-SÜREKLİ 3-DAİMA

 

HERK:

1-  SÜRÜLÜP EKİLMEMİŞ TARLA 2- NADAS

 

HERİ:

1-YANİ 2- YAHU3-SESLENME NİDASI 4- OLUMLU VEYA OLUMSUZ İSTEK VURGUSU

 

HERİF:

1-  KADINLARIN KOCALARINA HİTAP ŞEKLİ 2- KİŞİ

 

HERKEZ:

1-HERKES 2- HER DEFA

 

HEYBE / HABE:

İKİ GÖZLÜ TORBA

 

HEZEN:           

AHŞAP EVLERDEKİ KALIN VE UZUN AĞAÇ SÜTUN

 

HIDIT:

KURUYAN ÇİÇEK SAPLARDİŞ KÜRDANI GİBİKULLANILAN OT

 

HIMBIL:

1- AĞIRDAN ALAN 2-   TEMBEL 3- UYUŞUK

 

HINKIRMAK/ HÜNKÜRMEK:

SÜMKÜRMEK

 

HINZIR:

AFACAN YARAMAZ

 

HISIM:

AKRABA

 

HIŞIR:

1-   İŞE YARAMAZ 2-YIKILIP VİRAN OLMUŞ 3- ÇOK ESKİ

 

HIYAR:

SALATALIK

 

HIZAR:

BÜYÜK TESTERE

 

HODUL:

KONUŞMASI VE DAVRANIŞI KABA OLAN

 

HOĞLAMAK:

SALDIRMAK

 

HOOHO:

KOŞU HAYVANLARINI HAREKETLENDİRMEK İÇİN KULLANILAN SÖZ

 

HOKUC:

KORKUNÇ KILIK VE KIYAFETLİ

 

HOKUCUK:

ÇOCUKLARI KORKUTMAK İÇİN UYDURULMUŞ KORKUNÇ HAYALET

 

HOL:

 KÜMESE KONULAN YUMURTA

 

HOLLUK:

 HAYVANLARIN YUMURTLAMA YERİ

 

HONİ:

HUNİ

 

HOPALAK:

TOMBUL

 

HOPLAMAK:

ATLAMAK

 

HORUZ:

HOROZ

 

HOŞAF:

KOMPOSTO

 

HÖBEK:

1- ÖBEK 2- TOPRAK, MISIR, EKİN YA DA SAMAN YIĞINI

 

HÖDÜK:

1-KORKAK 2-  DENSİZ

 

HÖKÜMET:

HÜKÜMET

 

HÖLLÜ K:

BEBEKLERİN ALTINA ISITILARAK KONULAN ELENMİŞ KİLLİ TOPRAK

 

HÖRPÜM / HÖRPÜK /HÖRTÜM:

BİR YUDUM

 

HÖST:

1- HAYVANLARI DURDURMAK İÇİN SÖYLENEN SÖZ   2-UYARMAK SÖZÜ

 

HÖŞÜL:

1- ÖRSELENMİŞ DİPTE KALAN 2 -KİRLİ VE PİS 3- PERİŞAN

 

HÖYÜK:

TEPE

 

HURSUZ:

HIRSIZ

 

HUY:

KARAKTER KİŞİLİK YAPISI

 

HÜRÜYET:

1-HÜRRİYET 2-BAĞIMSIZLIK

 

HÜSAMEDDÜN

HÜSAMETTİN

 

 

 

 

I

 

 

ICCAK

SICAK

 

IĞIL IĞIL:

1- YAVAŞ YAVAŞ DERİNDEN AKAN 2-   USUL USUL YAĞAN

 

IKBALA:

KADERE VE ŞANSA

 

ILINCAK:

BEBEK SALINCAĞI

 

ILINGIR:

AĞZINAKADAR VEYA TIKA BASA DOLU

 

IMIK:

NE SOĞUK NE SICAK

 

IRABİYE:

RABİA

 

IRABBİM:

RABBİM

 

IRAF:

1-RAF 2-TEREK

 

IRAFET:

RAFET

 

IRAHAN

HIZLI

 

IRAHAT:

RAHAT VE KONFORLU

 

IRAHİME:

RAHİME

 

IRAK:

UZAK

 

IRAMAK:

UZAKLAŞMAK

 

IRAHMİ:

RAHMİ

 

IRAMAZAN:

RAMAZAN

 

IRBIK:

İBRİK

 

IRIZ:

NAMUS

 

IRIZA:

RIZA

 

IRAZI:

1-  RAZI 2- RIZA GÖSTEREN

 

IRGALAMAK:

1-SALLAMAK 2 -İLGİLENMEK

 

IRGAT:

1-TARIM İŞÇİSİ 2- İŞÇİ,  3- YEVMİYECİ 4- GÜNDELİKÇİ

 

ISICAK:

SICAK

 

ISITMA:

SITMA HASTASI

 

ISLAK:

YAŞ

 

ISMARIÇ:

SİPARİŞ

 

IŞILIK:

ISLIK ÇALMAK

 

IŞGIN:

AĞAÇ SÜRGÜNÜ FİLİZ

 

IŞMAR:

KAŞ VE GÖZLE YAPILAN İŞARET

 

 

 

 

İ-J

 

 

İBRİK

HEM AĞZI VE HEMDE AĞZINDAN BAŞKA İNCE BİR SUBORUSU OLAN GÜĞÜME BENZER METAL SU KABI

 

İBO:

İBRAHİM

 

İCAR:

KİRALAMA

 

İÇLİK:

ATLET VE BAZEN GÖMLEK İÇİNDE KULLANILIR

 

İD DİRSEĞİ:

1 – GÖZDE ÇIKAN ARPACIK 2- GÖZ ÇIBANI

 

İDİRİS:

İDRİS

 

İĞDİŞ:

KISIR EDİLMİŞ

 

İKİRCÜKLENMEK:

1-ŞÜPHELENMEK 2-KUŞKUYA DÜŞMEK

 

İKRAM:

1-SUNU  2-EKREM

 

İLAAN/İLEĞEN:

LEĞEN

 

İLADİK:

LÂDİK

 

İLAAM  /  İLLAM

1 – İLAHİ 2-  HAYRET VE ŞAŞMA

 

İLEÇBER:

1 –ÇİFTÇİ 2 –KÖYLÜ

 

İLEĞÜN / İLEKİ GÜN:

ÖNCEKİ GÜN

 

İLENGERİ:

DERİN OLMAYAN YEMEK KABI

 

İLEZİR:

1-KÖTÜ 2-REZİL 3-PİS 4-PAS PAYE 5-PERİŞAN

 

İLİF:

BANYO KESESİ

 

İLİK:

1-DÜĞME DELİĞİ 2- KEMİKLERİN İÇİNDEKİ BEYAZ SIVI

 

İLİNGİR:

ZAYIF VE GÜÇSÜZ 2- SÜZÜLMÜŞ ÜZÜM SİRKESİ

 

İLİSTİR:

1-  SÜZGEÇ 2-  KEVGİR

 

İLİŞMEK:

1-RAHATSIZ ETMEK 2-  DOKUNMAK

 

İLLA/İLLE:

OLMAZSA OLMAZ

 

İMECE:

ORTAKLAŞA ELBİRLİĞ İLE İŞ YAPMAK

 

İMÜK:

BOĞAZ

 

İNNE:

İĞNE

 

İNNİK:

1-ISSIZ VE SESSİZ YER 2- EVDE OTURULAN SICAK YER 3-İN YERİ

 

İPSİZ SAPSIZ:

BAŞIBOŞ

 

İRDEMEK:

HOR GÖRMEK

 

İRDELEME:

1-ÇOK ARAŞTIRMA 2- İNCELEME VE TARTIŞMA

 

İRBAAM

İBRAHİM

 

İRECEP:

RECEP

 

İREÇBER:

1-ÇİFTÇİ 2- TARIMLA UĞRAŞAN 3- KÖYLÜ

 

İREFİK:

REFİK

 

İREMZİ:

REMZİ

 

İREMZİYE:

REMZİYE

 

İRESİM:

RESİM

 

İREŞİT:

1-RAŞİT 2-AKILLI VE ERGİN 3-REŞİT OLAN

 

İREYHAN:

1-REYHAN 2-REYHAN ÇİCEĞİ

 

İREZİL:

1-REZİL 2-KÖTÜ

 

İSDİDA:

DİLEKÇE

 

İSGEMBİ /İSKEMLE:

SANDALYE

 

İSMARİŞ:

SİPARİŞ ETMEK

 

İSMAYİL:

İSMAİL

 

İSSOT:

ACI KIRMIZI VEYAYEŞİLBİBER

 

İSTİĞFAR ETMEK:

:KUSMAK

 

İŞKİLİ/İŞKİLLİ:

KUŞKULU

 

İSRİF:

1- TUTUMSUZ OLAN 2- SAVURGAN

 

İŞGEFE / İŞKEFE:

1-GÖZLEME 2-YUFKA

 

İŞGİLLENMEK / İŞKİLLENMEK:

1-ŞÜPHELENMEK 2-KUŞGULANMAK

 

İŞLEME:

OYA VE ÖRGÜ ÖRMEK

 

İŞLİK:

1- GÖMLEK 2-YAKASIZ GÖMLEK

 

İŞMAR:

1- GÖZETMEK 2-KAŞ VE GÖZLE İŞARET EDEREK ÇAĞIRMAK

 

İT:

KÖPEK

 

İT BOSTANI:

DOKUNUNCA KÜÇÜK MEYVESİ ATAN YABANİ OT

 

İT GÜLÜ:

1-YABANİ GÜL 2-KUŞBURNU REÇELİ YAPILAN GÜL ÇİÇEĞİ

 

İT ÜZÜMÜ:

BÖĞÜRTLEN

 

İVAZ:

MUŞMULAYA BENZERİ YEMİŞ

 

İZİNNAME /İZİNNEME:

1-NİKÂH İŞLEMLERİNİ YAPTIRMAK 2- NİKÂH BELGESİ

 

İZET

İZZET

 

 

 

 

                                         K

 

 

KADİRİYE:

KADRİYE

 

KÂHYA:

1-DÜĞÜN SEVK VE İDARECİSİ 2-AĞA YAMAĞI

 

KAPÇUK:

FASULYE, NOHUT VE TAHILLARIN DIŞ KABUĞU

 

KAPİŞON:

GİYECEK BAŞLIĞI VEYA BAŞLIKLI MONT

 

KART:

1-ZAMANI GEÇMİŞ 2-KARTON 3-DÜĞÜN DAVETİYESİ

 

KÂSE:

1-BARDAK 2-DİŞİLİK ORGANI

 

KAŞ:

1-  YAMAÇ 2- UÇURUM

 

KATAKULLİ:

1-YALAN DOLAN 2- OYUN İÇİNDE OYUN VE ÜÇKÂĞIT

 

KATIK /KATUK:

1-AYRAN2-HER HANGİ BİR ŞEYİN YANINDA YENİLEN YİYECEK

 

KAVİ:

1-SAĞLAM 2- SIKI

 

KAZİM:

KAZIM

 

KAYDE:

1-KAİDE 2-KURAL 3-MELEDİK AHENK

 

KEF:

1-KÖŞE 2-YÜKSEK BİR YERİN UÇ KISMI 2- KENAR  3-YAR BAŞI

 

KEFE:

TERAZİ GÖZÜ

 

KEĞÜK

UCU ÇENGELLİ ASKI

 

KELAM:

TATLI GÜZEL SÖZ

 

KELEK:

1-HAM KAVUN/ KARPUZ 2-HAYVANLARIN BOYNUNA ASILAN ZİL

 

KELEM:

LAHANA

 

KELEP:

İP YUMAĞI

 

KELEŞ:

1- GÜZEL 2- SAÇSIZ VEYA DAZLAK

 

KELEZ:

ÇELİMSİZ VE ZAYIF

 

KELİK:

1-ESKİ AYAKKABI 2-KÜÇÜK KULÜBE

 

KEM:

 KÖTÜ

 

KEMÇÜK:

1- DİŞLERİ DÖKÜLMÜŞ 2-AĞZIN BURNU YAMULMUŞ 3-ÇİRKİN 

 

KEMLİK:

EKİN DESTESİNİ BAĞLAMAK İÇİN OT VEYAEKİNDEN YAPILAN BAĞ

 

KEMRE/KERME:

HAYVAN GÜBRESİ

 

KEMÜK:

KEMİK

 

KENEF:

1-TUVALET 2- YÜZNUMARA 3-AYAKYOLU 4-HELA

 

KENGEL:

1-EĞRİ BÜĞRÜ ÇENGEL 2-KÖKÜNDEN SAKIZ ÇIKARILAN YABANİ OT

 

KEPENEK:

1-KEÇEDEN YAPILMIŞ BAŞLIKLI ÇOBAN PALTOSU 2 -  KELEBEK

 

KERATA:

1 - YARAMAZ SEVİMLİ ÇOCUK 2- AYAKKABI ÇEKECEĞİ

 

KERTEL:

1-HAYVANLARA VERİLEN YAL KABI 2-GENİŞ AĞIZLI KAZAN

 

KERTMEK:

1-YONTMAK 2-ÇENTİK AÇMAK 3-CİNSİ MÜNASEBET ETMEK

 

KERTÜK:

1-ÇENTİK 2- GEDİK 3-KESİLEN YER

 

KES:

1-TANEYLE KARIŞIK İRİ SAMAN 2-SUS 3-YETER BİTİR

 

KESE:

1-KESTİRME YOL 2- PARA TORBASI 3- BANYODA KULLANILAN ÖZEL BEZ

 

KESME:

1- KESME ŞEKER 2-  KESTİRME KISAYOL

 

KESMÜK:

1-MEYVENİN YENDİKTEN SONRA KALAN ATIK KISMI 2- TANELİ KALIN SAMAN

 

KESTEK:

ÇÖKÜK YASSI BURUN

 

KEŞEN:

TOHUMLARI TOPRAKLA KARIŞTIRMA VE TEZEK KIRMA ALETİ

 

KEŞGEK / KEŞKEK:

ET, NOHUT VE YARMA İLE YAPILAN YEMEK

 

KEŞKE:

1-PİŞMANLIK 2- NE OLURDU? OLSAYDI VEYA OLMASAYDI ŞEKLİNDE DİLEK

 

KEŞİK:

1-SIRA 2-NÖBET

 

KEVGİR/KEVGÜR:

1-İLİSTİR 2-SÜZGEÇ

 

KEZBAN:

KEZİBAN

 

KEZEK:

1- SÜRÜLMÜŞ TARLADAKİ KATI TOPRAK YIĞINI 2-TEZEK

 

KIRIK/KİRİK:

1-EŞEK ÇAĞIRMA SESİ 1-EŞEK YAVRUSU

 

KIRTUŞLU:

KENARLARI KIRTIŞLI OLAN TABAK VEYA EŞYALAR

 

KİSGİLEMEK:

1-  GAZA GETİRMEK 2- SALDIRTMAK

 

KİLE:

200 KİLOYA EŞİT HUBUBAT ÖLÇÜSÜ

 

KİLER:

AMBAR

 

KİP:

SIKI VE SAĞLAM

 

KİREMÜT:

KİREMİT

 

KİREZ:

KİRAZ

 

KİRKİT:

1- HALI DOKUMADA KULLANILAN ALET 2- HAMURUN KIVAMININ GELMESİ

 

KİRLİÇIKI:

1-  ZENGİN 2-  SAKLAYAN 3-TUTUMLU

 

KİRMAN:

İP BÜKME ALETİ

 

KİRPİT:

KİBRİT

 

KİRTİK:

KÜÇÜCÜK PARÇA

 

KOMİK:

GÜLDÜREN

 

KÖFNE:

1- ESKİMİŞ VE YIPRANMIŞ 2- SAPADA KALMIŞ

 

KÖFE:

BÜYÜK TÜTÜN VE ÜZÜM TOPLAMA SEPETİ

 

KÖFTERE:

TARLA SULANIRKEN TARLA İÇİNDE AÇILAN SUYOLU

 

KÖFÜ:

1-TARLANIN ALT TARAFI 2-BİRŞEYİN ALTBAŞI

 

KÖLÜK:

KUYRUĞU ÇOK İRİ VEYA DOĞURMAMIŞ KOYUN

 

KÖMEÇ:

1- YENİLEN BİR BİTKİ ÇEŞİDİ 2- KURU AĞAÇ PARÇASI

 

KÖMÜŞ:

1-MANDA 2- CAMIZ 3- CAMIŞ

 

KÖP:

KAĞNININ HAYVAN BAĞLANAN YERİNİN ARKASINDAKİ KALIN TAHTA BÖLÜM

 

KÖRKÖPELEK/KÖSTENKÖPELEK:

KÖSTEBEK

 

KÖS:

1-KAPI KAMA YERİ2-KAPIYI ARKADAN KAPAMA DEĞNEĞİ

 

KÖSKÖS:

YAPTIĞINDAN UTANARAK BULUNDUĞU YERDEN UZAKLAŞMAK

 

KÖSÜRE:

BİLEĞİ TAŞI

 

KÖSTEK:

1-SAAT ZİNCİRİ 2-ENGEL

 

KÖTEK:

1-DEĞNEK 2-  SOPA

 

KÖTÜLEMEK:

1-HASTALANMAK 2- YERMEK

 

KÖY GÖÇÜREN:

HIZLA BÜYÜYEN VE ÇABUK YAYILANYABANİ DİKENLİ OT

 

KUMPİRİ:

KIZGIN KÜLÜN İÇERİSİNDE PATATES PİŞİRİLMESİ

 

KUPA:

AV KÖPEĞİ

 

KÜFÜK:

1-İÇİ BOŞ 2- ÇÜRÜMÜŞ

 

KÜLEK:

AĞAÇTAN YAPILMIŞ YUVARLAK TEREYAĞI VE PEKMEZ KABI

 

KÜLLÜK:

1 - ÇÖPLÜK 2-SİGARA TABLASI

 

KÜLÜSTÜR:

1- ESKİ VE HURDA 2- ARIZALI

 

KÜRÜMEK:

1- TOPLAMAK 2- TEMİZLEMEK

 

KÜRTÜK:

KAR BİRİKİNTİSİ VEYA BUZLANMIŞ KAR

 

KÜSGÜ/KÜSKÜ:

1-UZUN VE KALIN SOPA 2-KAPIYI ARKADAN KAPAMA TAHTASI

 

KÜSKÜÇ:

1-ÇABUK KÜSEN 2- KÜÇÜK SOPA3- ÇİĞDEM SÖKME SOPASI

 

KÜTÜK:

1- KESİLMİŞ AĞAÇ GÖVDESİ 2-TOMRUK 3-KISA KESİLMİŞ AĞAÇ PARÇASI 4-NÜFUSA KAYITLI OLDUĞUN YER

 

 

 

 

L

 

 

LAF:

SÖZ

 

LAFAZAN:

1-ÇOK KONUŞAN 2-HATİP

 

LAFIGÜZAF:

BOŞ LAF

 

LAKIRDI:

1- KONUŞMAK 2- SOHBET ETMEK

 

LALEK:

LEYLEK

 

LAN:

1-HEY VE EY ANLAMINDA SESLENİŞ 2- ARGO HİTAP 3- ULAN

 

LANLUN:

ORADAN BURADAN RASGELE KONUŞAN

 

LAPPADAK:

1 ANİDEN 2-   DİKKAT VE ÖZEN GÖSTERMEDEN

 

LAYLON:

1-NAYLON 2-SAHTE

 

LEMZİ:

REMZİ

 

LEMZİYE:

REMZİYE

 

LIĞIRT:

1-BALÇIK 2-SULU ÇAMUR BATAKLIĞI

 

LOĞ:

1-AĞIR 2- SİLİNDİRİK MERDANE

 

LOĞ TAŞI:

TAŞ MERDANE

 

LOR:

YAĞLI ÇÖKELEK

 

LÖBET:

1- SITMA 2-NÖBET

 

LÖMBEDEN:

ANİ VE ÖLÇÜSÜZ HAREKET

 

LÖK:

1- TOPAÇ 2-  TÜM AĞIRLIĞIYLA OTURUP KALMAK 3-ÇÖKMEK

 

LÖKÜS / LÜKÜS:

GAZLI VEYA TÜPLÜ LÜKS LAMBASI

 

LÜTFÜ:

1-LÜTFİ 2-İYİLİK ETMEK VE BAĞIŞLAMAK

 

 

 

 

M

 

 

MABAL:

1-VEBAL 2-GÜNAH3-SUÇ

 

MADA:

1-İŞTAH 2-İSTEK

 

MADALI:

İŞTAHLI

 

MADAMYOK:

1-YEMEK İSTEĞİ OLMAMAK 2- İŞTAHSIZLIK

 

MADIMAK:

KIRLARDAN TOPLANIP YEMEK YAPILAN YEŞİL OTSU SEBZE

 

MAĞ:

TÜTÜN ASILAN ARAN

 

MAĞSUZ:

1- ŞAKADAN 2-YALANDAN

 

MAHNA/ MAHANA:

1- BAHANE 2- SEBEP

 

MAHSUS:

1- ÖZEL 2-YALAN

 

MAKAT:

1-SEDİR 2-POPO 3-OTURMAK İÇİN TAHTADAN YAPILMIŞ YER

 

MAKBUL:

1-KABUL EDİLEN 2-HOŞ GÖRÜLEN 3-BEĞENİLEN

 

MAKGULA:

MAKBULE

 

MAKİNE:

1-KAMYON

 

MAKSUZ / MASUZ:

1- MAHSUS 2-BİLEREK VE İSTEYEREK 3- BİLE BİLE 4-ŞAKADAN

 

MAL:

1-BÜYÜK BAŞ HAYVANLAR 2-VARLIK 3- AKILSIZ

 

MALAMAT:

1-BERBAT 2- KÖTÜ 3- UTANÇ VERİCİ DURUM 4-BOZUK VE PİS

 

MAMUR:

İYİ

 

MAMUT:

MAHMUT

 

MAMÜR:

1-MEMUR 2- İYİ YAPILMIŞ

 

MARAZ:

1- ZAYIF 2-CILIZ 3-HASTA

 

MANGAŞ:

CIMBIZ

 

MAPİSHANE:

 HAPİSHANE

 

MARSIK:

1-KARA KURU PİS 2-KÖTÜ ODUN KÖMÜRÜ

 

MASUZDAN:

YALANDAN ŞAKA YAPMAK

 

MAŞUŞLAMAK:

UYKUSU GELMEK

 

MAVZER:

OTAMATİK TÜFEK

 

MAYDE:

MAİDE

 

MAYİŞ:

AYLIK MAAŞ

 

MAZAK:

DOMATES

 

MAZARAT:

YARAMAZ

 

MAZU:

KAĞNININ TEKERLEĞİNİN BAĞLI OLDUĞU YER

 

MECEL:

1-GÜÇ VE KUVVET 2-HAL VE TAKAT

 

MEHEL:

UYGUN VE MÜNASİP GÖRMEK

 

MEHELSİMEMEK:

ÖNEMSEMEMEK

 

MEĞEL:

1-ÇAPA 2-UYGUN

 

MEĞER:

1-OYSA 2-FAKAT

 

MEKTEP:

OKUL

 

MELERCEN:

TAZE UÇ SÜRGÜNLERİ YENİLEN DİKENLİ BİR OT ÇEŞİDİ

 

MELMEKET:

MEMLEKET

 

MELUN:

LANETLENMİŞ VE NEFRETLE ANILAN KÖTÜ

 

MEMET:

MEHMET

 

MEMED ALİ

MEHMET ALİ

 

MENDEBUR:

1-ÇOK PİS 2-UĞURSUZ VE HAYIRSIZ

 

MENEVŞE:

MENEKŞE

 

MERDİMEN:

MERDİVEN

 

MERKEP:

EŞEK

 

MENŞUR:

1-MENŞURE 2-ÜNLÜ

 

MERTEK:

1- EV YAPIMINDA KULLANILAN BÜYÜK KALAS 2-KALIN KERESTE

 

MESEĞÜ/MESEVÜ:

1-LAF TAŞIYARAK ŞİKÂYET ETMEK 2-DEDİKODU

 

MESEL/METEL:

MASAL-HİKÂYE

 

MEŞAGGETLİ:

1-ÇOK EZİYETLİ İŞ 2-ÇOK UĞRAŞI VE EMEK İSTEYEN

 

METETMEK:

ÖVMEK

 

MEVTA:

1-CESET 2-ÖLÜ

 

MEYMENETSÜZ:

1-TİPSİZ 2-   HAYIRSIZ 3- UĞURSUZ VE YÜZSÜZ

 

MEZELLİK:

MEZARLIK

 

MIDARA:

1-İŞE YARAMAZ VE GÜÇSÜZ 2- İDARETEN TUTAN

 

MIK:

ÇİVİ

 

MIKLAMAK:

1- VURMAK 2- ÇAKMAK

 

MIKLAMA/MIHLAMA

 ISPANAK, SOĞAN, PATATES VE YUMURTA İLE YAPILAN MELEMEN

 

MINCIKLAMAK:

1- ELLEMEK 2-  KARIŞTIRMAK

 

MINDAR:

1-PİS KİRLİ 2-MÜSLÜMANLARA GÖRE HELAL OLMAYAN HAYVAN ETİ

 

MIRIK:

CIVIK ÇAMUR

 

MIS MIL:

1-DERLİ TOPLU VE DÜZGÜN 2- TEMİZ 3- İYİ

 

MISTAFA/MISTIK:

MUSTAFA

 

MIYMINTI:

BECERİKSİZ VE PISIRIK

 

MIZIKCI:

OYUNBOZAN

 

MIZIRDAMAK:

1-HUYSUZLUK YAPMAK 2-  LÜZUMSUZ KONUŞMAK

 

MIZMIZ:

1-GEÇİMSİZ 2- HUYSUZ

 

MİMBAR:

HAYVANIN KALIN BAĞIRSAĞI

 

MİNTAN:

GÖMLEK

 

MİSAL:

ÖRNEK

 

MİSİR:

MISIR

 

MİTAT:

MİTHAT

 

MİTİL:

1- YÜZSÜZ YATAK VE YORGAN 2-İYİCE SARHOŞ

 

MİYANÇİ:

ARABULUCU

 

MİZAM:

NİZAM

 

MODUL / MUDUL:

ÖĞENDERE VE SOPANIN UCUNA TAKILAN ÇİVİ

 

MODURDANMAK:

KENDİ KENDİNE KIZARAK SÖYLENMEK

 

MORUK:

1- İHTİYAR 2-MOR BÖĞÜRTLEN

 

MOTUR:

TRAKTÖR

 

MOSTURALIK:

1- YARAMAZ KÖTÜ 2-  MASKARALIK 3-GÖSTERİ YERİ

 

MUALLİM:

ÖĞRETMEN

 

MUAZEZ:

MUAZZEZ

 

MUDARA:

SAĞLAM VE DAYANIKLI OLMAYAN

 

MUHAREM:

MUHARREM

 

MUHKEM:  

SIKI VE SAĞLAM

 

MUHAMMED

MUHAMMET

 

MUHANET:

1-HAYIRSIZ 2- KÖTÜ

 

MUHUDDİN:

MUHUTTİN

 

MUKAYET OL:

1- SAHİP OL 2- KORU

 

MUMBAR:

SAKATAT

 

MUNDAR / MURDAR:

1-KOKMUŞ 2- ÇÜRÜK VE BOZULMUŞ 3- PİS 4- DİNEN YENMEYEN

 

MUNGARİZ:

1-İŞE YARAMAZ 2-KÖTÜ VE HAYIRSIZ

 

MUŞAVARALI:

DANIŞIKLI VE ÖNCEDEN ANLAŞMALI

 

MUZAFER:

1-MUZAFFER 2-GALİP

 

MUZURLUK:

YARAMAZLIK

 

MÜCVER:

OTLU YUMURTA YEMEĞİ

 

MÜNEVER:

MÜNEVVER

 

MÜSTAMEL

KULLANILMIŞ İKİNCİ EL

 

MÜSTEHAK:

1-LAYIK 2-UYGUN 3-REVA

 

MÜZEYEN:

MÜZEYYEN

 

MÜZEVİR:

1- LAF TAŞIYAN 2-  İSPİYONCU 3- ARABOZUCU 4-DEDİKODUCU

 

MÜZUMSUZ:

1-LÜZUMSUZ 2- GEREKSİZ 3- PATAVATSIZ

 

 

 

 

N

 

 

NABAL:

SUÇ VE GÜNAH

 

NABER?

NE HABER?

 

NACAK:

KÜÇÜK BALTA 

 

NAÇAR:

ÇARESİZ

 

NADAR? / NAĞDAR?

NE KADAR?

 

NAYDE:

NADİYE

 

NAYLE

NAİLE

 

NAYME:

NAİME

 

NAYİL:

NAİL

 

NAKIS:

1- CİMRİ 2- AKSİ

 

NAKIT?

NE ZAMAN?

 

NALET:

LANET

 

NALIN:

TAKUNYA

 

NAMAZLAĞU:

SECCADE

 

NA PACAAN?

NE YAPACAKSIN?

 

NAPIYON?

NE YAPIYORSUN?

 

NASİP

1-KISMET 2-PAY

 

NASSIN?

NASILSIN?

 

NAZİM:

NAZIM

 

NE BİLİM?

1-  NE BİLEYİM 2-   BİLMEM

 

NECLE:

NEJLA

 

NECMEDDÜN:

NECMETTİN

 

NEDİCEN?

1-NE EDECEKSİN? 2- NE YAPACAKSIN?

 

NEDECOOK:

NE YAPACAĞIZ?

 

NEDİYON?

1-NE YAPIYORSUN? 2-NE DİYORSUN

 

NENE:

1-NİNE 2-ANNEANNE/BABAANNE

 

NE? NE?

SORULAN SORUYU ANLAMADIĞINI SORAN SORMA

 

NEYAPACAAN?

NE YAPACAKSIN?

 

NETAMALİ:

1- DAYANIKLI 2-  SABIRLI 3- OLGUN VE TEMKİNLİ 4-TAM BİLİNMEYEN

 

NETDİN?

1- NE YAPTIN? 2- NASIL YAPTIN?

 

NEVİRİ/NEVRİ:

1-YÜZÜ 2-  SİMASI 3-  SURATI

 

NE YANNA?

HANGİ TARAFA?

 

NEZÜK:

1- GÜZEL VE TATLI 2-NAZİK VE KİBAR 3-BAYAN İSMİ

 

NİYEZİ:

NİYAZİ

 

NİZA:

AĞIZ DALAŞI YAPMAKVE ÇEKİŞMEK 2-KAVGA

 

NİZAMEDDÜN:

NİZAMETTİN

 

NÖRİYON?

1-NE YAPIYORSUN? 2-NE ÖRÜYORSUN?

 

NUREDDİN

NURETTİN

 

NÜRBET:

MÜRVET

 

 

 

 

O

 

 

ODUN VURMAK:

ATEŞE ODUN ATMAK

 

O HAA:

KOŞU HAYVANLARINI DURDURMAK İÇİN KULLANILAN SÖZ

 

OĞLAK:

KEÇİ YAVRUSU

 

OĞMAK:

OVALAMAK

 

OĞUŞLAMAK:

EL İLE OVALAMAK

 

OKLAĞA:

OKLAVA

 

OKUNTU:

SÖZ, NİŞAN VE DÜĞÜN DAVETİYESİ

 

OKUYUCU:

DÜĞÜN DAVETİYESİ DAĞITIMI İÇİN GÖREVLENDİRİLEN

 

OLDUM OLASI:

ESKİDEN BERİ

 

OLUK:

1- ÇEŞMEDE AKAN SU BORUSU 2-   TAHTA SU BORUSU

 

OMAÇ:

EKMEK VE PEKMEZLE KARIŞIK TATLI ÇEŞİDİ

 

ONCA:

1- ÇOK 2- O KADAR ÇOK Kİ

 

ONCACUK:

1-ÇOK AZ MİKTARDA 2- AZ BULMAK 3-KÜÇÜK ÇOCUK

 

ONMAK:

1- İYİLEŞMEK 2-DURUMUNUN DÜZELMESİ 3-  KENDİNE GELMEK

 

ORAK:

1-Ç HARFİ ŞEKLİNDE EKİN BİÇME ALETİ 2-  TEMMUZ AYI

 

OTURAK:

TABURE

 

 

 

 

Ö

 

 

ÖDLEK:

1-KORKAK 2-ÇEKİNGEN

 

ÖDÜÇ:

ÖDÜNÇ

 

ÖĞENDERE/ ÖVENDERE:

UCU ÇİVİLİ UZUN İNCE HAYVAN YÖNLENDİRME SOPASI

 

ÖĞNÜK:

BELE BAĞLANAN ÖNLÜK

 

ÖĞSEĞÜ:

UCUNDA ISLAK BEZ OLAN FIRIN TEMİZLEME SÜPÜRGESİ

 

ÖĞÜRMEK:

1-BAĞIRIP ÇAĞIRMAK 2-BÖĞÜREREK KUSMAK

 

ÖĞÜRSEK:

HAYVANLARI ÇİFTLEŞME İSTEĞİ

 

ÖKSEĞU:

1-UCU YANARAK KÖZ OLMUŞ ODUN 2-ATEŞ KARIŞTIRMA SOPASI

 

ÖLÜK:

HALSİZ VE CANLILIĞI OLMAYAN SOLUK BENİZLİ

 

ÖLLÜĞÜN KÖRÜ:

LAF ANLAMAYANA VE ANLAMAK İSTEMEYENE SÖYLENEN KIZGIN ŞEKİLDEE SÖYLENEN MEMMUNSUZLUK İFADESİ

 

ÖNMEK:

TAKİP ETMEK

 

ÖNÜCEK

1-ÖNLÜK 2-TAKİP EDİP İZLEYECEK

 

ÖREKE:

YÜN EĞİRMEK VE İP BÜKÜP KIVIRMAYA YARAYAN BİR ALET

 

ÖRÜ:

1-SAÇ ÖRGÜSÜ 2-OTLAK

 

ÖRSELEMEK:

1-SEBZELERİATEŞDE HAFİHÇE KIZARTMAK 2-SARSMAK 3-AZ ÜZMEK

 

ÖRTMEN/ÖRETMEN:

ÖĞRETMEN

 

ÖRÜK:

1- ÖRÜLMÜŞ 2  - HAYVAN YULARI YADA HAYVANIN İPLE KAZIĞA BAĞLANMASI

 

ÖRÜKLEME:

1- TEPELEMESİNE DOLDURMAK 2-HAYVANLARIN BİR YERE BAĞLANMASI

 

ÖRÜSGAR/ÖRÜSGER:

RÜZGÂR ESENYEL

 

ÖTAÇE/ÖTEÇE:

DERE, IRMAK VEYA BİR ŞEYİN KARŞI TARAFI

 

ÖTEĞÜN:

GEÇEN GÜN

 

ÖTEBERİ:

ÇEŞİTLİ EŞYA VEYA YİYECEK İÇECEK

 

ÖTE GİTMEK:

UZAKLAŞMAK

 

ÖTEYANI:

1-  ÖBÜR DÜNYA.  2-  AHRET 3- ÖTE TARAF

 

ÖTÜRÜK:

1-İSHAL 2- AMEL

 

 

 

 

P

 

 

PAAÇ/PAĞAÇ:

KÜLDE VEYA FIRINDA YAPILAN YAĞLI HAŞHAŞLI VEYA CEVİZLİ EKMEK

 

PAÇA:

1-PANTOLON UCU 2-  HAYVAN SAKADATINDAN YAPILAN ÇORBA

 

PAHLA/PAKLA:

1-BEZELYE BENZERİ YENEN BİR BİTKİ 2-BAKLA -FASÜLYE

 

PAKİT:

PAKET

 

PALAN:

AT VE EŞEKLERE VURULAN SEMER, EYER-KALTAK BAĞI

 

PALAS PANDIRAS:

ACELE APAR TOPAR

 

PALKU:

PALTO

 

PALLA:

1-FIRLA ÇABUK 2-HAYDİ KOŞ

 

PANCAR:

İNCE, UZUN YAPRAKLI, YEMEĞİ YAPILAN BİR ÇEŞİT OT

 

PANGA:

BANKA

 

PANGONOT:

PARA

 

PANTUL:

PANTOL

 

PANUS:  

GAZLI EL FENERİ

 

PAPAK: 

1-BERE 2- YÜNLÜ FES

 

PAPARA:

1-AZARLAMAK2-DAYAK 4-EKMEK PARÇALARIYLA YAPILAN ŞEKERLİ YAĞLI TATLI

 

PARABELLİ:

TABANCA TÜRÜ

 

PARPU:

 FIRIN SÜPÜRGESİ

 

PARPULAMA:

AZARLAMA

 

PARTAL:

YALAN

 

PASA:

1-SÜREKLİ 2- DEVAMLI AYNI ŞEKİLDE

 

PATA/PATAPAT:

1-  BERABERE 2-  DENK 3- EŞİT

 

PATAKLAMAK:

DÖVMEK

 

PATİK:

BEBEK AYAKKABISI

 

PATOZ:

TAHIL, FINDIK VE MISIR SAPLARIYLA TANELERİNİ AYIRMA MAKİNES İ

 

PAY:

1-HİSSE 2- HAK

 

PAYANDA:

HER HANGİ BİR ŞEYİ AYAKTA TUTMAK İÇİN YAPILMIŞ DESTEK

 

PEFLÜVAN:

PEHLİVAN

 

PEKLEMEK:

TEMİZLEMEK

 

PELİT:

MEŞE AĞACI

 

PELVER:

SALÇA

 

PEMPE

PEMBE

 

PENİR:

PEYNİR

 

PERÇEM:

1-SAÇIN ALINA DÖKÜLEN KISMI 2-KÂKÜL3-ZÜLÜF

 

PERVAZ:

KAPI VE PENCERE KENARI

 

PEŞKİR:

HAVLU 

 

PEŞTAMAL:

1- HAMAM HAVLUSU 2- DOKUMA BEZDEN YAPILAN KADIN ŞALI 3-ÖNLÜK

 

PILI PIRTI:

GÜNÜ BİRLİK KULLANILAN ÇAMAŞIR VEYA EŞYALAR

 

PIRLAMAK:

1-UÇMAK 2- HIZLA KOŞMAK

 

PIRSMAK /  PISMAK:

1-KORKMAK 2- ÇEKİNMEK 3-GERİ ÇEKİLMEK

 

PIRSIMIŞ:

1-YUMUŞAMIŞ 2- -SUYU ÇEKİLİP BOZULMAYA BAŞLAYAN

 

PIRT I:

1-KUMAŞ 2- ELBİSELİK

 

PIS:

1-SUS İŞARETİ 2-UYU EMRİ

 

PİN /PİNEKLİK:

1-KÜMES 2-AHIRDA DANA VE MALAKLARIN KONULDUĞU KÜÇÜK BÖLME

 

PİRPİRİ/ PÜRPÜRÜM:

SEMİZOTU

 

PİSİKLET:

BİSİKLET

 

PİSİPİSİ:

KEDİ ÇAĞIRMA

 

PORTİKEL/PORTEKEL:

PORTAKAL

 

POSTAL:

AYAKKABI

 

POŞU: 

1-ATKI 2- BOYUN BAĞI

 

POTATAN:

YÜZERKEN AYNI ANDA AYAKLARI SUYA VURARAK YÜZMEK

 

POTPOT:

MOTORSİKLET

 

POTİN:

KUNDURA VE BOT

 

POTİK / POTUK:

1- TOPUK 2- ÇOCUK AYAKKABISI

 

PÖÇ:

KALÇA

 

PÖÇÜK:

KUYRUĞA YAKIN YER

 

PÖĞREK:

TOPRAK, BETON VEYA AĞAÇTAN YAPILMIŞ YUVARLAK SU BORUSU

 

PÖTLEK/ PÖRTLEK:

1- GÖZÜ BÜYÜK 2- PATLAK İRİ GÖZLÜ

 

PUL:

DÜĞME

 

PULLUK:

SABAN

 

PUNAR

1-PINAR 2-ÇEŞME

 

PÜRÇEK:

1-ÇAM YAPRAĞI 2-MISIR PÜSKÜLÜ

 

PÜSKÜL:

1-PÜRÇEK 2-FES, BERE TEPESİ 3-TESBİH UCUNDAKİ İPLİ ŞEKİL

 

PÜSKÜT:

BİSKÜVİ

 

 

 

 

R

 

 

RAHMET:

YAĞMUR

 

RAMUK:

RÖMORK

 

REMÜK:

VAGON

 

RIZIK:

YİYECEK İÇECEK

 

 

 

 

S    

                                                                                                                                   

 

SABİ/SIBYAN:

1-BEBEK 2- KÜÇÜK ÇOCUK

 

SACIYAK:

SAÇ AYAĞI

 

SAÇAK:

DAM KENARI

 

SAÇAKLIK:

BİNALARIN KİREMİTLE ÖRTÜLEN ÇATIDAKİ KENAR KISIMLARI

 

SADIR:

İDRAR

 

SAĞDIÇ/SADUÇ:

DAMADA EŞLİK EDEN ERKEK ÇOCUK VEYA GENÇ

 

SAĞULU:

SÜT SAĞILAN HAYVAN 

 

SAHAN:

1-GENİŞ KAPAKLI YEMEK TABAĞI 2-TEPSİ 3-KAPAKLI TABAK

 

SAHAT/SAHET

 SAAT

 

SAYME:

SAİME

 

SAKADAT:

İÇ ORGANLAR

 

SAKAĞU:

1-TİTREME 2- ÇALI SÜPÜRGESİ

 

SAKU:

CEKET

 

SALMA:

1-KÖY MUHTARLIĞINCA HANE BAŞINA ALINAN YILLIK PARA 2- SALMAK

 

SALAHANA:

ÇOK GEZEN VE TEMBELLİK EDEN

 

SALİÇ:

SALİHA

 

SAMANLIK:

SAMAN, YONCA VE OT KURUSU KONULAN YER

 

SAMURTLAMAK:

1-SAYIKLAMAK 2-ANLAMSIZ KONUŞMA 3-SAÇMALAMAK 

 

SAP:

ARPA, BUĞDAY VE MISIR GİBİ BİÇİLMİŞ BİTKİLERİN GÖVDESİ

 

SAPA:

1-ISSIZ 2-AZ GİDİLEN YER 3- TALİ YOL

 

SAPAK:

1-YOL AYRIMI 2-TENHA VE AZ GİDİLEN YER

 

SAPUK:

1-SAPIK 2-YOLSUZLAR 3- KÖTÜ VE PİS İŞLER YAPAN

 

SARDIRMAK:

1-ANLAŞMAK 2-AYNI KAFA VE DÜŞÜNCEDE OLMAK

 

SARMAK:

1-DOLAMAK 2-BAĞLAMAK3-SATAŞMAK

 

SARSUK:

1-PATAVATSIZ 2-  KAFASI ÇALIŞMAYAN APTAL 3-DANGALAK

 

SASUK/SASUH:

1- TATSIZ 2- TUZSUZ

 

SATIK:

SATILMIŞ

 

SAVAK: 

SU TAHLİYE YERİ

 

SAVRUK:

1-UMURSAMAZ VE SAVURGAN 2-DAĞINIK 3-MALININ KIYMETİNİ BİLMEYEN

 

SAYIR SAYIR:

TAKILMADAN HIZLA GİDEN

 

SAYİ Mİ?/

GERÇEK Mİ?

 

SAYDENMİ?

GERÇEKTENMİ?

 

SAYME:

SAİME

 

SAYU:

1-RAKAM 2-SAYI

 

SAZLIK/SAZLUK:

BATAKLIK

 

SEDE:

SADE

 

SEDİR:

1-TAHTADAN YAPILAN DİVAN 2-MAKAT

 

SEF:

YANLIŞ

 

SEĞİRT:

KOŞ

 

SEĞİRTMEK/SEYİRTMEK:

KOŞMAK

 

SEKLEM:

BİR ÇUVALIN YARISIKADAR TAHIL YÜKÜ

 

SELE:

SÖĞÜT DALLARINDAN ÖRÜLMÜŞ SEPET 

 

SELEHATTİN:

SELAHADDÜN

 

SELAVATLAMAK:

1- YOLCU ETMEK 2- UĞURLAMAK 3-OKUYUP ÜFLEMEK

 

SEME:

APTAL VE UYANIK OLMAYAN

 

SEME SERSEM:

1- YORGUN VE UYKULU 2-APTAL

 

SEPGEN:

1-İNCE VE HIZLI YAĞAN YAĞMUR 2-KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE DOLU

 

SEPTÜMEK:

ÇİŞ ETMEK

 

SEREN/ SEVÜK:

KUYUDAN SU ALMAK İÇİN KULLANILAN UCU ÇENGELLİ UZUN SIRIK

 

SERGEN

1- RAF 2-TEREK 3-VİTRİN 4-SEBZE VE MEYVE KURUTMA YERİ

 

SERMEK:

YAYMAK

 

SETEN:

BULGUR VE YARMA DÖVÜLEN BÜYÜK DİBEK TAŞI

 

SEYHEDDÜN:

SEYHETTİN

 

SEYVAN:

BAĞ, BAHÇE VE MAHSÜL BEKLEMEK İÇİN YAPILAN ETRAFI AÇIK GÖLGELİK

 

SIÇAN:

FARE

 

SIHYE / SIHİYE:

1-SAĞLIK MEMURU 2- İĞNE VURAN

 

SINAMAK:

DENEMEK

 

SINAR:

1- TARLA SINIRI 2- HUDUT

 

SIRACALI:

1-BELALI 2-ZAYIF VE HASTALIKLI

 

SIRIK:

UZUN İNCE SOPA VEYA DEĞNEK

 

SIRNAŞUK:

1-YAPIŞKAN 2-   KOLAYAYRILIP VAZGEÇMEYEN

 

SIRTARMA:

1-KARŞI GELMEK 2-  GÜLMEK 3-GÜLÜYORMUŞ GİBİ YAPMAK

 

SIRTLAN:

1-KAZMA DİŞLİ ÇİRKİN SURATLI SEVİMSİZ 2- BİR KÖPEK ÇEŞİDİ

 

SIS:

1-SUS 2-KONUŞMA

 

SIVIŞMAK:

SESSİZCE KAÇIP KURTULMAK

 

SIYIRGU:

DÜVENLE DÖVÜLEN EKİN SAPLARINI TOPLAMAYA YARAYAN BİR ALET

 

SİBEK:

AĞAÇ KÖKÜ

 

SİFTAH:

İLK

 

SİĞNENMEK:

SAKLANMAK

 

SİLKMEK:

AĞACI SALLAMAK

 

SİLLE:

TOKAT

 

SİMA:

1- ÇEHRE 2- YÜZ 3- SURAT

 

SİN:

MEZAR

 

SİNE

1-GÖĞÜS 2-BAĞIR 3-GÖNÜL

 

SİNİ:

ÜZERİNDE YEMEK YENİLEN GENİŞ BÜYÜK TEPSİ

 

SİRKE:

1-BİT YUMURTASI 2-ÜZÜM VE ELMA SUYU

 

SİTİL:

1-SU KOVASI VE AĞZI DELİKLİ SULAMA KABI 2-TARZ

 

SİVİŞMEK:

ORTALIKTAN KAYBOLMAK

 

SİYMEK:

AYAKTA İŞEMEK

 

SİYEÇ:

1-ÇİT 2.BAHÇE VE BAĞ
ETRAFINA DİKİLEN DİKEN, SÖĞÜT, KAVAK VE MEYVESİZ AĞAÇLAR

 

SOBE / SÖME:

SAKLAMBAÇ

 

SÖĞMEK:

KÜFÜR ETMEK SÖVMEK

 

SOĞRA/SONA:

SONRA

 

SOĞULCAN:

SOLUCAN

 

SOKU:

1- TAŞ DİBEK 2-SETEN

 

SOKRANMAK:

1- SÖYLENMEK 2- ÇOK KIZMAK

 

SOLAK:

SOL ELİNİ KULLANAN

 

SOMAK:

1-MISIR KOÇANI 2-MISIR FİDANI

 

SOMURTMA:

KÜSÜP SURAT ASMAK

 

SOMUN:

YUVARLAK Ç.ARŞI EKMEĞİ

 

SORMAK:

1- EMMEK 2-FİKİR VE GÖRÜŞ ALMAK

 

SORUTMAK:

1-AYAKTA DURMAK 2- DİNELMEK

 

SOYKA:

1- KÖTÜ İŞE YARAMAZ 2-BET 3- UYGUNSUZ ŞEY

 

SÖNGE:

FIRIN İÇİNİ SİLMEK İÇİN UCUNDA ISLAK BEZ OLAN UZUN SIRIK

 

SU DÖKMEK:

KÜÇÜK ABDEST

 

SULUSEPKEN:

KARLA KARIŞIK YAĞMUR

 

SURFA/SORFA:

SOFRA

 

SUSA:

1-ŞOSE YOL 2- ANA YOL 3-ASFALTLANMIŞ YOL

 

SU SALMAK/SU SULAMAK:

TARLADAKİ VEYA BAHÇEDEKİ MAHSÜLÜ SULAMAK

 

SÜDÜK:

SİDİK

 

SÜMSÜK:

1- HER ŞEYİ YİYEN PİSBOĞAZ 2- ARSIZ VEYÜZSÜZ

 

SÜKSÜN:

ÇENE, BOYUN VE ENSE KISMI

 

SÜLÜK:

SALYANGOZ.

 

SÜNEPE:

1-BAKIMSIZ 2- DAĞINIK 3-BECERİKSİZ 4- KENDİSİNE BAKAMAYAN

 

SÜNGÜT:

SU KAYNATILAN KAPLARIN İÇİNDEKİ KİREÇ TORTUSU

 

SÜRTÜK:

ÇOK GEZEN

 

SÜT HAKKI:

DÜĞÜNDE KIZ ANNESİNE VERİLEN PARA

 

SÜTUN:

DİREK

 

SÜYEM:

BAŞPARMAK İLE İŞARET PARMAĞI ARASINDAKİ ARALIK

 

 

 

 

Ş

 

 

ŞADUMAN:

ŞADIMAN

 

ŞALAK:

KÜÇÜK OLMAMIŞ KAVUN-KARPUZ

 

ŞALLAK:

1-FAKİR 2-ÇIPLAK

 

ŞAMAK  / ŞEMEK/

KOKULU SÜS KAVUNU

 

ŞAMAR:

1-EL AYASI İLE YÜZE TOKAT ATMAK 2-DAYAK

 

ŞANTAF:

1-GÖSTERİŞ 2- FİYAKA

 

ŞAPLAK:

ELLE VURMAK

 

ŞAPŞAL:

1-APTAL 2 -ŞAŞKIN

 

ŞART OLSUN:

İNANKİ

 

ŞARTOLSUN MU? : 

1 YEMİN VERMEK 2-  ŞART ETMEK

 

ŞAŞKAL 

1-ŞAŞI 2-APTAL 3-SERSEM

 

ŞEBEK:

1-ÇİRKİN YÜZLÜ 2-MASKARA 3-ÇOK KÜÇÜK4-DEVE YAVRUSU

 

ŞEER/ŞEHER:

ŞEHİR

 

ŞEFDELÜ:

ŞEFTALİ

 

ŞELBET:

1-ŞERBET 2-ŞEKERLİ TATLI

 

ŞENNİK:

DÜĞÜN VE EĞLENCE

 

ŞERAFEDDÜN:

ŞERAFETTİN

 

ŞERBET:

1-ŞEKERLİ VE LİMONLU İÇECEK 2- NİŞAN VEYA SÖZ

 

ŞIK/ŞUF:

1-GÜZEL 2- GÜZEL GİYİNEN

 

ŞİBİK:

1-KÖŞE 2-ÇELİK ÇOMAK OYUNUNDAKİ ÇELİK 3-ISITILAN YUFKA

 

ŞİLTE:

DÖŞEK YAPILIRKEN İÇİNE YÜN KONULAN KUMAŞ

 

ŞİMCİK:

1-HEMEN 2-ŞİMDİ

 

ŞİMERMEK:

ŞIMARMAK

 

ŞİNCİ/ŞİNDİ:

1-ŞİMDİ 2- HEMEN

 

ŞİNİK:

1-TAHIL ÖLÇEĞİ 2-ÖLÇEĞİN YARISI 3-GÖDEK YARISI

 

ŞİP:

1- HIZLI 2-ACELECİ 3- ÇABUK

 

ŞİRET /ŞİRNET:

1-ŞIMARIK 2-YILIŞIK 3 –BELALI 4- KÖTÜ

 

ŞİŞEK:

GENÇ KOYUN

 

ŞİŞÜRTMEÇ:

BALON

 

ŞO:

ŞU

 

ŞOYANNI:

ŞU TARAF

 

ŞUĞACUK:

ŞU KADAR CIK

 

ŞUNCAAZ:

1- KÜÇÜCÜK 2-AZ

 

ŞÜŞÜMEK:

ŞİŞİRMEK

 

 

 

 

T

 

 

TA/TAA:

1- UZAK 2- DAHA

 

TABİYETSİZ:

1-TERBİYESİZ 2- HUYSUZ

 

TAĞA:

TAVA

 

TAFRA:

1-KABACA DAVRANIŞ 2- SİNİR 3- ÇALIM ATMAK

 

TAKAT:

1- GÜÇ 2- KUVVET 3-DERMAN

 

TALLA:

TARLA

 

TAMARDI:

1-  EVİN ARKA TARAFI 2-ARKASI

 

TAPAN:

TARLAYA ATILAN TOHUMU ÖRTMEK İÇİN GEZDİRİLEN AĞAÇTAN GENİŞ ARAÇ

 

TAPUL:

BİÇİLMİŞ EKİN VE OTLARIN ORAKLA DESTELENMESİ

 

TAVATUR:

1- ÇOK İYİ 2-GÜZEL 3-MÜKEMMEL 4- ÇOK BEĞENMEK

 

TAVSUR:

1-FOTOĞRAF 2-RESİM

 

TAY:

1- AT YAVRUSU 2-  BİR BİRİNE DENK YÜK VEYA PARÇA

 

TAYYARE/TEYYARE:

UÇAK

 

TAYYİP:

TAYİP

 

TAZU:

1-TAZI 2-AV KÖPEĞİ

 

TEBELLEŞ OLMAK:

1-MUSALLAT OLMAK 2-SATAŞMAK 3-İSTENMESEDE AYRILIP GİTMEYEN

 

TECCAL:

1 AÇIKGÖZLÜ 2- AFACAN 2- ZEKİ KIZ ÇOCUK

 

TEF:

KASNAK ÜZERİNE DERİ GEÇİRİLEREK YAPILAN ÇALGI ALETİ

 

TEKER:

TEKERLEK

 

TEKNEDİBİ:

1-AİLENİN KÜÇÜK ÇOCUĞU 2- BİR ÇEŞİT EKMEK

 

TEKÜÇEK:

ALT VE ÜST TARAFI KULLANILAN KÜÇÜK ÇAPA

 

TEKÜLCEN:

ÇİĞ OLARAK YENİLEN VE YEMEĞİDE YAPILAN BİR ÇEŞİT OT

 

TELEK:

TAVUK, KAZ VEYA ÖRDEK KANADI

 

TELLİK:

TERLİK

 

TELTÜK: 

1-SAKAR 2-DAĞINIK 3-HOPPA 4-SALLAPATİ YÜRÜYEN

 

TEKNE GAZUNTUSU:

AİLEDEKİ SON ÇOCUK

 

TEMBİHLEME:

BİR ŞEYİ YAPIP YAPMAMASI İÇİN UYARMAK

 

TEMEK:

TAVUK, KAZ VE ÖRDEKLERİ KÜMESLERİNE GİRİP ÇIKTIKLARI YER

 

TEMELLÜ:

TAMAMEN VE KESİN

 

TEMREĞÜ:

EGZAMA BENZERİ CİLT HASTALIĞI

 

TEMSİLİ:

1- MESELA 2- ÖRNEĞİN

 

TENTENE:

1-TIĞ İLE YAPILAN EL İŞİ OYA 2-  DANTEL

 

TENÜKE:

TENEKE

 

TEREFÜ:

TERAVİH

 

TEREK:

1- RAF2-TAHTADAN YAPILMIŞ KAPAKSIZ MUTFAK DOLABI

 

TERES:

1-TERS VE SİNİRLİ 2-PEZEVENK 3-AŞAĞILIK

 

TEREZ:

YAKIŞIKLI VE UFAK TEFEK YARAMAZLIK EDEN GENÇ

 

TEREZÜ:

TERAZİ

 

TERKİ:

AT VE EŞEĞE BİNENİN ARKASI

 

TERPOŞLU:

KAPAKLI KAP YÂDA TABAK

 

TERTİP:

1-AYNI DÖNEM ASKER OLMA 2-YAŞIT AKRAN

 

TESBİK:

TESBİH

 

TEYİZE:

TEYZE

 

TEVELLÜT:

DOĞUM TARİHİ.

 

TEVÜR:

1- TÜRLÜ 2- ÇEŞİTLİ

 

TEVATUR:

ÇOK ABARTILI ÖVGÜ

 

TEVEK:

ASMA VE ÜZÜM YAPRAĞI

 

TEYİN:

SİNCAP

 

TEZ:

1- ÇABUK 2- HIZLI 3-ACELE 4-İDDİA

 

TEZE:

1- TAZE 2- YENİ 3-AZ ÖNCE

 

TEZEK:

1-KURUMUŞ HAYVAN DIŞKISI 2-TOPAKLAŞMIŞ SERT TOPRAK

 

TEZİKMEK:

ÜRKMEK VE KORKARAK ANİDEN HAREKET ETMEK

 

TEZELLİ / TEZELLÜ:

ÇOK ACELECİ

 

TIĞ:

1-HARMAN YERİNDEKİ SAMAN YIĞINI 2- UCU KERTİKLİ DANTEL İĞNESİ

 

TIKIR:

1- FAKİR 2-  PARASI AZ 3- BOM BOŞ

 

TIMAR:

HAYVAN BAKIMI

 

TINAZ:

SAMANLA KARIŞIK TANELİ SAVRULMAMIŞ TAHIL YIĞINI

 

TIRAMPA:

1- MAL DEĞİŞİMİ 2- TAKAS ETMEK

 

TIRPAN:

ÇELİK VE DEMİRDEN YAPILAN AĞZI KESKİN EKİN VE OT BİÇME ALETİ

 

TINMAMAK:

1-ALDIRIŞ ETMEMEK 2- ÖNEMSEMEMEK 3- DUYMAZDAN GELMEK

 

TIS:

İÇİNDE GAZ VEYA SIVI YAĞ VE FİTİLİ OLAN AYDINLATMA ARACI

 

TİKAN / TÜKAN:

1-DÜKKÂN 2-BAKKAL

 

TİKEN:

DİKEN

 

TİLLE:

1- UZUN VE İNCE 2-HAYVAN YÜKÜ BAĞLAMA İPİ

 

TİRİL TİRİL:

1- İNCECİK GİYİNMEK 2-TERTEMİZ

 

TİRİT:

1 - YEMEĞİN SALÇASI 2- SAÇ EKMEĞİ

 

TOKAÇ:

ÇAMAŞIR YIKAMADA KULLANILAN YASSI AĞAÇ TOKMAK

 

TOKLU:

1- BİR YAŞLARINDA OLAN ERKEK KOYUN 2- İRİ VE TOPLU

 

TOMATİS:

DOMATES

 

TOMBEK:

TÜMSEK

 

TOMBİLİK:

1-TON TON 2- APALAK 3-TORAMAN

 

TOMBUL:

YUVARLAK VE ŞİŞMAN

 

TONGA:

1-TÜTÜN BALYASI 2-HİLE VE TUZAK

 

TORBA:

ÇUL VE CECİMDEN YAPILAN VE SIRTA TAKILAN EKMEK ÇANTASI

 

TORMUŞAK:

SARI, MAVİ-MOR EFLATUN ÇİĞDEM ÇİÇEĞİ

 

TOSBA /TOSBAĞA:

KAPLUMBAĞA

 

TOSUN:

ERKEK SIĞIR

 

TOTİK/TOTUK:

1-TOPAÇ 2-GÜÇLÜ

 

TOYGA:

YOĞURTLU BUĞDAY, BULGUR VEYA PİRİNÇ ÇORBASI

 

TÖKEZİMEK:

1- AYAĞI DOLAŞMAK 2-AYAĞI TAKILIP DÜŞECEK GİBİ OLMAK

 

TÖMEK:

AHIR PENCERESİ

 

TÖNGEL:

MUŞMULA

 

TÖREMEK:

1-ÇOĞALMAK 2-ÜREMEK

 

TÖYFE:

1- TUHAF 2- ACAYİP

 

TUMAN / TUMMAN: 

1-DON 2-ŞALVAR 3-PANTOLON 4-ELBİSE

 

TUT:

1- DUT AĞACI 2- TUTMAK

 

TUTMAÇ:

1-KARE ŞEKLİNDE KESİLEN KÜÇÜK HAMUR PARÇALARINDAN YAPILAN YOĞURTLU ÇORBA 2- ÇOBAN VEYA SIĞIRCI

 

TÜH:

YAZIK

 

TÜLEK:

1-YOLUK 2-KUŞ TÜYÜ

 

TÜNEK:

TAVUK, HOROZ, KAZ VE ÖRDEKLERİN DİNLENDİKLERİ YÜKSEK YER

 

TÜNEMEK:

TAVUK, HOROZ, KAZ VE ÖRDEKLERİN UYUMA YERİ

 

 

 

 

U

 

 

UÇ U Ç BÖCEĞİ:

UĞUR BÖCEĞİ

 

UÇKUR:

DONLARIN TUTDURMAK İÇİN BEL BAĞLAMA İPİ 2 –BEL LASTİĞİ

 

UÇMAK:

1-ÇOK ÇABUK OLMAK 2- HIZLI KOŞMAK

 

UĞRA:

1-EKMEK HAMURUNUN YAPIŞMAMASI İÇİN KULLANILAN UN2-UĞRAMAK

 

UĞMAK:

YANACAK DERECEYE KADAR KIZARMAK

 

ULAA/ULAAN:

1-ÖYLE Mİ? 2 –TAMAM MI?3-SESLENMEK VE HAYRET  4-EKLE BAĞLA

 

ULAMA/ULAMAK:

1-EKLEMEK 2- İLAVE YAPARAK UZATMAK

 

ULAK:

1- YARDIMCI 2- HİZMETÇİ 3-GETİR GÖTÜR İŞİ YAPAN

 

ULAN:

KIZGINLIK VE NEFRET BELİRTEN HİTAP ŞEKLİ

 

ULUMAK

KÖPEK HAVLAMASI.

 

ULUYOL:

1- ASFALTLANMIŞ BÜYÜK ANAYOL 2-ŞOSE

 

UPUSLU:

1-AKILLI VE USLU DURAN ÇOCUK 2-OLGUN VE EFENDİ

 

URBA:

1-TAKIM ELBİSE 2-GİYSİ

 

URGAN:

YÜK BAĞLAMAYA YARAYAN ÖRÜLMÜŞ KALIN İP

 

URUH:

RUH

 

URUHİ

1-RUHİ 2-RUHSAL

 

URUF OLMAK:

ÜZÜNTÜDEN ZAYIFLAMAK

 

URUŞFAT:

1-ŞVET 2-SUSPAYI VERMEK

 

URUM:

RUM

 

URUS:

RUS

 

US:

AKIL

 

USLU:

1-AKLI BAŞINDA 2- OLGUN 3-  YARAMAZ OLMAYAN ÇOCUK

 

UŞAK:

1- ÇOCUK 2- HİZMETKÂR 3-HİZMETLİ

 

UYY:

HAYRETLE KARIŞIK ŞAŞIRMA

 

UYARTMAK:

1-UYANDIRMAK 2-FARKINDA OLMASINI SAĞLAMAK

 

UYMAK:

1- BULAŞMAK 2- ÇATMAK 3- .SATAŞMAK 4-KATILMAK

 

UYLAŞMAK:

ANLAŞMAK

 

 

 

 

Ü

 

 

ÜFÜLÜK:

DİL YARDIMIYLA AĞIZDAN ÇIKARILAN RİTİMLİ MELODİK SESLER

 

ÜLEŞ:

1-LEŞ 2-PAY 3-ÖLÜ

 

ÜLEŞMEK:

1- BÖLÜŞMEK 2-PAYLAŞMAK

 

ÜMÜK:

1-BOĞAZ 2-GRTLAK

 

ÜMÜT / ÜMİT:

1-UMUT 2-BEKLENTİ

 

ÜRMEK:

1- KÖPEK HAVLAMASI 2-BAĞIRMAK

 

ÜRÜSVA OLMAK:

REZİL KEPAZE OLMAK

 

ÜRÜŞAN:

RÜŞHAN

 

ÜRÜŞTÜ:

RÜŞTÜ

 

ÜRÜYA:

RÜYA

 

ÜRÜZGAR:

RÜZGÂR

 

ÜSÜYÜN:

HÜSEYİN

 

ÜST BAŞ:

1- ELBİSE 2-YUKARI

 

ÜSTÜN KÖRÜ:

1- GELİŞİ GÜZEL 2-  RASTGELE 3- DÜZENSİZ

 

ÜTMEK:

KAZANMAK

 

ÜTÜLMEK:

KUMAR VEYA İDDİADA KAYBETMEK

 

ÜZELLİK

BEYAZ ÇİÇEKLİ KOKULU VE TÜTSÜ YAPILANNAZARLIK OTU

 

ÜVEZ/ÜYEZ /İVEZ:

İNSAN VE HAYVANLARI RAHATSIZ EDEN KÜÇÜK SİNEK

 

 

 

 

V

 

 

VAK V A K:

ÖRDEK

 

VALLA/VALLAHİ

1-YEMİN ETMEK 2- DOĞRU SÖYLEDİĞİNE ALLAHI ŞAHİT ETME

 

VAR GEL:

GİT GEL

 

VARİYETLİ:

VARLIKLI VE ZENGİN

 

VARMAK:

1-KIZIN ERKEĞE EVLENME SÖZÜ 2-GİDİLEN YERE ULAŞMAK

 

VASAYİT/VASEYİT:

1- VASITA 2- ARAÇ

 

VELASILI KELAM:

1-SÖZÜN KISASI 2-SÖZÜN ÖZÜ

 

VELED:

1- ÇOCUKLARI AZARLARKEN SÖYLENEN SÖZ 2-PİÇ

 

VELVELE:

1-  PANİK 2-GÜRÜLTÜ 3- YAYGARA

 

VERAN:

1-YIKIK DÖKÜK 2-YANIP YOK OLMUŞ 3- VİRAN

 

VİYH:

1- VAH VAH 2-   VAY VAY

 

VİR:

VER

 

VİRE VİR/VER VER

1- DEVAMLI 2-SÜREKLİ

 

VİRECEK:

VERECEK

 

 

 

 

Y

 

 

YAA:

1-HAYIR OLMAZ 2-YAĞ 3-ŞAŞIRMA İFADESİ

 

YABA:

 ÇOK PARMAKLI SAMAN ATMA VE SAVURMA ARACI

 

YABAN:

1-TANIDIK OLMAYAN 2- UZAK 3-EL

 

YABANCILADI:

1-TANIMADI 2- ÇOCUĞUN İSTEMEMESİ

 

YAĞANNI/YAĞARNI:

1- OMUZ 2- SIRTIN SAĞ VE SOL ARKA TARAFI 3-BEL KISMI

 

YAĞLAÇ/YAĞLANGAÇ:

SAÇ EKMEĞİ YAPARKEN KULLANILAN SOPALI YAĞ BEZİ

 

YAĞNIŞ/YANIŞ:

1-YANLIŞ 2-DOĞRU DEĞİL

 

YAĞIR/YANIR:

1- KİR 2-   PASAK VE PİSLİK 3-SIRT İKİ KÜREK ARASI

 

YAHU:

1- HEY 2- BANA BAK 3- BAKSANA

 

YAHNİ:

SOĞANLI, FASÜLYELİ,  NOHUTLU VE ETLİ, SALÇALI SULU YEMEK

 

YAKU:

ÇEŞİTLİ OTLAR VE NESNELERDEN YAPILIP, AĞRIYAN, YERİN ÜSTÜNE KONULAN İLAÇ VEYAKARASAKIZLI BELE SARILAN SARGI BAZİ

 

YAL:

HAYVANLARA YAPILAN SULU YEMLİ YEMEK

 

YALAK:

1-TERBİYESİZ 2-YALAKA 3- HAYVANLARIN SU İÇTİĞİ SU KABI 4-KURNA

 

YALINTU:

EKMEK PİŞİRMEK İÇİN FIRINA ATILAN İLK ODUN

 

YALLAH:

HAYDİ, YÜRÜ GİT

 

YAMALIK:

YIRTILAN GİYSİLERİN YIRTILAN YERİNE DİKİLEN KUMAŞ PARÇASI

 

YAMUR:

YAĞMUR

 

YAN:

1-TARAF 2-EĞRİ 3-YANMAK

 

YALUN AYAK:

ÇIPLAK AYAK

 

YA NE?

1-NE SANDIN? 2-NE?

 

YANUÇ:

YENGEÇ

 

YANİ:

1-DEMEK Kİ 2- DOĞRUSU 3- SÖZÜN KISASI

 

YANPİRİ:

YAN YAN GİDEN

 

YAR:

1- UÇURUM 2- SEVGİLİ 3-ORTADAN KES

 

YARMA:

1-ARPA VE BUĞDAYIN İRİ ÖĞÜTÜLMESİ 2-  İNSAN AZMANI 3-İRİ YARI

 

YARIMAĞIZ

1-İSTEKSİZ VE GÖNÜLSÜZCE 2-ZORAKİ

 

YARSIMAK:

1-BEĞENMEK 2- İMRENMEK

 

YASSU/YASSI:

1- YATSI VAKTİ 2-DÜZ

 

YAVAN:

1-KATIKSIZ 2-YAĞI AZ 3-TATSIZ TUZSUZ

 

YAVUKLU:

1- NİŞANLI VEYA SÖZLÜ 2- SEVGİLİ

 

YAVŞAK:

1- BİT YAVRUSU 2- YERLİ-YERSİZ KONUŞAN 3-YILIŞIK VE GEVEZE

 

YAVŞAMA:

LÜZUMSUZ KONUŞMA

 

YAŞMAK:

1-YENİ GELİNLERİN BÜYÜKLERİN YANINDA KONUŞMAMASI 2-YAZMA

 

YAVUZ:

1- YARAMAZ 2- AFACAN ÇOCUK 3- KÖTÜ VE FENA

 

YAYGARA:

1-DEDİKODU 2-YAYMAK

 

YAYKAMAK:

YIKAMAK

 

YAYUK:

1-YAYIK2-YOĞURDU AYRAN YAPMAK İÇİN KULLANILAN YAYGI

 

YAZLUK:

1-EV BALKONU 2-YAZ AYLARINDA KULLANILAN YER 3-SALON

 

YAZMAK:

1-  HAMUR AÇMAK 2-İNCE BİR ŞEKİLDE YAYMAK

 

YAZU/YAZZI:

1-  ARAZİ 2- OVA 3- DÜZLÜK 4-YAZI

 

YEĞEN:

KARDEŞ VE YAKINLARININ ÇOÇUKLARI

 

YEĞİN:

1-ÇOK VE BOL 2-GÜZEL VE YİĞİT 3-BEĞENMEK 4-HIZLI GİDEN

 

YEĞNİ:

1-HAFİF 2-CİDDİ OLMAYAN 3-HOPPA

 

YEĞNİCEK:

1-  TEZ CANLI VE RAHAT 2-HAFİF MEŞREP 3-ŞIMARIK

 

YEL:

1-RÜZGÂR/ESİNTİ 2-AĞRI VE SIZI 3-BAĞRSAK GAZI

 

YELTENMEK:

1- BİR İŞE GİRİŞMEK 2- NİYET ETMEK

 

YEMENİ:

1- AYAKKABI 2-KADIN BAŞÖRTÜSÜ

 

YEMİŞ:

1-İNCİR 2-TAZE MEYVE VE SEBZE

 

YEMİŞEN:

KÜÇÜK KIRMIZI-PEMBE RENKLİ MEYVELERİ OLAN BİR AĞAÇ

 

YENGE:

AĞABEY, AMCA VE DAYI EŞİ

 

YENİ YETME:

ON O N BEŞ YAŞLARI ARASINDAKİ ÇOCUK

 

YESİR:

1- ESİR 2-TUTSAK

 

YEYGÜ:

1-YİYECEK İÇECEK 2-HAYVAN YEMİ

 

YIĞIN:

BİÇİLEN EKİNLERİN BAĞLANDIKTAN SONRA YIĞILMASI 2-KALABALIK 3-ÇOK

 

YIKDUK:

YIKTIK

 

YILANUS:

YAYINBALIĞI

 

YILAR/YULAR:

HAYVANLARIN BAŞINA BAĞLANIP GETİRİP GÖTÜRMEYE YARAYAN İP

 

YILGUN:

1-YORGUN 2-KORKAK 3-GÖVDESİ VE DALI SİYAH ÜRÇEKLİ AĞAÇSI ÇALI

 

YILIŞUK

ŞIMARIK

 

YIMIRTA:

YUMURTA

 

YİĞİT:

1-CESUR 2-KORKUSUZ 3-GÜÇLÜ VE KUVVETLİ

 

YİĞİTBAŞI:

DÜĞÜNDE DAMADA YARDIMCI OLAN ERKEK

 

YİRİLME:

1-YARILMA 1- AYRILMA

 

YİRİK:

1-YIRTIK 2- YARIK

 

YİTİ:

1-SERT 2-ACI 3-SALÇASI BOL 4-YOĞUN

 

YİTÜK:

1-KAYIP 2-   ORTALIKLARDA GÖRÜNMEYEN

 

YİTÜMEK/YÜTÜMEK:

1- YİTİRMEK 2- KAYBETMEK

 

YOĞURT ÇALMAK:

YOĞURT MAYALAMAK

 

YOĞŞUMAK:

1-ESKİMEK 2-   KIRIŞIK VE YIPRANMIŞ

 

YOKA/YUKA:

1-YUFKA EKMEĞİ 2- DERİNDEĞİL3-SIĞ

 

YOLALEN/YOLAGELEN:

1- YEMEĞİ YAPILAN BİR ÇEŞİT OT 2-İKNA EDİLEN

 

YOLLUK:

1-KİLİM 2- YOLA GİDEN İÇİN HAZIRLANAN YİYECEK VE İÇECEK

 

YONGA:

1-TAHTA PARÇASI 2-AĞAÇ KABUĞU

 

YOZ:

1-KABA VE ANLAYIŞSIZ 2- KISIR KOYUN 3-KIRAÇ ARAZİ

 

YÖRÜMEK:

YÜRÜMEK

 

YUFKA:

LAVAŞ VE SAÇ EKMEĞİ

 

YUMAK:

1-YIKAMAK 2-  BANYO YAPTIRMAK 3- İP YUMAĞI

 

YUNAK:

1-YIKANMA ODASI 2-ÇAMAŞIR YIKAMA YERİ -HAMAM

 

YUNACAK:

1- PİS 2-YIKANMAMIŞ 3-ÖNEMSEMEMEK

 

YUNDU:

1-YIKANDI 2- TEMİZLENDİ

 

YUNMAK:

YIKANMAK VE TEMİZLENMEK

 

YÜĞRÜK:

1-ÇALIŞKAN 2- HIZLI GİDEN 3- ÇEVİK VE İYİ KOŞAN

 

YÜKLÜ:

1- HAMİLE 2-GEBE 3-YÜKÜ OLAN

 

YÜKLÜK:

EVLERDE DÖŞEK VE YORGAN KONULAN YER

 

YÜLEMEK:

1-SAÇ VE SAKALI KESMEK 2-TIRAŞ OLMAK 3- KESKİNLEŞTİRMEK

 

YÜZNUMARA:

1- TUVALET 2-  HELÂ 3- AYAKYOLU 4- KENEF

 

 

 

 

Z

 

 

ZAAN:            

DEMİR VEYA BAKIR TABAK

 

ZAAR:                  

KÖPEK

 

ZABAH:

SABAH

 

ZABACCADAN:

SABAH ERKENDEN  

 

ZABANAN/ZABAĞNAN:            

SABAHLEYİN

 

ZAĞAR:

BÜYÜK İRİ KÖPEK

 

ZAĞZULUK:

SEBZELİK

 

ZAHAN:

BÜYÜK TABAK

 

ZAHİR:

1-GERÇEK VE SAHİ 2-ZİRA

 

ZAMAZİNGO:

DOST VEYA METRES

 

ZAN:

1-SANI 2-YEŞİL CEVİZ KABUĞU

 

ZARTLAK/ZARTALAK:

1-İRİ YARI 2- PATAVATSIZ

 

ZARZALAK:

LEYLAK ÇİÇEĞİ

 

ZERZEVAT:

1- YİYECEK İÇECEK GİBİ ÖTEBERİ 2- SEBZELERE VERİLEN GENEL İSİM

 

ZATİ:

ZATEN

 

ZAVRAK:

SALATALIK

 

ZAVZU:

SEBZE

 

ZAYİT:

1-ZAHİT 2-KAYIP OLMUŞ

 

ZEBELLAH:

BÜYÜK

 

ZEBİL:

BOL VE ÇOK

 

ZEBZE:

SEBZE

 

ZEDELENME:

MEYVELERİN YARALANIP BERELENMESİ

 

ZEFİL:

1-SEFİL 2-KARNI AÇ

 

ZEKLENMEK:

1-TAKLİT YAPMAK 2-DALGA GEÇMEK

 

ZELVE:

HAYVANLARI BOYUNDURUĞA BAĞLAMAK İÇİN AĞAÇDAN YAPILAN ALET

 

ZELZELE:

DEPREM

 

ZEMBİL:

1-  BÜYÜK HASIR SEPETİ 2- SIRT TORBASI

 

ZEMHERİ:

KARAKIŞ

 

ZERE:

1-HELE 2- OYSA 3- ÇÜNKÜ 4-GERÇEK

 

ZERHOŞ:

 SARHOŞ İÇMİŞ

 

ZERİM ZEFİL:

1- ÇOK FAKİR 2- PERİŞA

 

ZEKLENMEK:

1- ALAYLI TAKLİT ETMEK 2- DALGA GEÇMEK

 

ZERZE:

KAPI KİLİDİ

 

ZEVZEK:

1- ÇOK KONUŞAN 2-  BOŞ BOĞAZ 3-ŞIMARIK VE SEVİYESİZ

 

ZIBARMAK:

ÖLMEK

 

ZIBIN:

1-BEBEK İÇ ÇAMAŞIRI K 2-KOLSUZ DIŞ GİYSİSİ 3-İÇ GÖMLEĞİ

 

ZIKIM:

1-ZEHİR 2-ZAKKUM

 

ZILGIT:

1- AZAR 2-DİL VE EL YARDIMIYLA UZUN ÇIĞLIKLAR ATMAK

 

ZIMZIK:

YUMRUK

 

ZINGIRDAMAK:

1- BOŞU BOŞUNA KONUŞMAK 2- TİTREMEK VE SARSILMAK

 

ZIPIR:

1-İRİ YARI VE SAĞLAM 2-DELİŞMEN VE HAREKETLİ ÇOCUK

 

ZIRLAMA:

AĞLAMA

 

ZIRNIK:

AZICIK

 

ZIRTAPOZ:

 KENDİNİ BEĞENMİŞ

 

ZİBİDİ:

1-  SERSERİ 2- BAŞIBOŞ 3- AVARE 4-YARAMAZLIK EDEN

 

ZİPCİK:

AĞAÇ DALINDAN SOYULARAKVEYA EKİN SAPINDAN DÜDÜK

 

ZİRZOP:

1-DELİCESİNE HAREKETLER YAPAN 2- DELİŞMEN 3- DENSİZ

 

ZOBU:

1- İRİ YARI KABA VE GÜÇLÜ 2- DELİKANLI VE YİĞİT

 

ZOĞAL/ZOVAL:

KIZILCIK

 

ZOLLU:

1- GÜÇLÜ VE DAYANIKLI 2- İŞE YARAR 3-  İYİ VE ÇOK GÜZEL

 

ZONGUR:

1-İRİ KIYIM KABA ADAM 2- YAŞLANMIŞ BÜYÜK KÖPEK

 

ZOPA:

1-SOPA 2-DAYAK

 

ZORUNAN:

ZORLA VE ZORAKİ

 

ZÖHRE:

ZEHRA

 

ZÖHÜR:

SAHUR

 

ZÖHÜRLÜK:

SAHUR İÇİN HAZIRLANAN YEMEK

 

ZÜRİYE:

1-ZÜRRİYE 2-AYNI SOYDAN GELENLER

 

ZÜRİYET

1-ZÜRRİYET 2-SOY-SOP 3-DÖL 4-ÇOCUK

 

 

 

 

 

                                                                      DERLEYEN: RAMAZAN ŞENGÜL

 

 

 

 

EK:Sizlerden gelen  kelimeleri  sözlüğümüze eklemeye başladık...

Ilıngır:Ağzına kadar dolu  olan,taşmak  üzere  olan...    

 Tellik:Terlik

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
    YEREL SÖZLÜK
 
KELİME: 
  *
 
ANLAMI: